Praktijkopleiding Assurance

In het kort

 • Meerdere locaties
 • Flexibele startmomenten
 • 3 jaar
 • Nederlands
 • Verschilt per onderdeel (werkgever betaalt)

Praktijkopleiding Assurance (Accountancy)

Wil jij Register Accountant worden? Om de RA-titel te behalen moet je de volgende twee opleidingen afsluiten. Deze volg je tegelijkertijd:

 • Theoretische opleiding RA (Master en Post-Master)
 • Praktijkopleiding Assurance (3 jaar)

De praktijkopleiding kan je parallel volgen aan je theoretische opleiding RA en je werk. De praktijkopleiding is verplicht voor het behalen van het accountantsexamen. Het bestaat uit diverse onderdelen met een afsluitend mondeling slotexamen.
Je kan met de praktijkopleiding beginnen nadat je bent toegelaten tot het deeltijd masterprogramma van Nyenrode of een post-masteropleiding tot Registeraccountant. Ook als je de post-masteropleiding niet aan Nyenrode volgt, kan je je aanmelden voor de onderdelen van de praktijkopleiding.
Het is niet verplicht direct met de praktijkopleiding te beginnen zodra je de vereiste toelatingspapieren hebt ontvangen. 

Wat levert het je op?

 • De RA-titel
 • Waardevolle werkervaring en netwerk
 • Persoonlijke en professionele groei

Robuuste accountant

Door ontwikkelingen in de accountancy groeit de behoefte aan accountants met sterke principes, goede sociale vaardigheden en waardevolle kennis. Deze accountants zijn in staat om een rechte rug te houden in complexe situaties. Om ervoor te zorgen dat jij die accountant van de toekomst kan worden, stimuleert Nyenrode je om een professionele beroepshouding te ontwikkelen. Inclusief het vermogen om jezelf en de belangen van de klant kritisch te beoordelen. Jouw ontwikkeling staat centraal.

Studieroute tot RA

Wil je naast de praktijkopleiding de Master en/of Post-Master Accountancy op Nyenrode volgen? Bekijk dan hieronder de mogelijke studieroutes of neem contact met ons op.

Route RA

 • Flexibele startmomenten
 • Deskundige trainers en begeleiders
 • Kleine groepen, persoonlijke aandacht

Onderdelen Praktijkopleiding

Nyenrode biedt verschillende onderdelen van de praktijkopleiding aan: de Nulmeting, Intervisiegesprekken, Trainingsprogramma’s, de ICAIS-casus en het Praktijkreferaat. Deze onderdelen zijn geaccrediteerd door de Raad voor de Praktijkopleidingen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Hieronder lees je meer over de onderdelen van de Praktijkopleiding die Nyenrode aanbiedt.

Aanmelden nieuwe studenten

 1. Meld je aan via de aanmeldbutton in het rechter menu of de button hier boven. Je hoeft hier enkel je algemene contactgegevens in te vullen.
 2. Nadat je op verzenden hebt geklikt, ontvang je een e-mail met vervolgstappen.
 3. Open de e-mail en klik op de 'Nyenrode Aanmeldportaal' link in de tekst. Op dit platform kun je aangeven aan welke onderdelen van de praktijkopleiding je wilt deelnemen.
 4. Verzend je aanmelding via het 'Nyenrode Aanmeldportaal'.


Aanmelden (oud-)studenten Accountancy
Ben je al bekend bij een Nyenrode Accountancy opleiding? De bovenstaande stappen kan je in dat geval overslaan. Om de aanmelding te voldoen, kan je een email met je aanmeldverzoek versturen naar praktijkopleiding@nyenrode.nl.

COVID-19 maatregelen:
Alle trainingen vinden in principe fysiek op Nyenrode plaats. De ruimtes op Nyenrode voldoen aan de corona-richtlijnen van het RIVM. Mocht een training in fysieke vorm toch niet mogelijk blijken, dan worden de deelnemers daarvan op de hoogte gebracht.


Nulmeting

Bij aanvang van de Praktijkopleiding start je met een nulmeting. Op basis van de nulmeting wordt vastgesteld over welke vaardigheden en over welke beroepshouding je reeds beschikt en welke vaardigheden je verder moet of zou willen ontwikkelen om als accountant zelfstandig te kunnen functioneren. Ten behoeve van de nulmeting doe je een self assessment middels een 360 graden feedback vragenlijst. De nulmeting dient als input voor andere onderdelen van de Praktijkopleiding.

