Praktijkopleiding Assurance

Meerdere locaties
Flexibele startmomenten
3 jaar
Nederlands
Verschilt per onderdeel

Volg je eigen route tot RA

Wil jij Register Accountant worden dan dien je de Theoretische opleiding RA (Master en Post-Master) en de Praktijkopleiding Assurance met succes af te ronden. Deze twee opleidingen kun je parallel aan elkaar volgen. De Praktijkopleiding duurt nominaal 3 jaar.

Nyenrode biedt het totale opleidingspakket aan, zowel theoretisch als praktijk. De Praktijkopleiding wordt georganiseerd vanuit het Nyenrode Stagebureau

Toelatingseisen voor de Praktijkopleiding

Je kan met de praktijkopleiding beginnen nadat je bent toegelaten tot de Master Accountancy of het instroomprogramma van de Post-Masteropleiding tot Registeraccountant. Volg je jouw theoretische opleiding elders dan kan je je ook aanmelden voor de onderdelen van de praktijkopleiding of het Stagebureau bij Nyenrode.

Toelatingsverklaring 
Om te kunnen starten met de Praktijkopleiding heb je een verklaring van jouw universiteit nodig waaruit blijkt dat je aan de toelatingseisen voor de Praktijkopleiding voldoet. Deze kan je opvragen bij het betreffende onderwijsinstituut. Heb je bij Nyenrode gestudeerd dan kan je de verklaring opvragen door een mail te sturen naar praktijkopleiding@nyenrode.nl. Als je de theoretische opleiding al hebt afgerond dan volstaat ook een gewaarmerkt kopie van het theoretisch getuigschrift.


Wat levert de Praktijkopleiding jou op?

 • Je bent in staat om je rug recht te houden in complexe situaties.
 • Je ontwikkelt een professionele beroepshouding, inclusief het vermogen om jezelf en de belangen van de klant kritisch te beoordelen. Jouw ontwikkeling staat centraal
 • Waardevolle werkervaring, een mooi netwerk en persoonlijke en professionele groei op.
De voordelen van Nyenrode

Op Nyenrode ben je verzekerd van maatwerk en een optimale integratie tussen theorie en praktijk. De andere belangrijke voordelen voor jou:

 1. Flexibele startmomenten; starten wanneer het jou uitkomt
 2. Deskundige trainers met ervaring in het onderwijs én de praktijk
 3. Kleine groepen, veel persoonlijke aandacht


*Heb je de Bachelor Accountancy bij Nyenrode gevolgd? Gunstig, want dan kom je mogelijk in aanmerking voor verkorting van jouw Praktijkstage. Je mag namelijk het portfolio van Reflectie Accountantspraktijk inbrengen in jouw verzoek. 

**Volg je de Post-Master bij Nyenrode? De ICAIS-casus zit geïntegreerd in het Post-Master vak BIV-IC. Behaal je dit vak dan krijg je vrijstelling voor de ICAIS-casus in de Praktijkopleiding.


Praktijkopleiding Assurance uitgelegd

 Informatie Praktijkopleiding Assurance NBA

Nadere informatie over de praktijkopleiding is opgenomen op de website van de NBA, en – meer uitgebreid - in de informatiegids Praktijkopleiding Assurance. Deze gids is ook te bestellen bij de NBA.

Ook interessant voor jou

Hero Image Data Science in Auditing | P.O. Assurance

Data Science in Auditing | P.O. Assurance

< 10 dagen | Nederlands | 5 november 2024
In de audit wordt het gebruik van big data analytics ook steeds belangrijker om via statistische methoden nieuwe inzichten op te doen uit alle beschikbare gestructureerde en ongestructureerde data.
Campagne executive zelfverzekerd dame home Navigatie en Oriëntatie Praktijkopleiding| P.O. Assurance

Navigatie en Oriëntatie Praktijkopleiding| P.O. Assurance

< 10 dagen | Nederlands | 17 september
Deze training gaat precies over die twee onderwerpen: Oriëntatie (de nulmeting: bepaling van je huidige positie, waar ben ik) en Navigatie (het persoonlijk ontwikkelplan: waar wil ik mezelf naartoe ontwikkelen).
Studenten Customer Relationship | P.O. Assurance

