Segmentatiestrategie onmisbaar bij supply chain finance

10 maart 2020
Onderzoek

‘Kies altijd voor een vorm van supply chain finance die past bij jouw bedrijf en je afnemers. Maak daarin de juiste afweging en staar je niet blind op één oplossing.’ Dat is een van de conclusies uit het onderzoek van Michiel Steeman, die vandaag aan Nyenrode Business Universiteit promoveert. In zijn promotieonderzoek neemt hij vanuit drie perspectieven deze financieringsvorm onder de loep. Hiermee legt hij de basis voor samenwerkingsvormen tussen bedrijven in de keten voor zowel goederen- als geldstromen.

Voordelen

Supply chain finance, of ketenfinanciering, is de verzamelnaam van allerlei financieringsvormen tussen bedrijven in de leverantieketen. Het is een veelgebruikte manier om de financiële positie van alle bedrijven in de leverantieketen te versterken en financiële risico’s te spreiden. De afgelopen tien jaar nam het gebruik van SCF-programma’s met name door grote bedrijven wereldwijd enorm toe. Er is echter nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Steeman bracht de voordelen en uitdagingen in kaart en helpt daarmee grote ondernemingen in hun beslissing voor een specifieke SCF-oplossing.

Fundament voor circulaire economie

Steeman ziet in de toekomst een steeds belangrijkere rol voor supply chain finance: ‘Het vormt een noodzakelijke pilaar in de circulaire economie waarin eigendomsverhoudingen veranderen, geldstromen anders gaan lopen en goederen weer moeten terugkeren naar het productieproces.'

Daarnaast ziet hij ook een interessante ontwikkeling voor logistieke dienstverleners. ‘Zij gaan een steeds crucialere rol spelen in de keten. Niet omdat ze, zoals een bank, voor het geld zorgen, maar omdat zij beschikken over de informatie die een financiële transactie mogelijk maakt. Zij weten immers precies waar goederen zich bevinden. Hierdoor kunnen ze de verantwoordelijkheid van de afhandeling op zich nemen. Ze doen dan meer dan goederen van A naar B brengen en krijgen dus een andere, specifieke rol.’

Drie perspectieven

Op welke manier kan je kostenoptimalisatie realiseren? Waar moet je rekening mee houden? In het eerste deel van zijn onderzoek bekijkt Steeman het leveranciersperspectief. ‘Vaak weten die door gebrek aan kennis niet in hoeverre deelname aan ketenfinanciering interessant voor hen is,' vertelt Steeman.

In het tweede deel van zijn onderzoek bekijkt Steeman hoe multinationals omgaan met ketenfinancieringsoplossingen. Hij toont aan dat het voor grote bedrijven belangrijk is om zowel tussen oplossingen als leveranciers te differentiëren. Kortom: ‘Kies voor oplossingen die passen bij je leverancier en jullie samenwerking.’

Tot slot onderzocht Steeman de toepassing van SCF-oplossingen die niet alleen directe leveranciers raken, maar ook  de leveranciers van de leveranciers. Wanneer kunnen grote afnemers het beste kiezen voor dergelijke oplossingen? ‘De keuze voor meest optimale oplossing is onder andere afhankelijk van de mate van kredietwaardigheid van leveranciers,’ aldus Steeman.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.