Praktijkopleiding Assurance

Meerdere locaties
Flexibele startmomenten
3 jaar
Nederlands
Verschilt per onderdeel (werkgever betaalt)

Praktijkopleiding Assurance (Accountancy)

Wil jij Register Accountant worden? Om de RA-titel te behalen moet je de volgende twee opleidingen afsluiten. Deze volg je tegelijkertijd:

 • Theoretische opleiding RA (Master en Post-Master)
 • Praktijkopleiding Assurance (3 jaar) + Aanmelding Stagebureau (optioneel)


De Praktijkopleiding
De praktijkopleiding kan je parallel volgen aan je theoretische opleiding RA en je werk. De praktijkopleiding is verplicht voor het behalen van het accountantsexamen. Het bestaat uit diverse onderdelen met een afsluitend mondeling slotexamen. 

Je kan met de praktijkopleiding beginnen nadat je bent toegelaten tot het deeltijd masterprogramma van Nyenrode of een post-masteropleiding tot Registeraccountant. Ook als je de post-masteropleiding niet aan Nyenrode volgt, kan je je aanmelden voor de onderdelen van de praktijkopleiding.
Het is niet verplicht direct met de praktijkopleiding te beginnen zodra je de vereiste toelatingspapieren hebt ontvangen.

Het Stagebureau
Nyenrode heeft sinds kort ook haar eigen Stagebureau waar zowel Nyenrode studenten als studenten van andere onderwijsinstellingen zich voor kunnen aanmelden.

Wat levert het je op?

 • De RA-titel
 • Waardevolle werkervaring en netwerk
 • Persoonlijke en professionele groei

Robuuste accountant

Door ontwikkelingen in de accountancy groeit de behoefte aan accountants met sterke principes, goede sociale vaardigheden en waardevolle kennis. Deze accountants zijn in staat om een rechte rug te houden in complexe situaties. Om ervoor te zorgen dat jij die accountant van de toekomst kan worden, stimuleert Nyenrode je om een professionele beroepshouding te ontwikkelen. Inclusief het vermogen om jezelf en de belangen van de klant kritisch te beoordelen. Jouw ontwikkeling staat centraal.

 • Flexibele startmomenten
 • Deskundige trainers en begeleiders
 • Kleine groepen, persoonlijke aandacht

Onderdelen Praktijkopleiding

Nyenrode biedt verschillende onderdelen van de praktijkopleiding aan, zoals de Nulmeting, Intervisiegesprekken, Trainingsprogramma’s, de ICAIS-casus en het Praktijkreferaat, maar je kan je ook direct aanmelden bij Nyenrode Stagebureau. Alle onderdelen zijn geaccrediteerd door de Raad voor de Praktijkopleidingen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Hieronder lees je meer over de onderdelen van de Praktijkopleiding die Nyenrode aanbiedt.

Aanmelden nieuwe studenten

 1. Meld je aan via de aanmeldbutton in het rechter menu of de button hier boven. Je hoeft hier enkel je algemene contactgegevens in te vullen.
 2. Nadat je op verzenden hebt geklikt, ontvang je een e-mail met vervolgstappen.
 3. Open de e-mail en klik op de 'Nyenrode Aanmeldportaal' link in de tekst. Op dit platform vul je jouw persoonlijke gegevens in, geef je op aan welke onderdelen van de praktijkopleiding je wilt deelnemen of meld je je direct aan bij het stagebureau.
 4. Verzend je aanmelding via het 'Nyenrode Aanmeldportaal'.


Aanmelden (oud-)studenten Accountancy
Ben je al bekend bij een Nyenrode Accountancy opleiding? De bovenstaande stappen kan je in dat geval overslaan. Om de aanmelding te voldoen, kan je een email met je aanmeldverzoek versturen naar praktijkopleiding@nyenrode.nl.


Stagebureau

Nyenrode heeft een eigen stagebureau waarbij je je kunt inschrijven. Klik op het ' Stagebureau'-tabje voor meer informatie.