Wil je meer informatie?  Download hier de flyer of stuur een e-mail naar praktijkopleiding@nyenrode.nl.


Intervisiegesprekken

Voor de professionele ontwikkeling van accountants is het voeren van intervisiegesprekken een bewezen en effectieve methode. Je vormt een intervisiegroep met maximaal 8 trainees, met wie je minimaal twee keer per jaar bij elkaar komt. Tijdens de intervisiebijeenkomsten bespreek je knelpunten van en mogelijke oplossingen voor (geanonimiseerde) werksituaties. Je leert elkaar op een coachende manier te bevragen om te komen tot diepere inzichten rondom je eigen kwaliteiten, valkuilen, ontwikkelpunten, gedragspatronen en handelen in samenwerkingen.

Wil je meer informatie? Download hier de flyer of stuur een e-mail naar intervisiegesprekken@nyenrode.nl


Trainingsprogramma's

Het trainingsprogramma beoogt je te trainen op de beroepshouding en op de vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van het accountantsberoep. Je volgt elk praktijkopleidingsjaar ten minste drie dagen een training.

Er zijn verschillende trainingsprogramma's die je kan volgen. Voorbeelden zijn: Effectief Communiceren, Big Data en Projectmanagement. Je kan de uitkomsten van de nulmeting gebruiken om trainingsprogramma’s te kiezen die aansluiten op jouw persoonlijke ontwikkelpunten.

Bekijk het volledige trainingsaanbod onder het tabje 'Trainingen'.


ICAIS-casus

In de Praktijkopleiding is een ICAIS-casus opgenomen. De onderwerpen van de ICAIS-casus sluiten aan op de cursus BIV-Informatiecontrole in de theoretische post-masteropleiding. Sinds april 2019 is het mogelijk om als Nyenrodestudent binnen het vak BIV-IC de praktijkopdracht ICAIS te maken waarmee, bij behalen van een voldoende, vrijstelling wordt verkregen voor de ICAIS-casus in de Praktijkopleiding. Een casus die tot 2 jaar voorafgaand aan de praktijkopleiding met goed gevolg is afgerond, mag door een trainee alsnog in het kader van zijn of haar praktijkopleiding worden ingebracht.
Wil je meer informatie? Mail dan naar: praktijkopleiding@nyenrode.nl.


Praktijkreferaat

In de Praktijkopleiding wordt ruime aandacht besteed aan het kunnen omgaan met dilemma’s. Daarom schrijf je aan het einde van de Praktijkopleiding een referaat, waarin jouw persoonlijke dilemma centraal staat. Je neemt deel aan een referaatgroep die wordt begeleid door een praktijkreferaatbegeleider van Nyenrode en bestaat uit maximaal 6 trainees. Je werkt in een kleine groep om de kwaliteit te waarborgen en jouw persoonlijke ontwikkeling te optimaliseren binnen dit traject.
Wil je meer informatie? Download hier de 2020 flyer, de 2021 flyer of stuur een e-mail naar praktijkreferaat@nyenrode.nl.

Startmomenten:

 • September: aanmelden t/m 17 juli 2020
 • Januari: aanmelden t/m 23 november 2020
 • April: aanmelden t/m 1 maart 2021
 • September: aanmelden t/m 18 juli 2021

Geïntegreerd Slotexamen

Als je aan alle verplichtingen van de Praktijkopleiding Assurance hebt voldaan, mag je je aanmelden voor het afrondend examen: het Geïntegreerd Slotexamen. Dit is een mondeling examen van anderhalf uur.
In het examen wordt zowel je theoretische kennis als je praktijkkennis getoetst en moet je in staat zijn om een verbinding tussen beiden te leggen. In het examen laat je zien dat je in staat bent op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar je theoretische kennis in concrete praktijksituaties toe te passen. Tijdens het examen toon je ook aan dat je beschikt over een goede beroepshouding en over goede communicatieve vaardigheden. Bovendien blijkt uit het examen dat je actuele ontwikkelingen in het accountantsberoep volgt en dat je in staat bent om de eventuele gevolgen daarvan te vertalen naar je eigen beroepspraktijk. Vanaf collegejaar 2019-2020 is het mogelijk om het Geïntegreerd Slotexamen op Nyenrode af te leggen. 
Wil je meer informatie? Mail dan naar: praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Trainingsaanbod

Naast de eerder genoemde onderdelen van de Praktijkopleiding onder het tabje 'Inhoud' lichten we de 3-daagse trainingsprogramma's hier uitgebreider toe. Bekijk hieronder de verschillende trainingen en de data waarop ze worden aangeboden.

