Supply chain management: “Opereer vanuit een nieuw paradigma”

6 oktober 2022
Onderwijs

Accountmanagers, inkoop- en verkoopmanagers, financieel, operationeel directeuren en alle andere professionals in de supply chain moeten vanuit een nieuw paradigma opereren willen ze als bedrijf succesvol zijn. Niet langer hun eigenbelang staat voorop, maar dat van de hele keten. Dat is de overtuiging van prof. dr. ir. André Nijhof, hoogleraar Duurzaam Ondernemen en Stewardship aan Nyenrode Business Universiteit.  
 
In een tijd waar transparantie, wendbaarheid, innovatie en duurzaamheid de norm zijn en problemen als klimaatverandering en sociale ongelijkheid om een oplossing vragen, komen bedrijven die de keten puur als een kostenpost zien in de problemen. “Opereren volgens dit oude paradigma heeft consequenties”, stelt Nijhof. “Niet alleen omdat je een verantwoordelijkheid hebt naar je klanten en leveranciers, maar ook omdat je juridisch gezien meer verantwoordelijkheden hebt dan een paar jaar geleden.” Nijhof is één van de sprekers van de zesdelige collegereeks Leidinggeven aan Supply Chain Innovaties. “De rode draad tijdens de colleges is de boodschap dat bedrijven die denken ‘het zal mijn tijd wel duren’ naïef zijn”, legt Nijhof uit. “Wij laten zien dat in élke sector, of het nu gaat om de textiel-, voedingsmiddelen-, transportmiddelen-, of elektrotechnische industrie, de supply chain verandert. Tijdens de colleges geven we antwoord op de vraag hoe je bedrijf hiermee om moet gaan.”     

Veelgestelde vragen 

Veelgestelde vragen aan Nijhof en zijn collega’s gaan onder andere over het bijstellen van de purpose van het bedrijf. Wanneer moet je in actie komen en wanneer moet je nog even afwachten? Nijhof, die het college over duurzaamheid in de keten voor zijn rekening neemt: “Mars en Milka hebben bijvoorbeeld te lang gewacht; want Tony Chocolonely, met 13 jaar op de markt een relatieve nieuwkomer, is hen voorbijgestreefd.” Andere vragen die tijdens de collegereeks aan de orde komen gaan over het verdienmodel en hoe je dat kan aanpassen aan een veranderende supply chain. “Je budget omlaag krijgen is niet meer voldoende, bij verantwoordelijkheid nemen hoort ook je ketenpartners wat gunnen”, legt Nijhof uit. “Moyee Coffee bijvoorbeeld, die groene koffiebonen lokaal laat branden zodat inkomsten gelijker verdeeld worden over de hele keten. Of IKEA, die heel bewust meubels produceert in de regio van haar vestigingen, en niet goedkoop in China.” Tot slot krijgen deelnemers antwoord op de vraag welke verantwoordelijkheden nieuwe wet- en regelgeving en digitaliseringsontwikkelingen met zich meebrengen.  

Van ketenoptimalisatie naar ketensamenwerking 

Tijdens de collegereeks toetsen we praktijkvoorbeelden van de deelnemers zelf aan de theorie. Wat doet een bedrijf goed of niet goed, en waarom? Nijhof geeft een voorbeeld: “Dura Vermeer bouwt niet zomaar een parkeergarage, door een samenwerking met T-Mobile kun je nu in de garage zien waar er een plek vrij is, waar je als invalide kunt parkeren en waar de laadpalen staan.” Een ander goed voorbeeld is ASML die nu al aan klanten vraagt welke telefoons zij over vijf jaar op de markt willen brengen. En het Homie’s Pay-Per-Use model waarbij klanten voor hun wasbeurt minder betalen als ze kiezen voor de meest duurzame optie. “En textielbedrijven die redeneren dat kledingafval een Ghanees probleem is, steken schril af bij G-star die investeert in kwaliteit zodat jeans een veel langere houdbaarheidsdatum hebben”, aldus Nijhof. “Het gaat er om dat bedrijven de shift maken van ketenoptimalisatie naar ketensamenwerking. Veel bedrijven belijden dat met de mond, maar hoe je dat echt dóet is voor veel bedrijven nog een zoektocht. Daar willen we dan ook met deze collegereeks houvast voor bieden.”

De collegereeks Leidinggeven aan Suppy Chain Innovations bestaat uit zes colleges: Regisseer de keten, Digitalisering van ketens, Sociale innovatie: nieuwe manieren van managen, Organiseren en (samen)werken, Duurzaamheid in ketens en De ontwikkeling van Supply Chain en Management in zeven stappen. Startdata: 31 oktober 2022 en 8 mei 2023.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.