Praktijkopleiding Assurance

In het kort

 • Meerdere locaties
 • Flexibele startmomenten
 • 3 jaar
 • Nederlands
 • Verschilt per onderdeel (werkgever betaalt)

Praktijkopleiding Assurance (Accountancy)

Wil jij Register Accountant worden? Om de RA-titel te behalen moet je de volgende twee opleidingen afsluiten. Deze volg je tegelijkertijd:

 • Theoretische opleiding RA (Master en Post-Master)
 • Praktijkopleiding Assurance (3 jaar)

De praktijkopleiding kan je parallel volgen aan je theoretische opleiding RA en je werk. De praktijkopleiding is verplicht voor het behalen van het accountantsexamen. Het bestaat uit diverse onderdelen met een afsluitend mondeling slotexamen.
Je kan met de praktijkopleiding beginnen nadat je bent toegelaten tot het masterprogramma. Het is niet verplicht direct met de praktijkopleiding te beginnen zodra je de vereiste toelatingspapieren hebt ontvangen. 

Wat levert het je op?

 • De RA-titel
 • Waardevolle werkervaring en netwerk
 • Persoonlijke en professionele groei

Robuuste accountant

Door ontwikkelingen in de accountancy groeit de behoefte aan accountants met sterke principes, goede sociale vaardigheden en waardevolle kennis. Deze accountants zijn in staat om een rechte
rug te houden in complexe situaties. Om ervoor te zorgen dat jij die accountant van de toekomst kan worden, stimuleert Nyenrode je om een professionele beroepshouding te ontwikkelen. Inclusief het vermogen om jezelf en de belangen van de klant kritisch te beoordelen. Jouw ontwikkeling staat centraal.

Studieroute tot RA

Wil je naast de praktijkopleiding de Master en/of Post-Master Accountancy op Nyenrode volgen? Bekijk dan hieronder de mogelijke studieroutes of neem contact met ons op.

Route RA

 • Flexibele startmomenten
 • Deskundige trainers en begeleiders
 • Kleine groepen, persoonlijke aandacht

Onderdelen Praktijkopleiding

Nyenrode biedt op dit moment verschillende onderdelen van de praktijkopleiding aan, waaronder het 'Praktijkreferaat' en 'Intervisiegesprekken'. In overleg met de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants) wordt er gekeken naar de mogelijkheid om ook andere onderdelen van de Praktijkopleiding Assurance aan te bieden op Nyenrode. In de loop van collegejaar 2018-2019 wordt hier meer over bekend: houd daarom de website in de gaten voor meer informatie. Hieronder lees je meer over de onderdelen van de Praktijkopleiding die op dit moment of binnenkort worden gegeven bij Nyenrode.

Aanmelden nieuwe studenten
 1. Meld je aan via de gele aanmeldbutton in het rechter menu of de button hier boven. Je hoeft hier enkel je algemene contactgegevens in te vullen.
 2. Nadat je op verzenden hebt geklikt, ontvang je een email met vervolgstappen.
 3. Open de email en klik op de 'Nyenrode Aanmeldportaal' link in de tekst. Op dit platform kun je aangeven aan welke onderdelen van de praktijkopleiding je wilt deelnemen.
 4. Verzend je aanmelding via het 'Nyenrode Aanmeldportaal'.


Aanmelden (oud-)studenten Accountancy
Ben je al bekend bij een Nyenrode Accountancy opleiding? De bovenstaande stappen kan je in dat geval overslaan. Om de aanmelding te voldoen, kan je een email met je aanmeldverzoek versturen naar praktijkopleiding@nyenrode.nl.


Nulmeting

Bij aanvang van de Praktijkopleiding start je met een nulmeting. Op basis van de nulmeting wordt vastgesteld over welke vaardigheden en over welke beroepshouding je reeds beschikt en welke vaardigheden je verder moet of zou willen ontwikkelen om als accountant zelfstandig te kunnen functioneren. Ten behoeve van de nulmeting doe je een self assessment middels een 360 graden feedback vragenlijst. De nulmeting dient als input voor andere onderdelen van de Praktijkopleiding.

Wil je meer informatie? Download hier de flyer of stuur een email naar praktijkopleiding@nyenrode.nl.


Intervisiegesprekken

Voor de professionele ontwikkeling van accountants is het voeren van intervisiegesprekken een bewezen en effectieve methode. Je vormt een intervisiegroep met maximaal 8 trainees, met wie je minimaal twee keer per jaar bij elkaar komt. Tijdens de intervisiebijeenkomsten bespreek je knelpunten van en mogelijke oplossingen voor (geanonimiseerde) werksituaties. Je leert elkaar op een coachende manier te bevragen om te komen tot diepere inzichten rondom je eigen kwaliteiten, valkuilen, ontwikkelpunten, gedragspatronen en handelen in samenwerkingen.