Nulmeting

Bij aanvang van de Praktijkopleiding start je met een nulmeting. Op basis van de nulmeting wordt vastgesteld over welke vaardigheden en over welke beroepshouding je reeds beschikt en welke vaardigheden je verder moet of zou willen ontwikkelen om als accountant zelfstandig te kunnen functioneren. Ten behoeve van de nulmeting doe je een self assessment middels een 360 graden feedback vragenlijst. De nulmeting dient als input voor andere onderdelen van de Praktijkopleiding.

Wil je meer informatie? Download hier de flyer of stuur een e-mail naar praktijkopleiding@nyenrode.nl.

*De vermelde tarieven zijn van toepassing op collegejaar 2021-2022 (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.


Intervisiegesprekken

Voor de professionele ontwikkeling van accountants is het voeren van intervisiegesprekken een bewezen en effectieve methode. Je vormt een intervisiegroep met maximaal 8 trainees, met wie je minimaal twee keer per jaar bij elkaar komt. Tijdens de intervisiebijeenkomsten bespreek je knelpunten van en mogelijke oplossingen voor (geanonimiseerde) werksituaties. Je leert elkaar op een coachende manier te bevragen om te komen tot diepere inzichten rondom je eigen kwaliteiten, valkuilen, ontwikkelpunten, gedragspatronen en handelen in samenwerkingen.

Wil je meer informatie? Download hier de flyer of stuur een e-mail naar intervisiegesprekken@nyenrode.nl.

*De vermelde tarieven zijn van toepassing op collegejaar 2021-2022 (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.


Trainingsprogramma's

Het trainingsprogramma beoogt je te trainen op de beroepshouding en op de vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van het accountantsberoep. Je volgt elk praktijkopleidingsjaar ten minste drie dagen een training.

Er zijn verschillende trainingsprogramma's die je kan volgen. Voorbeelden zijn: Effectief Communiceren, Big Data en Projectmanagement. Je kan de uitkomsten van de nulmeting gebruiken om trainingsprogramma’s te kiezen die aansluiten op jouw persoonlijke ontwikkelpunten.

Bekijk het volledige trainingsaanbod onder het tabje 'Trainingen'.


ICAIS-casus

In de Praktijkopleiding is een ICAIS-casus opgenomen. De onderwerpen van de ICAIS-casus sluiten aan op de cursus BIV-Informatiecontrole in de theoretische post-masteropleiding. Sinds april 2019 is het mogelijk om als Nyenrodestudent binnen het vak BIV-IC de praktijkopdracht ICAIS te maken waarmee, bij behalen van een voldoende, vrijstelling wordt verkregen voor de ICAIS-casus in de Praktijkopleiding. Een casus die tot 2 jaar voorafgaand aan de praktijkopleiding met goed gevolg is afgerond, mag door een trainee alsnog in het kader van zijn of haar praktijkopleiding worden ingebracht.
Wil je meer informatie? Mail dan naar: praktijkopleiding@nyenrode.nl.


Praktijkreferaat

In de Praktijkopleiding wordt ruime aandacht besteed aan het kunnen omgaan met dilemma’s. Daarom schrijf je aan het einde van de Praktijkopleiding een referaat, waarin jouw persoonlijke dilemma centraal staat. Je neemt deel aan een referaatgroep die wordt begeleid door een praktijkreferaatbegeleider van Nyenrode en bestaat uit maximaal 6 trainees. Je werkt in een kleine groep om de kwaliteit te waarborgen en jouw persoonlijke ontwikkeling te optimaliseren binnen dit traject.

Wil je meer informatie? Download hier de flyer of stuur een e-mail naar praktijkreferaat@nyenrode.nl.

*De vermelde tarieven zijn van toepassing op collegejaar 2021-2022 (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.


Startmomenten:

 • April 2022: aanmelden t/m 1 maart 2022
 • September 2022: aanmelden t/m 17 juli 2022
 • Januari 2023: aanmelden t/m 21 november 2022

Mocht je tussen deze vaste startmomenten willen starten en/of je met een groep willen aanmelden, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.


