Praktijkopleiding Assurance

In het kort

 • Meerdere locaties
 • Flexibele startmomenten
 • 3 jaar
 • Nederlands
 • Verschilt per onderdeel (werkgever betaalt)

Praktijkopleiding Assurance (Accountancy)

Wil jij Register Accountant worden? Om de RA-titel te behalen moet je de volgende twee opleidingen afsluiten. Deze volg je tegelijkertijd:

 • Theoretische opleiding RA (Master en Post-Master)
 • Praktijkopleiding Assurance (3 jaar)

De praktijkopleiding kan je parallel volgen aan je theoretische opleiding RA en je werk. De praktijkopleiding is verplicht voor het behalen van het accountantsexamen. Het bestaat uit diverse onderdelen met een afsluitend mondeling slotexamen.
Je kan met de praktijkopleiding beginnen nadat je bent toegelaten tot het masterprogramma. Het is niet verplicht direct met de praktijkopleiding te beginnen zodra je de vereiste toelatingspapieren hebt ontvangen. 

Wat levert het je op?

 • De RA-titel
 • Waardevolle werkervaring en netwerk
 • Persoonlijke en professionele groei

Robuuste accountant

Door ontwikkelingen in de accountancy groeit de behoefte aan accountants met sterke principes, goede sociale vaardigheden en waardevolle kennis. Deze accountants zijn in staat om een rechte
rug te houden in complexe situaties. Om ervoor te zorgen dat jij die accountant van de toekomst kan worden, stimuleert Nyenrode je om een professionele beroepshouding te ontwikkelen. Inclusief het vermogen om jezelf en de belangen van de klant kritisch te beoordelen. Jouw ontwikkeling staat centraal.

Studieroute tot RA

Wil je naast de praktijkopleiding de Master en/of Post-Master Accountancy op Nyenrode volgen? Bekijk dan hieronder de mogelijke studieroutes of neem contact met ons op

Route RA

 • Flexibele startmomenten
 • Deskundige trainers en begeleiders
 • Kleine groepen, persoonlijke aandacht

Onderdelen Praktijkopleiding

Nyenrode biedt op dit moment de onderdelen 'Praktijkreferaat' en 'Intervisiegesprekken' aan. In overleg met de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants) wordt er gekeken naar de mogelijkheid om ook andere onderdelen van de Praktijkopleiding Assurance aan te bieden op Nyenrode. In de loop van collegejaar 2018-2019 wordt hier meer over bekend: houd daarom de website in de gaten voor meer informatie.
Hieronder lees je meer over de onderdelen van de Praktijkopleiding die op dit moment of binnenkort worden gegeven bij Nyenrode.

Nulmeting

Bij aanvang van de Praktijkopleiding start je met een nulmeting. Op basis van de nulmeting wordt vastgesteld over welke vaardigheden en over welke beroepshouding je reeds beschikt en welke vaardigheden je verder moet of zou willen ontwikkelen om als accountant zelfstandig te kunnen functioneren. Ten behoeve van de nulmeting doe je een self assessment middels een 360 graden feedback vragenlijst. De nulmeting dient als input voor andere onderdelen van de Praktijkopleiding.

Wil je meer informatie? Download hier de flyer. Aanmelden kan via: praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Intervisiegesprekken

Voor de professionele ontwikkeling van accountants is het voeren van intervisiegesprekken een bewezen en effectieve methode. Je vormt een intervisiegroep met maximaal 8 trainees, met wie je minimaal twee keer per jaar bij elkaar komt. Tijdens de intervisiebijeenkomsten bespreek je knelpunten van en mogelijke oplossingen voor (geanonimiseerde) werksituaties. Je leert elkaar op een coachende manier te bevragen om te komen tot diepere inzichten rondom je eigen kwaliteiten, valkuilen, ontwikkelpunten, gedragspatronen en handelen in samenwerkingen.

Wil je meer informatie? Download hier de flyer. Aanmelden kan via: intervisiegesprekken@nyenrode.nl

Trainingsprogramma's

Het trainingsprogramma is onderdeel van het praktijkopleidingsprogramma en beoogt je te trainen op de beroepshouding en op de vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van het accountantsberoep.

In het kader van het trainingsprogramma voor de praktijkopleiding volg je elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training. Bekijk hieronder de verschillende trainingen die Nyenrode op dit moment aanbiedt. In de loop van collegejaar 2018-2019 worden er nog meer trainingen online geplaatst.

ICAIS-casus

In de Praktijkopleiding is een ICAIS-casus opgenomen. De onderwerpen van de ICAIS-casus sluiten aan op de cursus BIV-Informatiecontrole in de theoretische post-masteropleiding. Daarom is het mogelijk vanaf april 2019 om als Nyenrodestudent de praktijkopdracht ICAIS tijdens deze cursus te maken. De opdracht voor de ICAIS-casus is terug te vinden in de Informatiegids Praktijkopleiding Assurance en in de loop van collegejaar 2018-2019 op My.Nyenrode.

