Ton Goedmakers gastspreker bij de VCV Commissarissen Kring

22 februari 2023
Community

De Commissarissen Kring is een van de eerste actieve Kringen binnen de Nyenrode brede alumni vereniging Voortgezette Compagnie Van Verre (VCV). In 1946 had Nyenrode bij de oprichting een unieke propositie met de eerste bedrijfskundige opleiding in Nederland. Dit leidt ertoe dat de Nyenrodianen van weleer, na een geslaagde carrière in het bedrijfsleven, nu veelal een of meerdere posities als commissaris bekleden. 

Sinds 1995 organiseert de VCV Commissarissen Kring dan ook tweemaal per jaar een bijeenkomst voor deze doelgroep. Een ervaren commissaris (veelal Nyenrodiaan) gaat dan als inleider in op een bepaald thema of actualiteit. De bijeenkomsten zijn bewust kleinschalig (circa 25 deelnemers), zodat de deelnemers in een openhartige -en vertrouwelijke- sfeer hun eigen ervaringen kunnen delen. De bijeenkomsten staan open voor personen die commissaris (RvC)/toezichthouder (RvT) zijn, of zijn geweest. In het recente verleden mochten wij o.a. Jan Nooitgedagt, Petri Hofsté, Jeroen van der Veer en Pamela Boumeester verwelkomen als inleiders.

De eerstvolgende bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 22 maart aanstaande. De heer Ton Goedmakers sr. (Vebego, Oosterwegel Groep, IBN Groep, Maastricht UMC, Bestuur Stichting Mecenas PLT) zal een inleiding verzorgen aan de hand van zijn ervaringen als bestuurder en commissaris. Aansluitend is er een diner.

Informatie & aanmelden

Nyenrode biedt sinds lange tijd meerdere Board & Governance programma's en al enige tijd kunnen deelnemers en alumni van deze programma’s lid worden van de VCV. Dit maakt dat ook deelnemers aan bijvoorbeeld de Nyenrode Commissarissencyclus en het New Board Program meer dan welkom zijn bij de bijeenkomsten. 

Aanmelden is mogelijk via de gebruikelijke wijze van aanmelden voor VCV evenementen. Informatie over VCV lidmaatschap via: info@nyenrodealumni.nl.

 

 

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, februari 2023.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.