Uitreiking Best in Business Award - najaar 2018

Winnende paper benadrukt noodzaak bureaucratie in de zorg

7 december 2018
Community
Tijdens de graduation van Modulair Executive MBA op 27 november 2018 is de Best-in-Business Award uitgereikt aan Rose-Marieke Breukers, die met haar thesis ‘Bureaucratie & kwaliteit van zorg, is er een relatie?’ de jury wist te overtuigen.

"De afgelopen jaren voelt het alsof de hoeveelheid administratie in de zorg aanzienlijk is toegenomen. Tijdens een dienst werd dit nogmaals bevestigd. Midden in de nacht kostte het enkele uren om een patiënt te stabiliseren, waarna de administratie nog gedaan moest worden. Dit koste meer tijd dan de daadwerkelijke patiëntenzorg. Op dat moment ben ik me gaan afvragen of al die administratie ook daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en dus de patiëntenzorg ten goede komt of dat het doel volledig voorbij geschoten wordt. 

De thesis heeft mijzelf inzicht gegeven in het feit dat bureaucratie ook nuttig kan zijn, maar dat het begrip "kwaliteit" niet in één eenduidige definitie te vangen is en dat hierdoor de verschillende stakeholders "langs elkaar" heen praten. Dit bemoeilijkt het maken van korte en krachtige afspraken."

Uitreiking BiB award_foto2018

Het onderzoek toont aan dat er onderscheid dient te worden gemaakt tussen verschillende vormen van "kwaliteit" en van "bureaucratie". Ook wordt duidelijk dat artsen en verpleegkundigen anders over de begrippen kwaliteit en bureaucratie denken, dat artsen van "snijdende en niet-snijdende" disciplines verschillend denken en dat ook leeftijd van invloed is op de resultaten. 

De thesis bevat voldoende "bewijs" om serieus te worden genomen door de verschillende stakeholders in de ziekenhuiszorg en draagt bij aan transparantie, juist door het verminderen van de administratieve handelingen, en toename van de kwaliteit van zorgresultaat en zorgprocessen. De komende tijd zal ik me bezig houden met het verspreiden van de thesis en het "gedachtegoed" onder de verschillende stakeholders, zoals de zorgverzekeraar, de federatie medisch specialisten, de VVAA, de V&VN (beroepsvereniging verpleegkundigen en verzorgenden.

Best in Business afbeelding 2_KG

Erik Janse Msc, juryvoorzitter en business owner van Vertor, is enthousiast over de scriptie. "De genomineerden worden beoordeeld op vijf criteria; relevantie, actualiteit, originaliteit, toepasbaarheid en uitwerking. Rose-Marieke heeft volgens de juryleden op vier criteria boven gemiddeld gescoord. De relevantie is meer dan hoog met een maatschappelijk onderwerp en zodanig een hoge actualiteit. De jury ziet een hoge toepasbaarheid.

Het is interessant om op te merken dat bureaucratie in de gezondheidszorg steun krijgt vanuit het perspectief dat het een positieve invloed heeft op het zorgproces en het vermogen heeft om dit continue te verbeteren. Daarnaast, zoals velen verwachten, resulteert bureaucratie niet in een beter zorgresultaat voor de patiënt volgens artsen, maar wel volgens verpleegkundigen."

De Best-in-Business Award wordt jaarlijks uitgereikt aan de afstudeerder(s) die met hun scriptie – naar het oordeel van een jury – het meest relevante onderwerp hebben aangesneden. De onderscheiding is een prijs vanuit het perspectief van werkgevers voor de beste scriptie in termen van bijdrage en waarde voor de organisatie. Deze relevantie voor het bedrijfsleven is kenmerkend voor de Modulair Executive MBA van Nyenrode Business Universiteit.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.