Opkomen voor een nieuwe norm

Breakfast Session in Amsterdam

14 juni 2018
Community
Op dinsdag 14 juni vondt de laatste ontbijtsessie van het academische jaar 2017-2018 plaats in het Nyenrode-gebouw in hartje Amsterdam. Het thema van deze ochtend was 'maximizing positive impact through leadership', met een presentatie van keynotespreker Wineke Haagsma, hoofd Corporate Social Responsibility bij PwC voor de EMEA-landen.

Haagsma begon de sessie met een moment van zelfreflectie over waarom mensen jou zien als een leider. Ze stelde drie basisregels vast: 1. Creëer je eigen wereld, 2. Erken dat het leven niet altijd eerlijk is, en 3. Volg je hart. Volgens Haagsma is het essentieel dat we de status quo ter discussie blijven stellen. Want wat vandaag relevant is, is dat morgen misschien niet meer. Ze blikte terug op haar ervaring met vluchtelingen - of nieuwkomers zoals zij ze liever noemt - toen ze een project aanstuurde om deze maatschappelijke groep ook als werknemers te betrekken. Ze benadrukte dat leiders het 'lef moeten hebben om een streefdoel te bepalen en te zeggen 'dit is wat ik weet en dit is wat ik niet weet'.'

Gedraag je als een leider

Ze ging in op het belang om anderen te laten excelleren en hen te stimuleren om zichzelf elke dag opnieuw te verbeteren in plaats van te bewijzen. Volgens haar ‘word je een leider door je eigen ego opzij te zetten. Het draait niet om jou. Pas dan willen mensen je volgen.’ Als onderdeel van deze ontbijtsessie vroeg Haagsma de groep van BBA-studenten, MBA-studenten, alumni en bedrijfsvertegenwoordigers om na te denken over de eigenschappen waarover leiders van de toekomst zouden moeten beschikken. Elke groep kwam ook met ideeën om deze toekomstige leiders te belonen en ontwikkelen.

Onderwijs in tijden van transitie

De groepen presenteerden hun ideeën, bijvoorbeeld hoe onderwijs studenten nieuwe overtuigingen zou kunnen meegeven en hen vaardigheden zou kunnen aanleren zoals veerkracht, nederigheid en geen angst om fouten te maken. Een ander voorstel was het aanstellen van besturen waarin verschillende leeftijden vertegenwoordigd zijn om meer perspectieven te bieden en om de medewerkers te veranderen in aandeelhouders om een grotere betrokkenheid te creëren bij de langetermijnbelangen van de onderneming.

Een van de grootste uitdagingen waarover werd gesproken, was dat de leiders van de toekomst de kloof moeten overbruggen tussen de traditionele commerciële belangen van ondernemingen en het maatschappelijk welzijn. De aanwezigen waren het erover eens dat dit hand in hand moet gaan. Sociale ondernemingen zullen dan ook pas over een paar jaar relevanter worden.

De sessie werd afgesloten met een oproep aan de aanwezigen om ‘op te komen voor een nieuwe norm’ en een actieve rol te spelen in het vormgeven van de maatschappij.
4 keer per academisch jaar organiseert Nyenrode Amsterdam inspirerende Breakfast Sessions. De missie van Nyenrode is om bij te dragen aan de maatschappij door het ontwikkelen van verantwoordelijk leiders. De Breakfast Sessions bieden een platform voor onze Amsterdamse Nyenrode studenten om geïnspireerd te raken door verantwoordelijk leiders uit het bedrijfsleven en met elkaar in gesprek te gaan over wat verantwoordelijk leiderschap voor henzelf betekent en hoe ze daar als toekomstig leider invulling aan willen geven.

Voor de deelnemers uit het bedrijfsleven, corporates en start-ups, is het een manier hun persoonlijke verhaal en ervaringen te delen, én het is een unieke gelegenheid om hun business vraagstuk voor te leggen aan onze (inter)nationale topstudenten uit de verschillende programma’s (MBA, Bachelor of Business Administration en Master of Science in Management) en in korte tijd advies te krijgen. Uit de directe feedback op deze adviezen blijkt dat de inbrenger altijd positief verrast is over de uitkomsten van deze korte maar krachtige sessies.

Onder het genot van een lekker ontbijt leiden de Breakfast Sessions elke keer tot verassende waardevolle ontmoetingen en interessante gesprekken tussen studenten en leiders uit het bedrijfsleven. De verbinding van de LES-waarden (Leadership, Entrepreneurship en Stewardship) van Nyenrode staan hierbij centraal. Er is beperkt plaats (5 tot 7 mensen uit bedrijfsleven en 15 studenten). Voor meer informatie neem contact met ons op via afterwork@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.