Mocht je een trainingsprogramma willen volgen en er zijn op dat moment nog geen nieuwe data beschikbaar, dan kan je je wel alvast aanmelden. We houden je dan op de hoogte van de nieuwe data.

COVID-19 maatregelen:
Alle trainingen vinden in principe fysiek op Nyenrode plaats. De ruimtes op Nyenrode voldoen aan de corona-richtlijnen van het RIVM. Mocht een training in fysieke vorm toch niet mogelijk blijken, dan worden de deelnemers daarvan op de hoogte gebracht.


Effectief communiceren in gesprek en tekst

In deze module gaan we aan de slag met authentiek en professioneel communiceren, in gesprekken én in geschreven teksten. Je werkt in deze module samen met anderen aan opdrachten, je doet spreek- en schrijfoefeningen en krijgt theoretische kaders en concepten aangereikt. Zo versterk je je professionele communicatie en interactie. Hierdoor kan je meer bereiken in de samenwerking met anderen, efficiënter communiceren en meer invloed uitoefenen op gesprekspartners.

Data: maandag 15 maart 2021, maandag 29 maart 2021 en maandag 12 april 2021
Tijd: 9.30 - 16.30 uur*
Locatie: nader te bepalen
Flyer: 3-daagse training 'Effectief Communiceren'
Aanmelden: via de aanmeldbutton in het rechter menu


Projectmanagement

 In de 3-daagse training Projectmanagement krijg je diverse tools aangereikt die jou in staat stellen om tijd te besparen, prioriteiten te stellen, effectief te communiceren en, met jouw team, de kwaliteit voor de klant te vergroten. In deze training krijg je verschillende technieken aangereikt die helpen bij het uitvoeren van de projecten binnen jouw functie als accountant. Met behulp van deze training, die specifiek wordt toegespitst op jouw eigen situatie, ben je in staat om de audit op een effectievere en efficiëntere manier uit te voeren.

Data: woensdag 19 mei 2021, woensdag 2 juni 2021 en woensdag 16 juni 2021
Tijd: 9.30 - 16.30 uur*
Locatie: nader te bepalen
Flyer: 3-daagse training 'Projectmanagement'
Aanmelden: via de aanmeldbutton in het rechter menu


Spreken met Impact

Veel mensen denken dat iemand overtuigen betekent dat je een verhaal goed neerzet. En dat is ook belangrijk. Maar de sleutel om te kunnen spreken met impact en anderen te overtuigen is de logica van je publiek doorzien en daar jouw presentatie op af te stemmen. Op een ontspannen en geloofwaardige manier. Hoe dat precies voor jou werkt in de dagelijkse beroepspraktijk leer je in de 3-daagse training ‘Spreken met Impact’. Je gaat veel oefenen met voor jou herkenbare situaties en je krijgt direct persoonlijke feedback.

Data: donderdag 8 oktober 2020, donderdag 22 oktober 2020 en donderdag 5 november 2020
Tijd: 14.30 - 21.30 uur*
Locatie: nader te behalen
Flyer: 3-daagse training 'Spreken met impact'
Aanmelden: via de aanmeldbutton in het rechter menu


Data Science in Auditing

Big Data is Big Business, of tenminste in theorie. In de praktijk blijkt het nog wel eens lastig om uit grote hoeveelheden data maximale waarde te halen. In de audit wordt het gebruik van big data analytics ook steeds belangrijker om via statistische methoden nieuwe inzichten op te doen uit alle beschikbare gestructureerde en ongestructureerde data. De juiste toepassing in de praktijk leidt vaak tot discussie. Hier ga je in deze 3-daagse training (verspreid over 5 dagdelen) mee aan de slag.

