Publicatie: The Oxford Handbook of the Corporation

26 maart 2019
Onderzoek

De maatschappelijke rol van de onderneming staat meer en meer ter discussie. Bij Oxford University Press is deze maand het Oxford Handbook of the Corporation verschenen. Dit handboek is onontbeerlijk voor wie zich met gezag in deze discussie wil mengen.

Het boek beschrijft de relevantie, het doel en de prestaties van de onderneming in verleden, heden en toekomst door middel van interdisciplinaire bijdragen van juristen, management experts, economen, financieringsspecialisten, sociologen, ethici en filosofen. En het boek heeft een specifieke Nederlandse invalshoek.

Nederland kan immers bogen op de in 1602 opgerichte Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en het boek begint dan ook met een hoofdstuk over deze opmerkelijke onderneming, geschreven door voormalig Nyenrode hoogleraar Paul Frentrop.

Het handboek bevat 24 artikelen van onderzoekers uit de hele wereld. De redactie bestaat uit Thomas Clarke, hoogleraar Corporate Governance aan de UTS Business School van de University of Technology Sydney, Justin O'Brien, hoogleraar Financial Regulation aan de Monash University in Melbourne en Charles O'Kelley, directeur van het Adolf A. Berle Jr Center on Corporations, Law and Society van Seattle University.

Naast Nyenrode zijn andere universiteiten die bijdragen hebben geleverd onder andere Vanderbilt, University of Denver, Paris Dauphine, University of Cambridge, Bocconi University, University of Oviedo, University of Pennsylvania, University of Massachusetts, Meiji University, Duke University, Cornell University, University of California, Berkeley en Sorbonne Paris Cité.

Het handboek is gericht op zowel onderzoekers, academici en studenten als  op juristen, economen en bedrijfskundigen die in de praktijk werkzaam zijn.Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, maart 2019.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.