Geïntegreerd Slotexamen

Als je aan alle verplichtingen van de Praktijkopleiding Assurance hebt voldaan, mag je je aanmelden voor het afrondend examen: het Geïntegreerd Slotexamen. Dit is een mondeling examen van anderhalf uur.
In het examen wordt zowel je theoretische kennis als je praktijkkennis getoetst en moet je in staat zijn om een verbinding tussen beiden te leggen. In het examen laat je zien dat je in staat bent op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar je theoretische kennis in concrete praktijksituaties toe te passen. Tijdens het examen toon je ook aan dat je beschikt over een goede beroepshouding en over goede communicatieve vaardigheden. Bovendien blijkt uit het examen dat je actuele ontwikkelingen in het accountantsberoep volgt en dat je in staat bent om de eventuele gevolgen daarvan te vertalen naar je eigen beroepspraktijk. Sinds collegejaar 2019-2020 is het mogelijk om het Geïntegreerd Slotexamen op Nyenrode af te leggen. Dit geef je aan bij de aanvraag van je Geïntegreerde Slotexamen bij de NBA. 
Wil je meer informatie? Mail dan naar: praktijkopleiding@nyenrode.nl.


 

Annuleringsbeleid

Mocht je onverhoopt toch niet kunnen deelnemen aan onderdelen van de praktijkopleiding, dan is het Annuleringsbeleid Praktijkopleiding Assurance van kracht.

Stagebureau

Nyenrode heeft een eigen stagebureau waarbij je je kunt inschrijven. Het Nyenrode stagebureau omvat de totale organisatie van de Praktijkopleiding Assurance voor trainees die hun praktijkopleiding bij Nyenrode volgen. Onder het Nyenrode stagebureau vallen:

 • het Nyenrode stagebestuur
 • de Kerngroep Praktijkopleiding
 • de praktijkbeoordelaars
 • het programmabureau voor de Praktijkopleiding Assurance.

Wie kan terecht bij het stagebureau?

Het Nyenrode stagebureau is bedoeld voor:

 1. Accountancystudenten van Nyenrode.
  Studenten die aan Nyenrode studeren, kunnen zich aanmelden bij het Nyenrode Stagebureau. Op die manier wordt de theoretische opleiding en de praktijkopleiding door één aanbieder aangeboden en wordt hierdoor een optimale integratie tussen beide onderdelen gegarandeerd.
 2. Accountancystudenten die werkzaam zijn bij een werkgever die niet beschikt over een eigen stagebureau en/of geen gebruik kunnen of willen maken van een ander stagebureau.

Informatiegids Praktijkopleiding Assurance

In de informatiegids van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vind je alle informatie die beschikbaar is over de Praktijkopleiding Assurance.

Praktijkbegeleider

Het is de bedoeling dat jouw praktijkbegeleider een overeenkomst sluit met een stagebureau. Als jouw praktijkbegeleider reeds andere trainees begeleidt, dan heeft hij/zij deze overeenkomst wellicht al eens gesloten. De benodigde overeenkomst kan vanuit de Elektronische Leeromgeving (ELO) worden gedownload en ingevuld door jouw praktijkbegeleider. Je uploadt het formulier weer in de ELO zodra jij en je werkgever het hebben ingevuld.

Door de Raad voor de Praktijkopleidingen is een competentieprofiel opgesteld voor praktijkbegeleiders. In dit profiel is beschreven waaraan de praktijkbegeleiders moeten voldoen.  competentieprofiel-praktijkbegeleider-aa-ra.

Trainingsaanbod

Naast de eerder genoemde onderdelen van de Praktijkopleiding onder het tabje 'Inhoud' lichten we de 3-daagse trainingsprogramma's hier uitgebreider toe. Bekijk hieronder de verschillende trainingen en de data waarop ze worden aangeboden. Elke training bestaat uit 3 dagen.

Mocht je een trainingsprogramma willen volgen en er zijn op dat moment nog geen nieuwe data beschikbaar, dan kan je je wel alvast aanmelden. We houden je dan op de hoogte van de nieuwe data. Is een training vol, maar wil je graag op de reservelijst worden geplaatst, stuur dan een e-mail naar praktijkopleiding@nyenrode.nl. Zodra er een plek vrij komt, word je door ons geïnformeerd. 

