‘Toezicht houden is een continu leerproces’

24 mei 2018
Onderwijs

‘Er is een toenemende focus waarneembaar op intern toezicht waarbij naast de financiële risico's en de daarbij horende checks and balances ook soft controls meer aandacht vragen. Tijdens mijn deelname aan de Elective De Audit Commissie aan Nyenrode Business Universiteit werd dit bevestigd op vele fronten,’ vertelt Arian Buurman. 

Arian Buurman is toezichthouder bij DetailresultGroep N.V. (Dirk van Broek en Dekamarkt), Mediahuis N.V. Antwerpen (o.a. NRC, TMG) en SOS kinderdorpen. In dit interview vertelt ze over haar leerproces als bestuurder en toezichthouder.

‘In mijn rol als voorzitter van een auditcommissie probeer ik naast de gebruikelijke en vanzelfsprekende checks op basis van wet- en regelgeving regelmatig met elkaar af te wegen welke interne beheersings- en controlesystemen bijdragen aan transparantie en aan de ondernemingsdoelstelling. Praktische tools die worden geboden in de leergang met betrekking tot cybersecurity en risicomanagement pas ik nu toe in mijn dagelijkse werk. Ik evalueer procedures meer en scherp en pas aan waar dit nodig is. Het programma heeft mijn bewustwording hierin verhoogd en ik bespreek en benoem nu eerder (ethische) spanningsvelden.’

Doorvragen

Buurman vertelt dat ze meer inzicht heeft gekregen door de diverse colleges, vooral ook in combinatie met de praktijkgerichte casuïstiek: ‘Hierbij werd het dilemma tussen ‘in control’ zijn zonder de innovativiteit van de onderneming te dempen wel mooi inzichtelijk.’ Ook de concrete handvaten voor risisomanagement en het thema Integrated Reporting vond ze waardevol. ‘De meer holistische rapportage waarbij naast governance, strategie en financiële resultaten ook de maatschappelijke waarde op korte, middellange en lange termijn aandacht krijgt, sluit aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Bedrijven moeten hun purpose explicieter formuleren en invulling geven. Het klinkt simpel, maar is het niet als je de spagaat voelt in relatie met bijvoorbeeld aandeelhouders/ beleggers. Dat leidde tot boeiende discussies.’

Buurman is een resultaatgerichte bestuurder die erg gefascineerd is door de vraagstukken rondom digitale transformatie. Die staan feitelijk in ieder bedrijf of organisatie op de agenda. Ze legt uit: ‘Het is een continu leerproces hoe je hier als toezichthouder mee omgaat. Governance biedt een kader, maar cultuur, houding en gedrag zijn bepalend voor een adequaat functioneren van een RvC. Het grote thema cybersecurity vind ik interessant, maar levert tegelijkertijd ook lastige dilemma’s. Je weet dat je met elke check of "APK" slechts een momentopname hebt. In mijn rol als toezichthouder heb ik geleerd om meer door te vragen. Bewustwording van de kwetsbaarheid in de organisatie en adequate toetsingsprocedures (periodiek en random) vaststellen en uitvoeren met behulp van experts is daarbij van groot belang.’

Leven lang leren

Ook de zachte kant van toezicht vindt Buurman belangrijk om te belichten: ‘We hebben governance codes, wet- en regelgeving en adequate beheersings- en controlesystemen nodig. Maar dan zijn we er nog niet. Het gaat ook altijd om houding en gedrag. Welke cultuur en tone heerst er in een bedrijf? We hebben daarbij ook denkkracht, ervaring en reflectie nodig om gezamenlijk beter te worden in met name ook de soft controls. Dat vraagt om een open dialoog en veerkrachtige reflectieve toezichthouders zowel binnen de raad, als in de relatie met de RvB. Die dialoog ga ik zoveel mogelijk aan met mijn mede RvC leden.’

Het is niet haar eerste opleiding aan Nyenrode, zo vertelt ze: ’Tijdens de diverse opleidingen die ik aan Nyenrode heb gevolgd, haal ik steeds weer energie uit hoe de universiteit bestuurders en toezichthouders met elkaar verbindt. Het is voor mij een basis om samen te leren. Het instituut groeit mee met een steeds sneller veranderend businesslandschap, onder andere door te laten zien dat ze positief kritische feedback omarmt, stimuleert en verwerkt in de diverse opleidingen. Ik kan de learnings van de audit commissie niet geheel los zien van de rest. Ik geloof heilig in education permanente en ben van mening dat naast de theoretische boost, de discussies en de casuïstiek die je met elkaar deelt een groot deel van het succes bepaalt.’
In De Audit-Commissie staat de rol van de audit-commissie van de raad van commissarissen of toezicht centraal. Het belang van de audit-commissie is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Door de ontwikkeling van wet- en regelgeving, waaronder de Corporate Governance Code, heeft de audit-commissie nieuwe taken en verantwoordelijkheden gekregen. In deze tweedaagse elective ga je samen met peers in op die taken en verantwoordelijkheden waardoor je met -en van- elkaar kan leren in een veilige omgeving.


Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, april-mei 2018.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.