Customer Relationship | P.O. Assurance

< 10 dagen | Nederlands | 16 september 2024
Customer Relationship: het opbouwen en onderhouden van impactvolle klantrelaties is cruciaal in het accountantsberoep. Als accountant gaat jouw rol vaak verder dan alleen het controleren van de jaarrekening. De klant ziet jou als advisor en wil ook ontzorgd worden. Je bouwt een langdurige en vertrouwde relatie met elkaar op. Het balanceren tussen het opbouwen van vertrouwen en onafhankelijkheid is vaak dé grote uitdaging.

Aanbod

Nyenrode biedt verschillende onderdelen van de praktijkopleiding aan. Ben je als trainee aangesloten bij het Nyenrode Stagebureau dan doorloop je het gehele (trainings)programma via Nyenrode. Ben je aangesloten bij een ander Stagebureau dan is het ook mogelijk om je aan te melden voor losse onderdelen.
Alle door ons aangeboden onderdelen zijn geaccrediteerd door de Raad voor de Praktijkopleidingen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

 

 

Bij aanvang van de Praktijkopleiding start je met een nulmeting. Op basis van de nulmeting wordt vastgesteld over welke vaardigheden en over welke beroepshouding je reeds beschikt en welke vaardigheden je nog verder zal moeten ontwikkelen om aan het einde van de opleiding te kunnen voldoen aan de eindtermen.

De nulmeting betreft een self assessment middels een 360 graden feedback vragenlijst. De uitkomsten dienen van de nulmeting dienen als input voor het verder uitwerken van het POP of jaarplan.  

Je kan de nulmeting gedurende het hele jaar starten, eventueel ook voorafgaand aan de start van de Praktijkopleiding. Stem dit wel af met je eigen stagebureau.

Wil je aan het einde van jaar 2 van je praktijkopleiding weten waar je staat, op welke punten je jezelf de afgelopen twee jaar hebt ontwikkeld en aan welke vaardigheden je in het laatste praktijkjaar nog aandacht moet besteden? Dan is het mogelijk om een 1-meting te doen die inzicht geeft in je ontwikkeling tot start bekwame accountant.

De uitkomsten van de 1-meting worden, net als bij de 0- meting, samengevat in een digitale rapportage, die je kan gebruiken voor de uitwerking van jouw jaarplan van jaar 3.

De uitkomsten van de 1-meting zijn gekoppeld aan de CEA eindtermen/ kerncompetenties en geven ook richting aan het bepalen van de invulling van het trainingsprogramma in jaar 3.

Wil je de 1-meting starten, stuur dan een mail naar praktijkopleiding@nyenrode.nl

Voor de professionele ontwikkeling van accountants is het voeren van intervisiegesprekken een bewezen en effectieve methode. Je vormt een intervisiegroep met maximaal 8 trainees, met wie je minimaal twee keer per jaar samenkomt. Tijdens de intervisiebijeenkomsten bespreek je knelpunten van en mogelijke oplossingen voor (geanonimiseerde) werksituaties. Je leert elkaar op een coachende manier te bevragen om te komen tot diepere inzichten rondom je eigen kwaliteiten, valkuilen, ontwikkelpunten, gedragspatronen en handelen in samenwerkingen.

Kijk hier voor meer informatie of klik op de groene aanmeldknop om je te registreren.

Deze online training dient ter ondersteuning bij het schrijven van de vereiste rapportages en wordt, bij voldoende animo, twee keer per jaar aangeboden. De eerstvolgende trainingen staat gepland op 30 oktober 2024 van 09:00-12:00 uur.

Tijdens deze training van een dagdeel van drie uur staan de volgende drie pijlers centraal:

 • Het krijgen van effectieve coaching
 • Reflectievaardigheden
 • Schrijven van rapportages (halfjaarrapportage en jaarrapportage)

Deze training kan niet worden opgevoerd binnen de ELO als trainingsprogramma die gevolgd moet worden voor de Praktijkopleiding.

