Uitreiking eerste exemplaar 'Het jaar 2016 verslagen'

8 december 2017
Onderzoek
Ruud Vergoossen, hoogleraar Externe Verslaggeving aan Nyenrode Business Universiteit, heeft op maandag 4 december het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport ‘Het jaar 2016 verslagen: onderzoek jaarverslagen’ uitgereikt aan Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Ruud is voorzitter van de redactie van ‘Het jaar 20xx verslagen’.

‘Het jaar 2016 verslagen’ is de tweeëntwintigste editie in een reeks van jaarverslagenonderzoeken waarmee de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA, voorheen NIVRA) in 1996 is gestart. In deze editie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • waardering tegen actuele kostprijs;
  • betekenis en presentatie van 'other comprehensive income' in de jaarrekening;
  • goodwill in de jaarrekening volgens Nederlandse verslaggevingsregels;
  • de invloed op de jaarrekening van de nieuwe internationale standaard over leasing;
  • de enkelvoudige jaarrekening van organisaties van openbaar belang;
  • accountantshonoraria in de jaarrekening;
  • gevolgen van de nieuwe internationale standaard over financiële instrumenten voor banken;
  • verslaggeving van woningcorporaties.

Het doel van 'Het jaar 2016 verslagen' is niet alleen het verslag doen van de kwaliteit van de jaarverslaggeving, maar ook het geven van voorbeelden van good practices en best practices en het aangeven van mogelijke verbeteringen voor de jaarverslaggeving.

1e expemplaar Het jaar 2016 verslagen Ruud Vergoossen

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.