COVID-19 maatregelen:
Alle trainingen vinden in principe fysiek op Nyenrode plaats. De ruimtes op Nyenrode voldoen aan de corona-richtlijnen van het RIVM. Mocht een training in fysieke vorm toch niet mogelijk blijken, dan worden de deelnemers daarvan op de hoogte gebracht.


Deficiëntietraining Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB)

Beroepsethiek, gedrag en inzicht in besluitvormingsprocessen zijn essentieel voor accountants, zowel als het gaat om (professioneel) gedrag van de beroepsbeoefenaar als om het verkrijgen van inzicht in het gedrag van de klant / opdrachtgever. Het doel van Gedrag, Ethiek en Besluitvorming in de accountantsopleiding is vooral het verschaffen van inzicht in de beginselen en theorieën met betrekking tot (professioneel) gedrag. 

Heb je de theoretische opleiding afgerond op basis van de ‘oude eindtermen’ en ben je op of na 1 november 2017 begonnen met de praktijkopleiding Assurance? Of ben je op of na 1 november 2017 overgestapt van de praktijkopleiding RA naar de praktijkopleiding Assurance? Dan heb je mogelijk een deficiëntie voor het vakgebied Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB).

Nyenrode biedt een driedaags deficiëntieprogramma aan. In dit programma komen de eindtermen van het vakgebied GEB op het vereiste niveau aan de orde. De cursus is interactief van opzet, met veel aandacht voor praktische toepassingen in de eigen beroepsomgeving.

Deze training wordt door Nyenrode aangeboden ten behoeve van het eventueel moeten dichten van de theoretische GEB deficiëntie. Deze training kan niet als driedaags trainingsprogramma worden opgevoerd als onderdeel van de praktijkopleiding.

Data 3-daagse training: dinsdag 1 november 2022, woensdag 2 november 2022, donderdag 3 november 2022
Tijd: 9.30 - 16.30 uur (tijden onder voorbehoud)
Locatie: Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
Kosten: €1400,- (inclusief materiaal en lunch) of €1800,- (inclusief 2 overnachtingen op het landgoed van Nyenrode, ontbijt, lunch, diner en materiaal)
Flyer: Driedaagse training Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB) 
Aanmelden: Stuur een e-mail naar praktijkopleiding@nyenrode.nl met daarbij de vermelding met of zonder overnachting.

* De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van periodieke wijzigingen (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven).


 

Effectief communiceren in gesprek en tekst

In deze module gaan we aan de slag met authentiek en professioneel communiceren, in gesprekken én in geschreven teksten. Je werkt in deze module samen met anderen aan opdrachten, je doet spreek- en schrijfoefeningen en krijgt theoretische kaders en concepten aangereikt. Zo versterk je je professionele communicatie en interactie. Hierdoor kan je meer bereiken in de samenwerking met anderen, efficiënter communiceren en meer invloed uitoefenen op gesprekspartners.

Data 3-daagse training: maandag 13 maart 2023, maandag 27 maart 2023 en maandag 17 april 2023.
Tijd: 9.30 - 16.30 uur (tijden onder voorbehoud)
Extra dagdeel Intervisiegesprekken (3 uur), zie flyer voor informatie: 8 mei 2023

Locatie: Breukelen
Flyer: 3-daagse training 'Effectief Communiceren' 
Aanmelden: via de aanmeldbutton in het rechter menu*

De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van periodieke wijzigingen (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven).


Projectmanagement

 In de 3-daagse training Projectmanagement krijg je diverse tools aangereikt die jou in staat stellen om tijd te besparen, prioriteiten te stellen, effectief te communiceren en, met jouw team, de kwaliteit voor de klant te vergroten. In deze training krijg je verschillende technieken aangereikt die helpen bij het uitvoeren van de projecten binnen jouw functie als accountant. Met behulp van deze training, die specifiek wordt toegespitst op jouw eigen situatie, ben je in staat om de audit op een effectievere en efficiëntere manier uit te voeren.

Data 3-daagse training: woensdag 10 mei 2023, woensdag 24 mei 2023 en woensdag 7 juni 2023
Tijd: 9.30 - 16.30 uur (tijden onder voorbehoud)
Locatie: Breukelen
Flyer:  3-daagse training 'Projectmanagement'
Aanmelden: via de aanmeldbutton in het rechter menu*

De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van periodieke wijzigingen (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven).