Voor: oud-studenten Nyenrode's Post-master Accountancy
Data:
vrijdag 20 november 2020, vrijdag 27 november 2020, vrijdag 4 december 2020, vrijdag 11 december 2020 en vrijdag 18 december 2020
Tijd: losse dagdelen, tijden worden binnenkort bekend gemaakt
Locatie: nader te bepalen
Flyer: 3-daagse training 'Data Science in Auditing'
Aanmelden: via de aanmeldbutton in het rechter menu


De invloed van de firma-cultuur

Mensen baseren hun professionele gedrag primair op de betekenis die ze hechten aan alledaagse gebeurtenissen in hun directe sociale omgeving. Bewust of onbewust laten ook accountants zich mede leiden door de boodschappen die ze denken te ontvangen over wat écht gewaardeerd wordt in de firma of het controleteam. Juist de gewone gang van zaken en de alledaagse werkzaamheden spelen een belangrijke rol in het sturen (of normeren) van professioneel gedrag - en daarmee de kwaliteit van accountantscontrole. Je gaat aan de slag met het sturen op cultuur en gedrag in de audit, maakt een analyse van jouw eigen firma- en teamcultuur, leert meer over cultuurverandering in de praktijk en de filosofie van organisatiecultuur.

Data: woensdag 11 november 2020, woensdag 25 november 2020 en woensdag 9 december 2020
Tijd: 9.30 - 16.30 uur*
Locatie: nader te bepalen
Flyer: 3-daagse training 'De invloed van de firma-cultuur'
Aanmelden: via de aanmeldbutton in het rechter menu


Personal Mastery

In de training Personal Mastery ga je actief aan de slag. Je gaat de diepte in met betrekking tot je eigen doen en laten, waarbij je nieuwsgierigheid het wint van je angst voor kritiek.  Je houdt van groei, zowel op persoonlijk als op professioneel niveau, en wilt meer te weten komen over jezelf en anderen. Je leert waarom jij doet wat je doet en hoe je dit anders kan doen, én waarom andere mensen doen wat ze doen en hoe jij daarop kan reageren. Wat je leert bij deze training kan je toepassen in verschillende situaties en binnen jouw verschillende rollen als accountant.

Data: maandag 12 oktober 2020, maandag 26 oktober 2020 en dinsdag 27 oktober 2020
Tijd: 9.30 - 16.30 uur*
Flyer: 3-daagse training 'Personal Mastery'
Aanmelden: via de aanmeldbutton in het rechter menu


* tijden onder voorbehoud.


Wil je meer informatie? Mail dan naar: praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Starten met de Praktijkopleiding

Je kan starten met de Praktijkopleiding Assurance als je bent toegelaten tot het masterprogramma van Nyenrode of een Post-masteropleiding tot Registeraccountant. Ook als je de Post-Masteropleiding niet aan Nyenrode volgt, kan je je aanmelden voor de onderdelen van de Praktijkopleiding. Dit zorgt binnen de onderdelen voor een mix van studenten met diverse achtergronden. Zowel qua universiteit, werkgever als vooropleiding.

Het is niet verplicht direct met de Praktijkopleiding te beginnen zodra je de vereiste toelatingspapieren hebt ontvangen. Bekijk hieronder de startmomenten per onderdeel.

Aanmelden nieuwe studenten

 1. Meld je aan via de aanmeldbutton in het rechter menu. Je hoeft hier enkel je algemene contactgegevens in te vullen.
 2. Nadat je op verzenden hebt geklikt, ontvang je een e-mail met vervolgstappen.
 3. Open de e-mail en klik op de 'Nyenrode Aanmeldportaal' link in de tekst. Op dit platform kan je jouw persoonlijke gegevens aanvullen en aangeven aan welke onderdelen van de praktijkopleiding je wilt deelnemen.
 4. Verzend je aanmelding via het 'Nyenrode Aanmeldportaal'.


Aanmelden (oud-)studenten Accountancy
Ben je al bekend bij een Nyenrode Accountancy opleiding? De bovenstaande stappen kan je in dat geval overslaan. Om de aanmelding te voldoen, kan je een email met je aanmeldverzoek versturen naar praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Verkortingsregeling Bachelor Accountancy

Wanneer je de Bachelor of Science in Accountancy aan Nyenrode volgt, werk je vier dagen in de week en volg je één dag in de week college waardoor je tijdens je studie al veel werkervaring opdoet. Op basis van die werkervaring kan je verkorting van de Praktijkopleiding Assurance van 1 jaar aanvragen.