Het tarief voor deze training bedraagt €295,-. Ben je als trainee ingeschreven bij het Nyenrode Stagebureau dan kan je deze training kosteloos bijwonen. 

*Je kan je voor deze training aanmelden door op de groene aanmeldknop te drukken rechtsboven in beeld.

Deze fysieke training wordt, bij voldoende aanmeldingen, twee keer per jaar aangeboden en beslaat een dagdeel van maximaal vier uur. De eerstvolgende training is op 16 oktober 2024 van 9.30 - 13.00 uur (incl. lunch).

Tijdens deze training staan de volgende drie pijlers centraal: 

 • Het geven van effectieve coaching
 • Ondersteunen van de trainee bij reflectie
 • Beoordelen van de rapportages (halfjaarrapportage en jaarrapportage)

Het tarief voor deze training bedraagt €350,-. Begeleid je als praktijkbegeleider een trainee van het Nyenrode Stagebureau dan kan je deze training kosteloos bijwonen. 

*Je kan je voor deze training aanmelden door op de groene aanmeldknop te drukken rechtsboven in beeld.

Voor de Praktijkopleiding dien je een ICAIS-casus te doen. Bij het Nyenrode Post-Master vak BIV-IC zit, sinds april 2019, de ICAIS casus geïntegreerd in de theoretische opleiding. Heb je dit Post-Master vak behaald dan mag je deze ICAIS opdracht opvoeren in het kader van de Praktijkopleiding. 

Als je aan alle verplichtingen van de Praktijkopleiding Assurance hebt voldaan, mag je je aanmelden voor het afrondend examen: het Geïntegreerd Slotexamen. Dit is een mondeling examen van anderhalf uur. In het examen wordt zowel je theoretische kennis als je praktijkkennis getoetst en moet je in staat zijn om een verbinding tussen beiden te leggen. In het examen laat je zien dat je in staat bent op het niveau van een startbekwame accountant je theoretische kennis in concrete praktijksituaties toe te passen. Tijdens het examen toon je ook aan dat je beschikt over een goede beroepshouding en over goede communicatieve vaardigheden. Bovendien blijkt uit het examen dat je actuele ontwikkelingen in het accountantsberoep volgt en dat je in staat bent om de eventuele gevolgen daarvan te vertalen naar je eigen beroepspraktijk.

Het geïntegreerd slotexamen kun je op Nyenrode afleggen. Dit geef je aan bij de aanmelding voor het afrondende examen bij de NBA. 

Examenwijzer geïntegreerd slotexamen praktijkopleiding 20220401
Wij bieden diverse  driedaagse trainingsprogramma’s aan die je kan opvoeren voor jouw Praktijkopleiding. Het aanbod van onze trainingsprogramma’s vind je terug via trainingen.

Annuleringsbeleid

Mocht je onverhoopt toch niet kunnen deelnemen aan onderdelen van de praktijkopleiding, dan is het  Annuleringsbeleid Praktijkopleiding Assurance van kracht.

Trainingsprogramma's

Wij bieden diverse driedaagse trainingsprogramma’s aan die je kan opvoeren voor jouw Praktijkopleiding. Het doel van de trainingsprogramma’s is om te trainen op de beroepshouding en op de communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van het accountantsberoep.

Studenten Customer Relationship | P.O. Assurance

Customer Relationship | P.O. Assurance

< 10 dagen | Nederlands | 16 september 2024
Customer Relationship: het opbouwen en onderhouden van impactvolle klantrelaties is cruciaal in het accountantsberoep. Als accountant gaat jouw rol vaak verder dan alleen het controleren van de jaarrekening. De klant ziet jou als advisor en wil ook ontzorgd worden. Je bouwt een langdurige en vertrouwde relatie met elkaar op. Het balanceren tussen het opbouwen van vertrouwen en onafhankelijkheid is vaak dé grote uitdaging.
Hero Image Data Science in Auditing | P.O. Assurance