Wil je meer informatie? Download hier de flyer of stuur een email naar intervisiegesprekken@nyenrode.nl


Trainingsprogramma's

Het trainingsprogramma is onderdeel van het praktijkopleidingsprogramma en beoogt je te trainen op de beroepshouding en op de vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van het accountantsberoep. Je volgt elk praktijkopleidingsjaar tenminste drie dagen een training.

Onderwerpen die worden behandeld zijn onder andere: Effectief Communiceren, Big Data, Projectmanagement en meer.

Bekijk het volledige trainingsaanbod onder het tabje 'Trainingen'.


ICAIS-casus

In de Praktijkopleiding is een ICAIS-casus opgenomen. De onderwerpen van de ICAIS-casus sluiten aan op de cursus BIV-Informatiecontrole in de theoretische post-masteropleiding. Daarom is het mogelijk vanaf april 2019 om als Nyenrodestudent de praktijkopdracht ICAIS tijdens deze cursus te maken. De opdracht voor de ICAIS-casus is terug te vinden in de Informatiegids Praktijkopleiding Assurance en in de loop van collegejaar 2018-2019 op My.Nyenrode.
Wil je meer informatie? Mail dan naar: praktijkopleiding@nyenrode.nl.


Praktijkreferaat

In de huidige Praktijkopleiding wordt ruime aandacht besteed aan het kunnen omgaan met dilemma’s. Daarom schrijf je als ‘trainee’ een referaat. In het referaat staat jouw persoonlijke dilemma centraal. Je neemt deel aan een referaatgroep. Deze groep wordt begeleid door een praktijkreferaatbegeleider van Nyenrode en bestaat uit een beperkt aantal trainees. Je werkt in een kleine groep om de kwaliteit te waarborgen en jouw persoonlijke ontwikkeling te optimaliseren binnen dit traject.
Wil je meer informatie? Download hier de flyer of stuur een email naar praktijkreferaat@nyenrode.nl.

Capture

Contact

Aanmelden Praktijkopleiding Assurance

Start nu jouw aanmelding voor de Praktijkopleiding Assurance! Na het invullen van het onderstaande formulier, ontvang je een email waarna je je kunt aanmelden voor een specifiek onderdeel.

(Oud-)student Accountancy?

Ben je een (oud-)student Accountancy? Verstuur dan je aanmeldverzoek naar praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Trainingsaanbod

Naast de eerder genoemde onderdelen van de Praktijkopleiding onder het tabje 'Inhoud', lichten we de 3-daagse trainingsprogramma's hier uitgebreider toe. Bekijk hier onder de verschillende trainingen en de data waarop ze worden aangeboden.

In de loop van collegejaar 2018-2019 worden er nog meer trainingen online geplaatst.

Effectief communiceren in gesprek en tekst

In deze module gaan we aan de slag met authentiek en professioneel communiceren, in gesprekken én in geschreven teksten. Je werkt in deze module samen met anderen aan opdrachten, je doet spreek- en schrijfoefeningen en krijgt theoretische kaders en concepten aangereikt. Zo versterk je je professionele communicatie en interactie. Hierdoor kan je meer bereiken in de samenwerking met anderen, efficiënter communiceren en meer invloed uitoefenen op gesprekspartners.

Data: het is niet meer mogelijk om je voor de training aan te melden die start in maart 2019. Nieuwe data voor 2019-2020 worden spoedig bekend gemaakt.
Flyer: 3-daagse training 'Effectief Communiceren'
Aanmelden: via de gele aanmeldbutton in het rechter menu


Projectmanagement

 In de 3-daagse training Projectmanagement krijg je diverse tools aangereikt die jou in staat stellen om tijd te besparen, prioriteiten te stellen, effectief te communiceren en, met jouw team, de kwaliteit voor de klant te vergroten. In deze training krijg je verschillende technieken aangereikt die helpen bij het uitvoeren van de projecten binnen jouw functie als accountant. Met behulp van deze training, die specifiek wordt toegespitst op jouw eigen situatie, ben je in staat om de audit op een effectievere en efficiëntere manier uit te voeren.

Data: woensdag 22 mei 2019, woensdag 5 juni 2019 en woensdag 19 juni 2019 
Flyer: 3-daagse training 'Projectmanagement'
Aanmelden: via de gele aanmeldbutton in het rechter menu


Spreken met Impact

Veel mensen denken dat iemand overtuigen betekent dat je een verhaal goed neerzet. En dat is ook belangrijk. Maar de sleutel om te kunnen spreken met impact en anderen te overtuigen is de logica van je publiek doorzien en daar jouw presentatie op af te stemmen. Op een ontspannen en geloofwaardige manier. Hoe dat precies voor jou werkt in de dagelijkse beroepspraktijk leer je in de 3-daagse training ‘Spreken met Impact’. Je gaat veel oefenen met voor jou herkenbare situaties en je krijgt direct persoonlijke feedback.

