‘Samen met HR-professional gaan we voor maximaal leereffect’

9 december 2021
Onderwijs

“We gaan samen voor het maximale leereffect.” Nyenrode Business Universiteit koppelt onderwijs aan de praktijk en legt daarbij de koppeling met de nieuwste ontwikkelingen in de wetenschap. Prof. dr. Rob Blomme, decaan, faculteitsvoorzitter en hoogleraar Organisatiegedrag, en prof. dr. Nick van Dam, hoogleraar Corporate Learning & Development, vertellen hoe Nyenrode de samenwerking opzoekt met HR-professionals.

“Verschillende ontwikkelingen versnellen en komen in rap tempo bij elkaar”, zegt Van Dam. “We zien een inhaalslag in het volgen van opleidingen. Dat heeft een aantal redenen: Organisaties gaan verder met digitaliseren waardoor er nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn. Daarnaast verandert het werk enorm en iedere medewerker moet zich bijscholen of zelf omscholen. En veel leidinggevenden moeten hun stijl van leidinggeven aanpassen. Het opleiden van mensen is namelijk ook een instrument om mensen te motiveren en behouden. Ten slotte, veel organisaties hebben opleidingen tijdens de pandemie uitgesteld waardoor er ook sprake is van een inhaalvraag.”

Betekenis geven

Blomme haakt aan: “Hoe ga je, als de contactmomenten minder worden doordat we vaker digitaal werken, er toch voor zorgen dat je medewerkers bevlogen zijn en niet verpieteren achter het scherm? Kortom, hoe kunnen leidinggevenden op afstand betekenis geven aan het werk dat je medewerkers doen en hoe kan HR helpen?” Betekenis geven aan werk gaat over dat wat Simon Sinek al eens omschreef als het why. “Dat gaat over het waarom. Waarom doen we wat we doen?”

Brug tussen praktijk en leerstof

In een krappe arbeidsmarkt letten medewerkers meer en meer over het waarom van de organisatie en de bijbehorende cultuur. Van Dam: “Busy from eight to late alleen motiveert niet. Waar sta ik zelf? Wat past bij mij? Dat zijn vragen die organisaties moeten kunnen beantwoorden.” Blomme constateert dat het ontwikkelen van je medewerkers een must is. “Zo zien ze dat er in hen wordt geïnvesteerd. Ze worden van een opleiding vakinhoudelijk beter, maar groeien ook als persoon. Mensen willen ook echt leren, zijn intrinsiek gemotiveerd.”

Blomme vervolgt:“In onze colleges leggen we een brug tussen praktijk en leerstof. Dat zit in ons DNA, want met die gedachte is Nyenrode in 1946 opgericht. Daarbij nemen professionals zelf hun eigen problematieken en organisatiekenmerken mee, zodat je ook het leereffect van elkaar hebt.” Daarmee is Nyenrode dé bedrijfskundige universiteit van Nederland, stelt Blomme. “In de breedste zin van het woord. Uniek van opzet. Met masterclasses, inhouse-opleidingen tot aan blended classes, colleges en promotieonderzoeken. We brengen geen theoretische luchtfietserij, maar inzichten die professionals concreet in het programma vertalen naar hun praktijk.”

Een cultuur creëren

Van Dam is voormalig partner en Chief Learning Officer bij McKinsey & Deloitte. “De komende tien jaar moet iedereen, ongeacht zijn vak, bijscholen of omscholen, vanwege de trends van verduurzaming en digitalisering.” De krapte op de arbeidsmarkt is geen nieuws meer. Van Dam: “Medewerkers willen een plaats waar ze worden gewaardeerd. Die waardering moet komen van leidinggevenden die op hun beurt dan ook moeten leren omgaan met die nieuwe werkelijkheid. Ze moeten een cultuur creëren waar het veilig werken is, medewerkers zich gewaardeerd voelen en waar een leercultuur heerst. Omdat dat nu eenmaal betere prestaties van de organisatie oplevert. Als HR-professional moet je in die ontwikkelingen mee. Dat begint met een vraag als: Welke competenties hebben we als organisatie nodig? Maar ook: Wat is de leerbehoefte van jouw medewerkers? De daaropvolgende vraag is: Hoe leer je dan het beste? En dan wel zodanig dat de mindset van iemand daadwerkelijk verandert. Denk aan agile werken, omgaan met technologie of weerbaar werken. Dat zijn echt gedragsveranderingen.”

Reflectie missen

De wereld van leidinggevenden leiders wordt complexer, stelt Van Dam. “Ze moeten heel veel beslissingen nemen, terwijl er weinig informatie voor handen is. Leidinggevenden zelf zeggen in onderzoeken dan ook dat ze reflectie missen. Het faciliteren van ankermomenten zoals ik ze noem, vind ik dan ook een belangrijke taak voor ons.”

Blomme vult hem aan: “Hoe hoger je in de boom komt, hoe meer invloed je hebt. Dat is één van de grootste misverstanden rondom leiderschap. Hoe meer verantwoordelijkheid, hoe meer stakeholders je tegenkomt en hoe complexer de werkelijkheid. Daarnaast heb je vaak nog een verantwoording naar het hogere management of je aandeelhouders. Dan moet je dus een systeem verzinnen om daarmee om te gaan.”

HR vormt coalitie met bestuur

Blomme ziet dat veel HR-taken naar lijnmanagers zijn overgedragen. “Dat heeft verbijzonderde HR-afdelingen opgeleverd die een coalitie vormen met bestuur en management. Dat alles in kennisintensieve organisaties. Dat an sich al vraagt van HR-professionals meer aandacht voor leiderschap en het vormen van een bedrijfscultuur.”  

Van Dam wijst erop dat Nyenrode voor een aantal programma’s een intake doet, bijvoorbeeld met HR-professionals. “Vooral voor maatwerkprogramma’s. Waar wil je je mensen in ontwikkelen? Wat is hun leerbehoefte of vraagstuk binnen de organisatie? Welke competenties wil je aan werken? Kortom, wat moet er veranderen? Is het gedrag? Kennis? We brengen die gewenste learning outcome in kaart. Op organisatieniveau, maar ook op individueel niveau. Daarbij kan ik zeggen dat we niet gaan voor één keer een inspirerend verhaal of een technische kennissessie, maar voor een blijvende gedragsverandering. Op die manier zijn we een echte partner voor de HR-professional.”   

Voorkeursleverancier

Tot slot geven beide hoogleraren aan blij te zijn met verkiezing tot Partner of Choice. Blomme: “Ik vind het een prachtige waardering voor iedereen die werkzaam is bij Nyenrode.” Van Dam reageert: “Een erkenning ook. Dat we als voorkeursleveranciers worden gezien is een bevestiging dat we met onze programma’s op de juiste weg zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we achterover kunnen leunen. We kunnen, willen en moeten continu verbeteren, omdat het vakgebied van leren niet stilstaat. Dat gaat bijvoorbeeld over welke manier van leren het meest effectief is. Op die manier kunnen we er voor de HR-professional

Dit artikel is eerder gepubliceerd bij PW. Kijk  hier voor het hele Digimagzine.

Uit recent PW onderzoek onder ruim 600 HR-professionals is Nyenrode Business Universiteit verkozen tot nummer 1 Partner of Choice in de categorie ‘Opleidingen en Talentmanagement’. 

Speciaal voor HR-professionals bieden wij een kennis- en netwerkbijeenkomst aan op 15 februari 2022. Hoogleraar Lidewey van der Sluis neemt de HR-professional mee in een inspiratiesessie over het aanzetten van talent in organisaties.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.