Stewardship gedrag van boards en beleggers

22 mei 2018
Onderzoek

Nyenrode Corporate Governance Instituut leden Daniëlle Melis en André Nijhof publiceerden onlangs een eerste gezamenlijk artikel getiteld 'The role of institutional investors in enacting stewardship by corporate boards'. Het artikel gaat in op de relatie tussen stem- en engagement gedrag van institutionele beleggers en stewardship gedrag van corporate boards. Het artikel is gepubliceerd in het Journal Corporate Governance: The International Journal of Business in Society.

Stewardship gedrag van corporate boards en beleggers is een actueel thema dat de gemoederen maatschappelijk gezien bezig houdt. Bedrijven worden steeds vaker door institutionele beleggers en vice versa aangesproken en aangespoord om zich meer te richten op gemeenschappelijke belangen van zowel beleggers als bedrijven op de langere termijn, evenals op het belang van de maatschappij in het algemeen.

Duurzaamheidsvraagstukken, gezonde governance praktijken en beheerste beloning zijn vaak inzet van dialoog. In 2014 promoveerde dr. Daniëlle Melis MBA op het onderwerp Institutional Investor Stewardship en beschreef in haar dissertatie 'The Institutional Investor Stewardship Myth' over de effectiviteit van de inzet van corporate governance codes in de bevordering van stewardship door institutionele beleggers.

Prof. dr. ir. Nijhof onderzoekt sinds jaren het thema stewardship vanuit het perspectief van bedrijven. Hij pleitte in 2016 in zijn oratie voor de noodzaak dat bedrijven in plaats van winstoptimalisatie, het behartigen van belangen van betrokken personen centraal gaan zetten. Het voordeel hiervan is dat zodra mensen de perceptie krijgen dat ze hulp krijgen bij het oplossen van hun problemen of het verwezenlijken van hun idealen, de bereidheid om samen te werken en creatief te zoeken naar innovatieve financieringsmodellen toeneemt.

Vanuit ieder hun eigen onderzoeksgebieden en de wederzijdse waardering voor elkaars werk gedurende de afgelopen jaren, publiceerden Melis en Nijhof onlangs dit gezamenlijke artikel. Het artikel is te downloaden via www.emeraldinsight.com.

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, april-mei 2018.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.