Technology for Boards

25 oktober 2018
Onderwijs

Bestuurders en commissarissen staan voor een aantal grote strategische vraagstukken rondom de transformatie van hun business modellen. Technologie, disruptie en de digitale revolutie, het zijn topics die prominent op de boardroom agenda staan.

In iedere sector zijn inmiddels ‘disruptors’ te vinden die de huidige markt, gedreven door technologie, radicaal veranderen. Bestuurders zien zich genoodzaakt om nieuwe strategieën te ontwikkelen en commissarissen moeten daarop blijven toezien.

Vraag

Veel alumni uit het Nyenrode New Board Program en de Nyenrode Commissarissencyclus hebben ons te kennen gegeven tegen deze thema’s aan te lopen. Zij hebben behoefte aan een programma waarin inzicht wordt geboden in de technologische trends, maar waarbinnen ook veel ruimte is voor het delen van ervaringen met peers en waar vooral de “hoe” vraag aan de orde komt;

•    Hoe transformeer je een organisatie?
•    Hoe maak je afwegingen in technologische mogelijkheden?
•    Hoe geef je leiding aan een transformatieproces?  

Onder leiding van academisch verantwoordelijke prof. dr. Lineke Sneller en programma manager Meldy van Dijken MSc MBA, zijn er vier tweedaagse modules ontwikkeld, die ingaan op de acht grote technologische trends van nu, waaronder Robotisering, Artificial Intelligence (AI), Internet of Things, Data & Analytics en Cyber Security. In iedere module wordt aandacht besteed aan zowel de technologische state-of-the-art als aan een governance aspect rondom de technologie. Daarnaast is er veel aandacht voor best practices en wordt gebruik gemaakt van verschillende cases.

Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure, hierin worden vraagstukken besproken die spelen binnen de eigen organisatie van de potentiele kandidaat. Deze cases vormen een rode draad in het programma. De belangstelling voor dit nieuwe programma is groot, maximaal 25 kandidaten kunnen deelnemen per groep.

Zie voor meer informatie Technology  for Boards.


Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, oktober 2018.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.