In het achtste semester kan je in de vrije studieruimte het programma Reflectie Accountantspraktijk volgen. Tijdens dit programma wordt een portfolio opgesteld. Als je na de Bachelor (BSc) in Accountancy direct aansluitend wilt starten met de Praktijkopleiding Assurance, kan je dat portfolio gebruiken om de verkorting aan te vragen. Met het portfolio en een aanvullend verslag (op basis van een format dat je kan vinden op My.Nyenrode, inclusief de referentieverklaringen) wordt aan alle voorwaarden voor het verkortingsverzoek voor de Praktijkopleiding voldaan, waaronder de voorwaarde dat minimaal vier van de vijf jaren voorafgaand aan de Praktijkopleiding relevante werkervaring moet zijn opgedaan.

Startmomenten per onderdeel

Nulmeting

Je kan de nulmeting gedurende het gehele jaar doen, op het moment dat jij start  de Praktijkopleiding Assurance.

Intervisiegesprekken

Een intervisiegroep gaat van start zodra 4 tot 8 trainees zich hebben aangemeld. Dit kan gedurende het hele jaar. Wanneer een groep is gevormd, ontvang je het onderwijsprogramma met de planning.

Trainingsprogramma's

Op het tabblad 'Trainingen' vind je meer informatie over de trainingsprogramma's, de data en de tijden.

 

Praktijkreferaat

Het Praktijkreferaat kent meerdere startmomenten per jaar. Het eerstvolgende startmoment is:

 • September 2020
 • Januari 2021
 • April 2021
 • September 2021

Meer informatie en toelatingsverklaring

Je kan je vragen over de onderdelen van de Praktijkopleiding stellen via praktijkopleiding@nyenrode.nl.

Daarnaast kan je via dit e-mailadres ook de toelatingsverklaring voor de Praktijkopleiding opvragen.

 

Wat zijn de kosten?

Het is gebruikelijk dat het accountantskantoor waar je werkt of gaat werken de kosten van jouw studie, en dus ook van je Praktijkopleiding, betaalt. Daarnaast ontvang je salaris. Maak hierover duidelijke afspraken met je werkgever.

De Praktijkopleiding wordt per onderdeel berekend en uiteindelijk gefactureerd. Wil je weten wat bepaalde onderdelen kosten? Download dan de betreffende flyer onder de tab 'Inhoud' of neem contact met ons op via praktijkopleiding@nyenrode.nl.


*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

Partnerinformatie

Nyenrode werkt met een aantal stagebureaus samen. Wil je ook als stagebureau meer informatie over de onderdelen van de Praktijkopleiding? Of ben je op zoek naar een intensievere samenwerking? Lees hieronder meer over de mogelijkheden of neem contact op via praktijkopleiding@nyenrode.nl

Tripartiete overeenkomst

De opleiding Accountancy aan Nyenrode heeft twee belangrijke pijlers; de persoonlijke vorming van onze studenten en een sterke band met de praktijk. Vanuit dit gedachtengoed is de tripartiete overeenkomst ontstaan.

Bij een tripartiete overeenkomst wordt er een overeenkomst gesloten tussen student/werknemer, de werkgever en Nyenrode. Alle partijen verklaren hiermee dat er aandacht is voor de persoonlijke studieloopbaan en dat rechtstreekse uitwisseling van studieresultaten mag plaatsvinden.

Het doel is de student optimaal te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling en om het opleidingsaanbod goed op elkaar af te stemmen. Dit bieden wij vaste partners aan waarmee wij graag inzetten op een langdurige relatie. Dit betreffen accountancykantoren waar meerdere studenten werkzaam zijn.

Centrale facturering

Accountancykantoren waar meerdere studenten werkzaam zijn, kunnen ook kiezen voor centrale facturering van de college- en tentamentarieven. Nyenrode stuurt dan maandelijks de factuur betreffende de studiekosten van werknemers, rechtstreeks naar de werkgever.