Data Science in Auditing | P.O. Assurance

< 10 dagen | Nederlands | 5 november 2024
In de audit wordt het gebruik van big data analytics ook steeds belangrijker om via statistische methoden nieuwe inzichten op te doen uit alle beschikbare gestructureerde en ongestructureerde data.
Accountancy 2018 25-05-2018 LR-19 Effectief communiceren in gesprek en tekst | P.O. Assurance

Effectief communiceren in gesprek en tekst | P.O. Assurance

< 10 dagen | Nederlands | 9 september 2024
Je werkt in deze module samen met anderen aan opdrachten, je doet spreek- en schrijfoefeningen en krijgt theoretische kaders en concepten aangereikt.
Accountancy 2018 25-05-2018 LR-10 Intervisiegesprekken | P.O. Assurance

Intervisiegesprekken | P.O. Assurance

< 10 dagen | Nederlands |
Voor de professionele ontwikkeling van accountants is het voeren van intervisiegesprekken een bewezen en effectieve methode.
Master Fiscaal Recht LR 19-06-2017-7 Introductie ESG Reporting en Assurance | P.O. Assurance

Introductie ESG Reporting en Assurance | P.O. Assurance

< 10 dagen | Nederlands | 24 september
Vanaf 2024 moeten grote bedrijven verplicht rapporteren over duurzaamheid. ESG reporting vraagt om expertise op het vlak van de verslaggeving van ESG-informatie en in het bijzonder de interne beheersing hiervan.
Campagne executive zelfverzekerd dame home Navigatie en Oriëntatie Praktijkopleiding| P.O. Assurance

Navigatie en Oriëntatie Praktijkopleiding| P.O. Assurance

< 10 dagen | Nederlands | 17 september
Deze training gaat precies over die twee onderwerpen: Oriëntatie (de nulmeting: bepaling van je huidige positie, waar ben ik) en Navigatie (het persoonlijk ontwikkelplan: waar wil ik mezelf naartoe ontwikkelen).
Accountancy 2018 25-05-2018 LR-2 Personal Mastery | P.O. Assurance

Personal Mastery | P.O. Assurance

< 10 dagen | Nederlands | 17 oktober 2024
Je gaat de diepte in met betrekking tot je eigen doen en laten, waarbij je nieuwsgierigheid het wint van je angst voor kritiek.
Executive Education 8 Projectmanagement | P.O. Assurance

Projectmanagement | P.O. Assurance

< 10 dagen | Nederlands | 5 september 2024
Onrealistische planningen, multitasken, de juiste prioriteiten stellen en goede communicatie zijn een aantal van de belangrijkste uitdagingen die accountants tegenkomen.
BSc ACC Referaat | P.O. Assurance

Referaat | P.O. Assurance

Deeltijd | Nederlands | september 2024
In de Praktijkopleiding wordt ruime aandacht besteed aan het kunnen omgaan met dilemma’s.
Controlling - Nyenrode Spreken met impact | P.O. Assurance

Spreken met impact | P.O. Assurance

< 10 dagen | Nederlands | 9 oktober 2024
Veel mensen denken dat iemand overtuigen betekent dat je een verhaal goed neerzet.
Bachelor in Accountancy Nyenrode Business Universiteit Stagebureau | P.O. Assurance

Stagebureau | P.O. Assurance

Voltijd en Deeltijd | Nederlands |
Ontdek het Nyenrode Stagebureau (formeel erkend door de NBA): de totale organisatie van de Praktijkopleiding Assurance voor trainees die hun praktijkopleiding bij Nyenrode volgen.

Wat is de investering?

   
Nulmeting€135 
1-meting €135 
Praktijkbegeleiding Nyenrode €670 per half jaar*  
Beoordelingen rapportages Stagebureau €425 per half jaar* Inclusief 1e herkansing
2e herkansing rapportage €250 
Verkortingsverzoek €250Inclusief 1e herkansing
2e herkansing verkortingsverzoek €250 
Trainingsprogramma's €1.790Per trainingsprogramma
Extra dagdeel intervisiegesprekken€260 
Intervisiegesprekken €520 per praktijkjaar Jaar 1 en 2
Referaat €2.695 
NBA deelnamebijdrage (eenmalig) €915 
NBA slotexamen €847 
Beoordeling ICAIS-casus€250** 
   

*Wordt de startdatum van de opleiding na de start naar een later moment verschoven, stop je halverwege een termijn met de praktijkopleiding of stap je over naar een ander Stagebureau, dan is restitutie van deze tarieven niet mogelijk.