Spreken met Impact

Veel mensen denken dat iemand overtuigen betekent dat je een verhaal goed neerzet. En dat is ook belangrijk. Maar de sleutel om te kunnen spreken met impact en anderen te overtuigen is de logica van je publiek doorzien en daar jouw presentatie op af te stemmen. Op een ontspannen en geloofwaardige manier. Hoe dat precies voor jou werkt in de dagelijkse beroepspraktijk leer je in de 3-daagse training ‘Spreken met Impact’. Je gaat veel oefenen met voor jou herkenbare situaties en je krijgt direct persoonlijke feedback.

Data 3-daagse training: donderdag 13 oktober 2022, donderdag 27 oktober 2022 en donderdag 10 november 2022 
Tijd: 14.00 - 21.00 uur (tijden onder voorbehoud)
Locatie: Breukelen
Flyer: 3-daagse training 'Spreken met impact'
Aanmelden: via de aanmeldbutton in het rechter menu*

De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van periodieke wijzigingen (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven).


Data Science in Auditing

Big Data is Big Business, of tenminste in theorie. In de praktijk blijkt het nog wel eens lastig om uit grote hoeveelheden data maximale waarde te halen. In de audit wordt het gebruik van big data analytics ook steeds belangrijker om via statistische methoden nieuwe inzichten op te doen uit alle beschikbare gestructureerde en ongestructureerde data. De juiste toepassing in de praktijk leidt vaak tot discussie. Hier ga je in deze 3-daagse training (verspreid over 6 dagdelen) mee aan de slag.

Data: woensdag 9 november 2022, woensdag 23 november 2022 en woensdag 7 december 2022 
Tijd: 9.30 – 16.30 uur (tijden onder voorbehoud)
Locatie: Breukelen
Flyer: 3-daagse training 'Data Science in Auditing'
Aanmelden: via de aanmeldbutton in het rechter menu*

De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van periodieke wijzigingen (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven).


De invloed van de firma-cultuur

Mensen baseren hun professionele gedrag primair op de betekenis die ze hechten aan alledaagse gebeurtenissen in hun directe sociale omgeving. Bewust of onbewust laten ook accountants zich mede leiden door de boodschappen die ze denken te ontvangen over wat écht gewaardeerd wordt in de firma of het controleteam. Juist de gewone gang van zaken en de alledaagse werkzaamheden spelen een belangrijke rol in het sturen (of normeren) van professioneel gedrag - en daarmee de kwaliteit van accountantscontrole. Je gaat aan de slag met het sturen op cultuur en gedrag in de audit, maakt een analyse van jouw eigen firma- en teamcultuur, leert meer over cultuurverandering in de praktijk en de filosofie van organisatiecultuur.

Data 3-daagse training: woensdag 16 november 2022, woensdag 30 november 2022 en woensdag 14 december 2022
Tijd: 9.30 - 16.30 uur (tijden onder voorbehoud)
Locatie: Breukelen
Flyer: 3-daagse training 'De invloed van de firma-cultuur'
Aanmelden: via de aanmeldbutton in het rechter menu*

De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van periodieke wijzigingen (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven).

Personal Mastery

In de training Personal Mastery ga je actief aan de slag. Je gaat de diepte in met betrekking tot je eigen doen en laten, waarbij je nieuwsgierigheid het wint van je angst voor kritiek.  Je houdt van groei, zowel op persoonlijk als op professioneel niveau, en wilt meer te weten komen over jezelf en anderen. Je leert waarom jij doet wat je doet en hoe je dit anders kan doen, én waarom andere mensen doen wat ze doen en hoe jij daarop kan reageren. Wat je leert bij deze training kan je toepassen in verschillende situaties en binnen jouw verschillende rollen als accountant.

Data 3-daagse training: maandag 19 september 2022, maandag 3 oktober 2022 en maandag 17 oktober 2022

Tijd: 9.30 - 16.30 uur (tijden onder voorbehoud)
Locatie: Breukelen
Flyer: 3-daagse training 'Personal Mastery'
Aanmelden: via de aanmeldbutton in het rechter menu*

De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van periodieke wijzigingen (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven).


