Openbare consultatie EU inzake duurzame corporate governance

Op 26 oktober 2020 is de publieke consultatie geopend ten behoeve van het voorstel voor een EU richtlijn inzake duurzame corporate governance. Het doel van het voorstel is ervoor te zorgen dat duurzaamheid verder wordt verankerd in corporate governance om de langetermijnbelangen van management, aandeelhouders en andere belanghebbenden beter op elkaar af te stemmen. In dit kader wordt onder duurzaamheid verstaan: milieuzaken, zoals klimaat en biodiversiteit, sociale zaken en menselijke impact op de lange termijn.

Daarnaast ziet het voorstel op het verbeteren van het raamwerk om raden van bestuur te stimuleren om duurzaamheidsrisico’s, negatieve effecten en de belangen van belanghebbenden te integreren in strategieën, besluiten en toezicht. Volgens de Europese Commissie is het van belang dat duurzaamheid wordt verankerd in corporate governance, omdat ondernemingen nog steeds te veel de focus leggen op korte termijn financiële prestaties, mede onder druk van aandeelhouders. Deze focus op de korte termijn kan ten koste gaan van de langetermijnontwikkeling van de onderneming en het succesvol integreren van duurzaamheidsoverwegingen in bedrijfsstrategieën en beslissingen.

Mogelijke maatregelen

Om de hierboven gestelde doelen te behalen bevat het voorstel een aantal opties voor mogelijke maatregelen. Een van die maatregelen zou kunnen zijn om vennootschappen te verplichten een due diligence uit te voeren om relevante duurzaamheidsrisico’s te identificeren en te voorkomen en de negatieve impact daarvan te verminderen, zodat bedrijven maatregelen kunnen nemen om hun nadelige duurzaamheidseffecten aan te pakken in hun eigen activiteiten en in hun waardeketen. Een andere mogelijke maatregel die wordt voorgesteld is om bestuurders te verplichten om de belangen van stakeholders mee te wegen in hun beslissingen, als onderdeel van hun zorgplicht om de belangen van de onderneming te behartigen. Deze bepaling kennen wij al in Nederland en in een aantal andere EU landen, maar dit zou dan voor alle EU landen gaan gelden. Met de publieke consultatie hoopt de EU reacties te ontvangen over de maatregelen die in het voorstel staan genoemd. De publieke consultatie staat nog tot 8 februari 2021 open. 

 

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, december 2020.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis om leiders en professionals te helpen tijdens de coronacrisis. Abonneer je op L.E.S. in crisis.