**Heb je de ICAIS-casus in het Post-Master vak BIV-IC voltooid, dan is dit tarief niet op jou van toepassing. 

   
De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

 

Mocht je onverhoopt toch niet kunnen deelnemen aan onderdelen van de praktijkopleiding, dan is het Annuleringsbeleid Praktijkopleiding Assurance van kracht en mag je tot 4 weken voorafgaand aan de start kosteloos annuleren.

Referaat

Klik hier voor uitgebreide informatie over startdata, locaties, het downloaden van de brochure en het aanmeldingsproces. 

FAQ Praktijkopleiding Assurance

Bekijk hier de meest gestelde vragen:

Je kunt je Geïntegreerd Slotexamen aanvragen wanneer je de Post Master én de Praktijkopleiding hebt afgerond.

 • Als na inschrijving voor de praktijkopleiding blijkt dat het theoretische diploma ouder is dan zes jaar, dan dien je een entreetoets te maken via de NBA.
 • Heb je de theoretische RA opleiding afgerond en de praktijkopleiding minstens 5 jaar later? Dan vindt er tijdens het geïntegreerd slotexamen een aanvullende toetsing plaats.
 • Heb je de praktijkopleiding afgerond maar de theoretische opleiding nog niet? Dan heb je hiervoor maximaal twee jaar de tijd omdat het certificaat van het Praktijkreferaat maximaal twee jaar geldig is.  
Hoeveel werkervaring je kan opvoeren is afhankelijk van hoeveel uren per week je hebt gewerkt in de periode waar dit betrekking op heeft. Er geldt een minimum van 20 uren per week om de werkervaring te kunnen inbrengen. Zie hiervoor ook pagina 45 van de Informatiegids van de NBA. 
Nee, het portfolio van het schakeltraject kan niet gebruikt worden ten behoeve van het aanvragen van de verkortingsregeling.


Je hebt een GEB deficiëntie als
:

 • Je voor 1 september 2019 het theoretisch RA diploma hebt behaald

Tenzij:

 • Je met de Bachelor Accountancy bent gestart in of na september 2014
 • Je met de Pre-master Accountancy bent gestart in of na september 2016
 • Je met de Post-Master Custom Made/Instroomprogramma Post-Master bent gestart in of na september 2016.


Wat moet je doen als je al een deficiëntie hebt voor deze vakgebieden?

Je kan kiezen voor het zelfstudie programma van de NBA of een programma bij een andere onderwijsinstelling. 

 

De ICAIS opdracht staat in de tekening van de NBA in jaar 2, maar met de kanttekening dat deze in andere jaren gedaan mag worden. Een ICAIS praktijkopdracht die behaald wordt in het post-master vak BIV-IC is 2 jaar na datum van behalen nog in te brengen in de praktijkopleiding.  

 

Komen de ICAIS eindtermen niet per definitie aan de orde in de opdracht van het vak BIV-IC?

Het kan zijn dat in jouw praktijkopdracht niet alle eindtermen behandeld zijn die verplicht zijn voor de praktijkopleiding. De praktijkbegeleider/Intern begeleider bij deze opdracht bepaalt of je eventueel nog een aantal eindtermen eigen moet maken in andere rapportages.

Bekijk hier de informatiegids.

Het kan zijn dat in jouw praktijkopdracht niet alle eindtermen behandeld zijn die verplicht zijn voor de praktijkopleiding. De praktijkbegeleider/Intern begeleider bij deze opdracht bepaalt of je eventueel nog een aantal eindtermen eigen moet maken in andere rapportages.

Bekijk hier de informatiegids.