Wil je meer informatie? Mail dan naar: praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Starten met de Praktijkopleiding

Je kan starten met de Praktijkopleiding Assurance als je bent toegelaten tot het masterprogramma van Nyenrode of een Post-masteropleiding tot Registeraccountant. Ook als je de Post-Masteropleiding niet aan Nyenrode volgt, kan je je aanmelden voor de onderdelen van de Praktijkopleiding of bij het Stagebureau. Dit zorgt binnen de onderdelen voor een mix van studenten met diverse achtergronden. Zowel qua universiteit, werkgever als vooropleiding.

Het is niet verplicht direct met de Praktijkopleiding te beginnen zodra je de vereiste toelatingspapieren hebt ontvangen. Bekijk hieronder de startmomenten per onderdeel.

Toelatingseisen

We vragen je deze informatie goed door te lezen voordat je het inschrijfformulier van de Praktijkopleiding Assurance gaat invullen.

Om je in te kunnen schrijven voor de Praktijkopleiding Assurance, is het belangrijk dat je kunt aantonen dat je aan de toelatingseisen voldoet. Dit doe je door ten minste één van de volgende documenten met je aanmelding mee te sturen:

 1. Een kopie van je getuigschrift van de (universitaire) Masteropleiding Accountancy (of Accounting & Controlling).
 2. Een verklaring van de universiteit waaruit blijkt dat je aan de toelatingseisen voor de Praktijkopleiding voldoet (een zogenoemde ‘toelatingsverklaring’ met een door NBA voorgeschreven tekst).

Uit de toelatingsverklaring van de onderwijsinstelling blijkt dus dat je toelaatbaar bent tot de Praktijkopleiding. Als je op dit moment nog bezig bent met de opleiding, vraag je de toelatingsverklaring aan bij het betreffende onderwijsinstituut. Als je de volledige theoretische opleiding al hebt afgerond, is een toelatingsverklaring niet nodig. Je levert dan een gewaarmerkt kopie van je theoretisch getuigschrift in.

Belangrijk: de CEA-eindtermen voor de accountantsopleiding van 2016 zijn van toepassing op de Praktijkopleiding Assurance. Wanneer je op of na 1 november 2017 bent begonnen met je Praktijkopleiding en de theoretische opleiding hebt afgerond of afrondt onder ‘oudere’ eindtermen, moet je ook een deficiëntieprogramma met betrekking tot de eindtermen van Gedrag, Ethiek en Besluitvorming voor de theoretische opleiding volgen.

Let op: wanneer je bij aanvang van de Praktijkopleiding je Post-Masteropleiding tot RA langer dan zes jaar geleden hebt afgerond, dien je een kennistoets af te leggen bij de NBA.

Aanmeldprocedure

Aanmelden nieuwe studenten:

 1. Meld je aan via de aanmeldbutton in het rechter menu. Je hoeft hier enkel je algemene contactgegevens in te vullen.
 2. Nadat je op verzenden hebt geklikt, ontvang je een e-mail met vervolgstappen.
 3. Open de e-mail en klik op de 'Nyenrode Aanmeldportaal' link in de tekst. Op dit platform vul je jouw persoonlijke gegevens in, geef je op aan welke onderdelen van de praktijkopleiding je wilt deelnemen of meld je je direct aan bij het stagebureau.
 4. Verzend je aanmelding via het 'Nyenrode Aanmeldportaal'.


Aanmelden (oud-)studenten Accountancy
Ben je al bekend bij een Nyenrode Accountancy opleiding? De bovenstaande stappen kan je in dat geval overslaan. Om de aanmelding te voldoen, kan je een email met je aanmeldverzoek versturen naar praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Verkortingsregeling Bachelor Accountancy

Wanneer je de Bachelor of Science in Accountancy aan Nyenrode volgt, werk je vier dagen in de week en volg je één dag in de week college waardoor je tijdens je studie al veel werkervaring opdoet. Op basis van die werkervaring kan je verkorting van de Praktijkopleiding Assurance van 1 jaar aanvragen.

