‘Dit programma belicht onderwerpen die in verzekeringsland té lang onderbelicht waren’

7 november 2023
Onderwijs

De verzekeringsbranche wordt geconfronteerd met veel nieuwe strategische uitdagingen. In een snel vernieuwend landschap is het belang van je kennis up-to-date houden daarom essentieel. Een veranderende verzekeringsmarkt, nieuwe risico's door klimaatverandering en technologie, en veranderend digitaal klantgedrag vormen een greep uit de onderwerpen die centraal staan in het PE-programma voor executives en commissarissen in de verzekeringssector. 

“Dit programma voorziet je van tools, waarmee je in RvC-vergaderingen nog beter tot de kern van de juiste vragen komt”, zegt Martijn Steenkamp, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Anker Insurances. Steenkamp volgt het programma bij Nyenrode al langere tijd meerdere malen per jaar om zo zijn kennis actueel en up-to-date te houden.  

Veranderend sentiment 

“Nadat De Nederlandse Bank PE verplicht stelde, heerste in de branche een beetje het gevoel van ‘ojee, we moeten ons hier nu mee bezighouden, of we willen of niet.’ Dat sentiment is totaal veranderd, ook bij mezelf.” Steenkamp noemt PE, in deze veranderende tijden voor de branche, cruciaal om je sectorkennis up-to-date te houden, ook al is het nu niet meer verplicht. 

Focus op actuele onderwerpen 

“Naast primaire thema’s als risicomanagement, solvabiliteit en compliance - belicht vanuit een commissarispositie - focust het programma tegenwoordig sterk op onderwerpen als IT en duurzaamheid”, zegt Steenkamp. “Dat zijn zaken die in verzekeringsland té lang onderbelicht waren, zeker bij de oudere generatie waartoe ik zelf ook behoor.” Hij noemt de snelle veranderingen, bijvoorbeeld op gebied van digitale transformatie en het beleid rondom big data, onmisbare programmaonderdelen voor verzekeringsexecutives. “Deze ontwikkelingen dwingen verzekeringsorganisaties, die in deze materie bepaald niet vooroplopen, tot een versnelde transitie.” 

Duurzaamheid en innovatie 

Ook als het gaat om duurzaamheid ziet Steenkamp veel reden voor bestuurders om zich actief te blijven informeren. “Op dit terrein gebeurt eveneens ontzettend veel. Zeker als ik kijk naar mijn eigen gebied, maritieme verzekeringen. Vroeger werd wetgeving af en toe aangescherpt, bijvoorbeeld als het ging om kwesties rond olieverontreiniging, maar voor verzekeraars bleef veel hetzelfde.” Tegenwoordig ziet Steenkamp de klimaatdiscussie steeds meer op het bordje van de verzekeraar belanden. “En dat betekent snelle innovatie. Je krijgt te maken met polissen en polisvoorwaarden, waarbij verzekeraars meer eisen stellen aan de klant, om zo een bijdrage te leveren aan het terugdringen van bepaalde klimaatbedreigingen.” Steenkamp spreekt van een belangrijke toegevoegde waarde, als hij beschrijft hoe concreet het programma de impact van de klimaatdiscussie op de branche in kaart brengt. “Hierdoor worden toezichthouders doordrongen van de noodzaak om mee te gaan met ontwikkelingen op dit specifieke aandachtsgebied.” 

De waarde van kwaliteitsdocenten 

Steenkamp geeft aan dat je het up-to-date houden van je kennis via het programma op verschillende manieren kan bewerkstelligen. “Voor mij biedt het volgen van dit programma een sterke meerwaarde.” Hij onderstreept daarbij de waarde van de goede docenten. “Een goede docent creëert een sfeer waarin je samen met collega’s uit het veld ‘gedwongen’ wordt om na te denken, voorbij de routine. Je krijgt daarbij goede gereedschappen aangereikt. Tegelijk komen ook de echt lastige vragen op tafel, waarmee je elkaar flink stimuleert.” 

Ter illustratie schetst Steenkamp een programma-casus over een verzekeraar en zijn high profile klant. “Decennialang hebben de partijen een zeer positieve verhouding met elkaar. Dat verandert als er een dispuut ontstaat over de dekking van een evenement met een zeer hoge waarde.” Het bedrijf zit in zwaar weer en als de verzekeraar de claim niet uitbetaalt kan dat leiden tot faillissement. “In zo’n casus komt een palet van bedreigende aspecten naar voren, zowel op micro- als op macroniveau. Hierbij wordt niet alleen de relatie bedreigd, maar ook de reputatie van beide betrokken organisaties.” Steenkamp noemt dit soort cases enorm leerzaam: “Ook als je al jaren in het vak zit.” 

Reputatie en integriteit 

Het programmaonderdeel over reputatie en integriteit, gedoceerd door reputatiestrateeg Frank Peters, was volgens Steenkamp op veel fronten buitengewoon waardevol. “Peters wist de groep op zo'n geweldige manier uit te dagen op deze thema’s, dat de sfeer direct heel interactief werd.” Steenkamp stelt dat vrijwel iedereen zichzelf al snel integer noemt. “Maar nadat we uitvoeriger met elkaar op dat thema ingingen, zagen we toch dat het ingewikkelder ligt dan je in eerste instantie denkt. Neem consistentie; stelt een directie zich in het ene deel van het bedrijf echt hetzelfde op als in het andere? Na doorvragen, met de inzet van de aangereikte tools, begonnen sommige deelnemers zich toch even achter de oren te krabben.” Steenkamp noemt dit voor een commissaris, die toch altijd wat meer op afstand staat, ontzettend relevant. “Tijdens zo'n sessie leer je een directie net wat scherper te bevragen. Die methodiek neem je direct mee in een volgende vergadering.” 

Groeien op een manier die bij je past 

Op zijn 64ste heeft Steenkamp nog steeds een sterke wil om te blijven groeien. Met de ingrediënten van het PE-programma voor Executives en Commissarissen in de Verzekeringssector, lukt dit op een manier die goed bij hem past. “Ook commissarissen zijn mensen, die vaak druk in het leven staan. Dikwijls lees je de stukken achterin de auto, op weg naar een RvC-vergadering. Door het programma ga je meer nadenken over dit werk, en dat beklijft. Ik heb er permanent iets aan.” 

Het PE-programma voor executives en commissarissen in de verzekeringssector biedt executives en commissarissen de noodzakelijke sectorkennis om up-to-date te blijven in de verzekeringssector. De verschillende thema's worden in vier modules behandeld waarbij de combinatie van academische kennis en praktische toepasbaarheid zorgt voor een hoog leerrendement. 

Het programma is geschikt voor directeuren, commissarissen en senior managers uit de verzekeringssector. Ook specialisten en adviseurs in de verzekeringsbranche kunnen deelnemen.  

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.