Data: het is niet meer mogelijk om je voor de training aan te melden die start in april 2019. Nieuwe data voor 2019-2020 worden spoedig bekend gemaakt.
Flyer: 3-daagse training 'Spreken met impact'
Aanmelden: via de gele aanmeldbutton in het rechter menu


Big Data Analytics in Auditing

Big Data is Big Business, of tenminste in theorie. In de praktijk blijkt het nog wel eens lastig om uit grote hoeveelheden data maximale waarde te halen. In de audit wordt het gebruik van big data analytics ook steeds belangrijker om via statistische methoden nieuwe inzichten op te doen uit alle beschikbare gestructureerde en ongestructureerde data. De juiste toepassing in de praktijk leidt vaak tot discussie. Hier ga je in deze 3-daagse training mee aan de slag.

Data: woensdag 18 september 2019, woensdag 9 oktober 2019 en woensdag 30 oktober 2019
Flyer: 3-daagse training 'Big Data analytics in auditing'
Aanmelden: via de gele aanmeldbutton in het rechter menu


De invloed van de firma-cultuur

Mensen baseren hun professionele gedrag primair op de betekenis die ze hechten aan alledaagse gebeurtenissen in hun directe sociale omgeving. Bewust of onbewust laten ook accountants zich mede leiden door de boodschappen die ze denken te ontvangen over wat écht gewaardeerd wordt in de firma of het controleteam. Juist de gewone gang van zaken en de alledaagse werkzaamheden spelen een belangrijke rol in het sturen (of normeren) van professioneel gedrag - en daarmee de kwaliteit van accountantscontrole. Je gaat aan de slag met het sturen op cultuur en gedrag in de audit, maakt een analyse van jouw eigen firma- en teamcultuur, leert meer over cultuurverandering in de praktijk en de filosofie van organisatiecultuur.

Data: woensdag 13 november 2019, woensdag 27 november 2019 en woensdag 11 december 2019
Flyer: 3-daagse training 'De invloed van de firma-cultuur'
Aanmelden: via de gele aanmeldbutton in het rechter menu


Personal Mastery

In de training Personal Mastery ga je actief aan de slag. Je gaat de diepte in met betrekking tot je eigen doen en laten, waarbij je nieuwsgierigheid het wint van je angst voor kritiek.  Je houdt van groei, zowel op persoonlijk als op professioneel niveau, en wilt meer te weten komen over jezelf en anderen. Je leert waarom jij doet wat je doet en hoe je dit anders kan doen, én waarom andere mensen doen wat ze doen en hoe jij daarop kan reageren. Wat je leert bij deze training kan je toepassen in verschillende situaties en binnen jouw verschillende rollen als accountant.

Data: maandag 23 september 2019, maandag 7 oktober 2019 en dinsdag 8 oktober 2019
Flyer: 3-daagse training 'Personal Mastery'
Aanmelden: via de gele aanmeldbutton in het rechter menu

Wil je meer informatie? Mail dan naar: praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Contact

Aanmelden Praktijkopleiding Assurance

Start nu jouw aanmelding voor de Praktijkopleiding Assurance! Na het invullen van het onderstaande formulier, ontvang je een email waarna je je kunt aanmelden voor een specifiek onderdeel.

(Oud-)student Accountancy?

Ben je een (oud-)student Accountancy? Verstuur dan je aanmeldverzoek naar praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Starten met de Praktijkopleiding

Je kan starten met de Praktijkopleiding Assurance als je bent toegelaten tot het masterprogramma. Ook als je de Master of Post-Master niet aan Nyenrode volgt, kan je je aanmelden voor de onderdelen van de Praktijkopleiding. Dit zorgt binnen de onderdelen voor een mix van studenten met diverse achtergronden. Zowel qua universiteit, werkgever als vooropleiding.

Het is niet verplicht direct met de Praktijkopleiding te beginnen zodra je de vereiste toelatingspapieren hebt ontvangen. Bekijk hieronder de startmomenten per onderdeel.

Aanmelden nieuwe studenten

 1. Meld je aan via de gele aanmeldbutton in het rechter menu. Je hoeft hier enkel je algemene contactgegevens in te vullen.
 2. Nadat je op verzenden hebt geklikt, ontvang je een email met vervolgstappen.
 3. Open de email en klik op de 'Nyenrode Aanmeldportaal' link in de tekst. Op dit platform kan je jouw persoonlijke gegevens aanvullen en aangeven aan welke onderdelen van de praktijkopleiding je wilt deelnemen.
 4. Verzend je aanmelding via het 'Nyenrode Aanmeldportaal'.