Wil je meer informatie of je aanmelden? Mail dan naar: praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Praktijkreferaat

In de huidige Praktijkopleiding wordt ruime aandacht besteed aan het kunnen omgaan met dilemma’s. Daarom schrijf je als ‘trainee’ een referaat. In het referaat staat jouw persoonlijke dilemma centraal. Je neemt deel aan een referaatgroep. Deze groep wordt begeleid door een praktijkreferaatbegeleider van Nyenrode en bestaat uit een beperkt aantal trainees. Je werkt in een kleine groep om de kwaliteit te waarborgen en jouw persoonlijke ontwikkeling te optimaliseren binnen dit traject.
Wil je meer informatie? Download hier de flyer. Aanmelden kan via praktijkreferaat@nyenrode.nl.

Capture

Starten met de Praktijkopleiding

Je kan starten met de Praktijkopleiding Assurance als je bent toegelaten tot het masterprogramma. Ook als je de Master of Post-Master niet aan Nyenrode volgt, kan je je aanmelden voor de onderdelen van de Praktijkopleiding. Dit zorgt binnen de onderdelen voor een mix van studenten met diverse achtergronden. Zowel qua universiteit, werkgever als vooropleiding.

Het is niet verplicht direct met de Praktijkopleiding te beginnen zodra je de vereiste toelatingspapieren hebt ontvangen. Bekijk hieronder de startmomenten per onderdeel.

Verkortingsregeling Bachelor Accountancy

Wanneer je de Bachelor of Science in Accountancy aan Nyenrode volgt, werk je vier dagen in de week en volg je één dag in de week college waardoor je tijdens je studie al veel werkervaring opdoet. Op basis van die werkervaring kan je verkorting van de Praktijkopleiding Assurance van 1 jaar aanvragen.

In het achtste semester kan je in de vrije studieruimte het programma Reflectie Accountantspraktijk volgen. Tijdens dit programma wordt een portfolio opgesteld. Als je na de BSc in Accountancy direct aansluitend wilt starten met de Praktijkopleiding Assurance, kan je dat portfolio gebruiken om de verkorting aan te vragen. Met het portfolio en een aanvullend verslag (op basis van een format dat je kan vinden op My.Nyenrode, inclusief de referentieverklaringen) wordt aan alle voorwaarden voor het verkortingsverzoek voor de Praktijkopleiding voldaan, waaronder de voorwaarde dat minimaal vier van de vijf jaren voorafgaand aan de Praktijkopleiding relevante werkervaring moet zijn opgedaan.

Startmomenten per onderdeel

Nulmeting

Je kan de nulmeting gedurende het gehele jaar doen, op het moment dat jij start aan de Praktijkopleiding Assurance.

Intervisiegesprekken

Een intervisiegroep gaat van start zodra 6 tot 8 trainees zich hebben aangemeld. Dit kan gedurende het hele jaar. Wanneer een groep is gevormd, ontvang je het onderwijsprogramma met de planning.

Trainingsprogramma's

De verschillende trainingsprogramma’s worden in de loop van collegejaar 2018-2019 online geplaatst of zijn op te vragen via praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Praktijkreferaat

Het Praktijkreferaat kent meerdere startmomenten per jaar. De volgende startmomenten zijn:

 1. Januari 2019
 2. April 2019
 3. September 2019

Meer informatie en toelatingsverklaring

Je kan je vragen over de onderdelen van de Praktijkopleiding stellen via: praktijkopleiding@nyenrode.nl

Daarnaast kan je via dit e-mailadres ook de toelatingsverklaring voor de Praktijkopleiding opvragen.

Wat zijn de kosten?

Het is gebruikelijk dat het accountantskantoor waar je werkt of gaat werken de kosten van je studie en dus ook van je Praktijkopleiding betaalt. Daarnaast ontvang je salaris. Maak hierover duidelijke afspraken met je werkgever.

De Praktijkopleiding wordt per onderdeel berekend en uiteindelijk gefactureerd. Wil je weten wat bepaalde onderdelen kosten? Download dan de betreffende flyer onder de tab 'Inhoud' of neem contact met ons op via: praktijkopleiding@nyenrode.nl


*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

Partnerinformatie

Nyenrode werkt met een aantal stagebureaus samen. Wil je ook als stagebureau meer informatie over de onderdelen van de Praktijkopleiding? Of ben je op zoek naar een intensievere samenwerking? Lees hieronder meer over de mogelijkheden of neem contact op via: praktijkopleiding@nyenrode.nl

Tripartiete overeenkomst

De opleiding Accountancy aan Nyenrode heeft twee belangrijke pijlers; de persoonlijke vorming van onze studenten en een sterke band met de praktijk. Vanuit dit gedachtengoed is de tripartiete overeenkomst ontstaan.

Bij een tripartiete overeenkomst wordt er een overeenkomst gesloten tussen student/werknemer, de werkgever en Nyenrode. Alle partijen verklaren hiermee dat er aandacht is voor de persoonlijke studieloopbaan en dat rechtstreekse uitwisseling van studieresultaten mag plaatsvinden.

Het doel is de student optimaal te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling en om het opleidingsaanbod goed op elkaar af te stemmen. Dit bieden wij vaste partners aan waarmee wij graag inzetten op een langdurige relatie. Dit betreffen accountancykantoren waar meerdere studenten werkzaam zijn.

Centrale facturering

Accountancykantoor waar meerdere studenten werkzaam zijn, kunnen ook kiezen voor centrale facturering van de college- en tentamentarieven. Nyenrode stuurt dan maandelijks de factuur betreffende de studiekosten van werknemers, rechtstreeks naar de werkgever.