In het achtste semester kan je in de vrije studieruimte het programma Reflectie Accountantspraktijk volgen. Tijdens dit programma wordt een portfolio opgesteld. Als je na de Bachelor (BSc) in Accountancy direct aansluitend wilt starten met de Praktijkopleiding Assurance, kan je dat portfolio gebruiken om de verkorting aan te vragen. Met het portfolio en een aanvullend verslag over de overige jaren werkervaring (op basis van een format dat je kan vinden op My.Nyenrode, inclusief de referentieverklaringen) wordt aan alle voorwaarden voor het verkortingsverzoek voor de Praktijkopleiding voldaan, waaronder de voorwaarde dat minimaal vier van de vijf jaren voorafgaand aan de Praktijkopleiding relevante werkervaring moet zijn opgedaan.

Startmomenten per onderdeel

Nulmeting

Je kan de nulmeting gedurende het gehele jaar doen, op het moment dat jij start met de Praktijkopleiding Assurance.

Intervisiegesprekken

Een intervisiegroep gaat van start zodra 4 tot 8 trainees zich hebben aangemeld. Dit kan gedurende het hele jaar. Wanneer een groep is gevormd, ontvang je het onderwijsprogramma met de planning.

Trainingsprogramma's

Op het tabblad 'Trainingen' vind je meer informatie over de trainingsprogramma's, de data en de tijden.

Praktijkreferaat

Het Praktijkreferaat kent meerdere startmomenten per jaar. Het eerstvolgende startmoment is:

 • April 2022
 • September 2022
 • Januari 2023

Mocht je tussen deze vaste startmomenten willen starten en/of je met een groep willen aanmelden, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Meer informatie en toelatingsverklaring

Je kan je vragen over de onderdelen van de Praktijkopleiding stellen via praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Daarnaast kan je via dit e-mailadres ook de toelatingsverklaring voor de Praktijkopleiding opvragen.

 

Wat is de investering?

Het is gebruikelijk dat het accountantskantoor waar je werkt of gaat werken de kosten van jouw studie, en dus ook van je Praktijkopleiding, betaalt. Daarnaast ontvang je salaris. Maak hierover duidelijke afspraken met je werkgever.

De Praktijkopleiding wordt per verslag of onderdeel gefactureerd. Voor de verslagen (Verkorting, POP, Jaarplan, (Half)Jaarrapportage) die binnen het stagebureau beoordeeld worden, zijn de kosten € 250 per verslag. Wil je weten wat bepaalde onderdelen kosten? Download dan de betreffende flyer onder de tab 'Onderdelen' of neem contact met ons op via praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Partnerinformatie

Nyenrode werkt met een aantal stagebureaus samen. Wil je ook als stagebureau meer informatie over de onderdelen van de Praktijkopleiding? Of ben je op zoek naar een intensievere samenwerking? Lees hieronder meer over de mogelijkheden of neem contact op via praktijkopleiding@nyenrode.nl


Tripartiete overeenkomst

De opleiding Accountancy aan Nyenrode heeft twee belangrijke pijlers; de persoonlijke vorming van onze studenten en een sterke band met de praktijk. Vanuit dit gedachtengoed is de tripartiete overeenkomst ontstaan.

Bij een tripartiete overeenkomst wordt er een overeenkomst gesloten tussen student/werknemer, de werkgever en Nyenrode. Alle partijen verklaren hiermee dat er aandacht is voor de persoonlijke studieloopbaan en dat rechtstreekse uitwisseling van studieresultaten mag plaatsvinden.

Het doel is de student optimaal te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling en om het opleidingsaanbod goed op elkaar af te stemmen. Dit bieden wij vaste partners aan waarmee wij graag inzetten op een langdurige relatie. Dit betreffen accountancykantoren waar meerdere studenten werkzaam zijn.

Centrale facturering

Accountancykantoren waar meerdere studenten werkzaam zijn, kunnen ook kiezen voor centrale facturering van de college- en tentamentarieven. Nyenrode stuurt dan maandelijks de factuur betreffende de studiekosten van werknemers, rechtstreeks naar de werkgever.