Succesvolle lancering Technology for Boards

29 januari 2019
Onderwijs

Op 14 en 15 januari 2019 is de eerste module van Nyenrode’s gloednieuwe programma Technology for Boards van start gegaan met een mooie diverse groep bestuurders en commissarissen uit de private en publieke sector. Het programma belooft een reis langs grote technologische trends.

Veel bestuurders worstelen met de vraag welke keuze zij gaan maken uit alle beschikbare technologieën en hoe deze transformatie te leiden. Commissarissen moeten hierop toezien en hebben grote behoefte aan een beter begrip van deze ontwikkelingen. Maar ook de juiste vragen kunnen stellen om nieuwe strategieën beter te begrijpen zijn belangrijke aspecten in hun rol.

Digitalisering, robotisering en AI

In deze eerste module namen hoogleraar IT Value Lineke Sneller en programma manager Meldy van Dijken de deelnemers mee in de verschillende fasen van digitalisering, robotisering en Artificial Intelligence (AI). Het programma startte met een interactieve sessie van prof. dr. Lineke Sneller RC met een inventarisering van de boards waar de deelnemers deel van uitmaken om zo inzicht te krijgen in de samenstelling. Agile werken en de voordelen, maar ook de risico’s daarvan - bijvoorbeeld dat toezichthouders eisen stellen aan de processen - werden besproken.

Prof. dr. Bob de Wit ging daarna in op de toekomst van de maatschappij onder invloed van de steeds versnellende ontwikkeling van technologie. Hij gaf mee dat we ons momenteel tussen fase vier  en fase vijf van de ontwikkelingscurve bevinden; digitalisering neemt een steeds grotere rol in (fase vier), terwijl de ontwikkelingen naar AI toepassingen ook een vlucht nemen (fase vijf).

Voor organisaties die mee willen - en moeten -  ontwikkelen om relevant te blijven voor hun klanten, heeft Alexandra Jankovich MBA van SparkOptimus een transformatiemodel besproken die in vijf heldere stappen uitlegt welke impact bepaalde keuzes kunnen hebben.

De eerste dag werd afgesloten door Roy Jakobs MBA van Philips Personal Health, die de deelnemers meenam in de enorme transformatie die Philips heeft ondergaan door haar duidelijke keuze om een aantal business units af te stoten en zich volledig te richten op activiteiten rondom healthtech.

De 'future of work'

De tweede dag stond in volledig het teken van AI. Om goed te begrijpen wat AI eigenlijk is, en de macht en kracht van rekenkunde te onderkennen, ging Nyenrode hoogleraar Applied Mathematics Jacques de Swart MBA, uitgebreid in op de toepassingen, de mogelijkheden en de risico’s en uitdagingen van AI.

Mr. dr. Marlies van Eck van instituut eLaw van Universiteit Leiden ging daarna verder in op het onderwerp ‘grenzen aan geautomatiseerde besluitvorming’. Elke wet die geautomatiseerd wordt uitgevoerd moet geïnterpreteerd worden, wat vele keuzes met zich meebrengt. Maar wie is uiteindelijk verantwoordelijk? Deze vraag vormt nog steeds onderdeel van het debat.

Voormalig olympiërs Patrick van Luijk en Virgil Spier lieten de groep fysieke oefeningen doen waardoor heel duidelijk werd dat communicatie en samenwerking niet zo vanzelfsprekend zijn als het lijkt.

Tenslotte gaf Marc Teerlink MBA MBI van SAP een inkijkje in de future of work en de implicaties van AI op de workforce. De menselijke rol is en blijft heel belangrijk om technologie te laten slagen. Met misschien wel de belangrijkste vraag: ‘how will machines know what we value if we do not know ourselves?”. Een mooi opstap naar de tweede module in februari, die geheel in het teken staat van Cyber Security en Big Data.Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, januari 2019.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.