Aanmelden (oud-)studenten Accountancy
Ben je al bekend bij een Nyenrode Accountancy opleiding? De bovenstaande stappen kan je in dat geval overslaan. Om de aanmelding te voldoen, kan je een email met je aanmeldverzoek versturen naar praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Verkortingsregeling Bachelor Accountancy

Wanneer je de Bachelor of Science in Accountancy aan Nyenrode volgt, werk je vier dagen in de week en volg je één dag in de week college waardoor je tijdens je studie al veel werkervaring opdoet. Op basis van die werkervaring kan je verkorting van de Praktijkopleiding Assurance van 1 jaar aanvragen.

In het achtste semester kan je in de vrije studieruimte het programma Reflectie Accountantspraktijk volgen. Tijdens dit programma wordt een portfolio opgesteld. Als je na de Bachelor (BSc) in Accountancy direct aansluitend wilt starten met de Praktijkopleiding Assurance, kan je dat portfolio gebruiken om de verkorting aan te vragen. Met het portfolio en een aanvullend verslag (op basis van een format dat je kan vinden op My.Nyenrode, inclusief de referentieverklaringen) wordt aan alle voorwaarden voor het verkortingsverzoek voor de Praktijkopleiding voldaan, waaronder de voorwaarde dat minimaal vier van de vijf jaren voorafgaand aan de Praktijkopleiding relevante werkervaring moet zijn opgedaan.

Startmomenten per onderdeel

Nulmeting

Je kan de nulmeting gedurende het gehele jaar doen, op het moment dat jij start aan de Praktijkopleiding Assurance.

Intervisiegesprekken

Een intervisiegroep gaat van start zodra 6 tot 8 trainees zich hebben aangemeld. Dit kan gedurende het hele jaar. Wanneer een groep is gevormd, ontvang je het onderwijsprogramma met de planning.

Trainingsprogramma's

De verschillende trainingsprogramma’s worden in de loop van collegejaar 2018-2019 online geplaatst of zijn op te vragen via praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Praktijkreferaat

Het Praktijkreferaat kent meerdere startmomenten per jaar. De volgende startmomenten zijn:

 1. Januari 2019
 2. April 2019
 3. September 2019

Meer informatie en toelatingsverklaring

Je kan je vragen over de onderdelen van de Praktijkopleiding stellen via praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Daarnaast kan je via dit e-mailadres ook de toelatingsverklaring voor de Praktijkopleiding opvragen.

Contact

Aanmelden Praktijkopleiding Assurance

Start nu jouw aanmelding voor de Praktijkopleiding Assurance! Na het invullen van het onderstaande formulier, ontvang je een email waarna je je kunt aanmelden voor een specifiek onderdeel.

(Oud-)student Accountancy?

Ben je een (oud-)student Accountancy? Verstuur dan je aanmeldverzoek naar praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Wat zijn de kosten?

Het is gebruikelijk dat het accountantskantoor waar je werkt of gaat werken de kosten van jouw studie, en dus ook van je Praktijkopleiding, betaalt. Daarnaast ontvang je salaris. Maak hierover duidelijke afspraken met je werkgever.

De Praktijkopleiding wordt per onderdeel berekend en uiteindelijk gefactureerd. Wil je weten wat bepaalde onderdelen kosten? Download dan de betreffende flyer onder de tab 'Inhoud' of neem contact met ons op via praktijkopleiding@nyenrode.nl.


*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

Partnerinformatie

Nyenrode werkt met een aantal stagebureaus samen. Wil je ook als stagebureau meer informatie over de onderdelen van de Praktijkopleiding? Of ben je op zoek naar een intensievere samenwerking? Lees hieronder meer over de mogelijkheden of neem contact op via praktijkopleiding@nyenrode.nl

Tripartiete overeenkomst

De opleiding Accountancy aan Nyenrode heeft twee belangrijke pijlers; de persoonlijke vorming van onze studenten en een sterke band met de praktijk. Vanuit dit gedachtengoed is de tripartiete overeenkomst ontstaan.

Bij een tripartiete overeenkomst wordt er een overeenkomst gesloten tussen student/werknemer, de werkgever en Nyenrode. Alle partijen verklaren hiermee dat er aandacht is voor de persoonlijke studieloopbaan en dat rechtstreekse uitwisseling van studieresultaten mag plaatsvinden.

Het doel is de student optimaal te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling en om het opleidingsaanbod goed op elkaar af te stemmen. Dit bieden wij vaste partners aan waarmee wij graag inzetten op een langdurige relatie. Dit betreffen accountancykantoren waar meerdere studenten werkzaam zijn.

Centrale facturering

Accountancykantoor waar meerdere studenten werkzaam zijn, kunnen ook kiezen voor centrale facturering van de college- en tentamentarieven. Nyenrode stuurt dan maandelijks de factuur betreffende de studiekosten van werknemers, rechtstreeks naar de werkgever.