Onderzoek bij familiebedrijven: Jongere generaties hebben voortrekkersrol in duurzaamheidstransitie

20 juni 2023
Onderzoek

Veel directeuren van familiebedrijven maken zich zorgen over de leefbaarheid van de aarde voor toekomstige generaties. Uit een onderzoek van Nyenrode Business Universiteit en Van Lanschot Kempen naar duurzaamheid binnen familiebedrijven blijkt dat een aanzienlijke meerderheid van de directeuren van mening is dat duurzaamheid voor de volgende generatie binnen hun familie nog belangrijker is dan voor de huidige generatie. Interessant genoeg geeft slechts 17% van de directeuren aan dat hun privé-beleggingen duurzaam zijn.

Duurzaamheid en generatiekloof

Voor veel directeuren van familiebedrijven is de leefbaarheid van de aarde voor de volgende generaties een belangrijke drijfveer om duurzaamheid te omarmen. 58% van de directeuren geeft aan hier zorgen over te hebben.

Het is niet verrassend dat juist de jongere generaties in bedrijfsfamilies meer belang hechten aan duurzaamheid binnen het familiebedrijf. 92% van de ondervraagden in de leeftijdscategorie 25 tot 50 jaar geeft aan dat zij duurzaamheid van redelijk tot zeer groot belang vinden. Terwijl dit percentage bij de oudste leeftijdsgroep slechts 38 bedraagt. De jongere generatie zal dan ook veelal de voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid moeten spelen bij familiebedrijven.

Prof. dr. Roberto Flören, RSM hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht: “Het belang van de nieuwe generatie in familiebedrijven kan niet worden overschat. Zij zijn de drijvende kracht achter innovatie en duurzaamheid van het bedrijf. Goed om te zien dat juist de nieuwe generatie duurzaamheid zo krachtig omarmt.”

Duurzaamheid hoog op de agenda

Directeuren van familiebedrijven erkennen de noodzaak van het thema duurzaamheid en de duurzaamheidstransitie. 70% van de directeuren van familiebedrijven geeft aan dat het van wezenlijk belang is voor de waarborging van de continuïteit van het bedrijf om het duurzaamheidsthema te omarmen. Zonder de transitie richting duurzaamheid heeft het bedrijf in de toekomst nauwelijks meer bestaansrecht. Een van de belangrijkste ambities van directeuren van familiebedrijven (72%) is dat het bedrijf bekend wil staan als een aantrekkelijke werkgever op het gebied van duurzaamheid en duurzaam personeelsbeleid. Toch geeft slechts 55% van de directeuren aan dat het familiebedrijf goed is voorbereid op ontwikkelingen rondom duurzaamheid, zoals wetgeving, innovaties en concurrentie.

76% van de directeuren geeft aan dat de langetermijnstrategie van het bedrijf de belangrijkste reden is om de duurzaamheidstransitie in gang te zetten. Dit toont aan dat veel familiebedrijven vanuit hun langetermijnvisie en -strategie hiermee bezig zijn. Externe factoren zoals recente ontwikkelingen rondom energie en wetgeving, wegen minder zwaar in de beweegredenen.

Privé-beleggingen nog weinig duurzaam

Veel directeuren bouwen tijdens hun loopbaan privé-vermogen op. Aangezien familie, bedrijf en eigendom bij familiebedrijven overlappende systemen zijn, is onderzocht hoe duurzaam het privé-vermogen is. Hieruit blijkt dat 49% een eigen woning bezit die in hoge mate duurzaam is. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat slechts 17% van de directeuren hun privé-beleggingen als zeer duurzaam kwalificeren. De ambitie om de portefeuille te verduurzamen is er echter wel.

Mark Buitenhuis, managing director Private Clients Regions bij Van Lanschot Kempen: Terwijl familiebedrijven actief werken aan duurzaamheid van het bedrijf lopen de privé-beleggingen van de directeuren nog achter op het gebied van duurzaamheid. Het onderzoek toont aan dat er wel een groot belang aan wordt gehecht. Veel directeuren verwachten van hun vermogensbeheerders dat zij zich opstellen als een actieve en betrokken aandeelhouder.”

Wettelijke verplichte verslaglegging

De verduurzaming van het Nederlandse familiebedrijf wordt meer ingegeven door visie van de eigenaren en strategie van het familiebedrijf dan door externe druk door wetgeving. Bijna een kwart van de bedrijven weet niet of ze wettelijk verplicht zijn om te voldoen aan duurzaamheidsrapportages. 75% van de familiebedrijven moet nog starten met duurzaamheidsrapportage. Voor 57% van de familiebedrijven is het gebrek aan kennis en ervaring met niet-financiële verslaggeving een belangrijke uitdaging om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Veel aandacht zal moeten uitgaan naar het verrijken van kennis op dit gebied.

Lees hier het volledige onderzoek.

Aan het onderzoek, dat werd uitgevoerd in mei 2023, hebben 53 familiebedrijven deelgenomen. Zij maken deel uit van een onderzoekspanel gericht op familiebedrijven dat is gestart door Nyenrode Business Universiteit en Van Lanschot Kempen.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.