Geef de volgende generatie de kansen die zij verdienen

9 december 2020
Community

Op 3 november 2020 vond de eerste Nyenrode Breakfast Session van het academische jaar 2020-2021 online plaats, georganiseerd door studenten van Nyenrode namens de JCV studentenvereniging. Keynote spreker Loek van den Boog – oprichter en voorzitter van Net4kids, en voorzitter van private equity organisatie General Atlantic Nederland – liet de deelnemers kennismaken met Net4kids, een matchmaker tussen het bedrijfsleven en kinderhulpprojecten in Azië en Afrika. Hij vertelde dat het bewustzijn rondom Corporate Social Responsibility inmiddels extreem hoog is, maar dat veel organisaties niet weten hóe zij kunnen bijdragen aan goede doelen. Daarom motiveert en stimuleert Net4kids het bedrijfsleven om een belangrijke rol te spelen in de toekomst van kinderen. Dit doen zij door ondernemingen direct te koppelen aan een van de projecten van Net4kids en door werknemers- en klantprogramma’s aan te bieden die de sociale investering van een organisatie versterken.

Van den Boog opende de ontbijtsessie door uit te leggen dat de traditionele liefdadigheidswereld niet gewend is om de sociale Return on Investment te tonen: men is gewend om gewoon geld te geven en gaat er dan vanuit dat het goed terechtkomt. Maar, om de volgende generatie de kansen te geven die zij verdienen is het essentieel om investeerders te laten zien wat hun geld oplevert, en daarmee te bewijzen dat de investering niet slechts een druppel op een gloeiende plaat is. Daarom focust Net4kids zich op micro-initiatieven en lokale helden – met als overtuiging dat vele micro-investeringen een macro-effect hebben – en het laten zien van de effecten van de investeringen, zoals het mogelijk maken van schoolgang voor 275.000 kinderen.

Perfecte match

Het creëren van kansen voor kinderen om hun eigen toekomst vorm te geven gebeurt voornamelijk door te voorzien in onderwijs. Drie partijen spelen hierin een sleutelrol: de overheid, ngo’s en organisaties. Van den Boog licht toe dat de overheid vaak tekortschiet, door de egocentrische trend om zich vooral te richten op de volgende verkiezing, en dat ngo’s in de praktijk vaak te verdeeld zijn.  Organisaties hebben daarentegen de slagkracht, de expertise en de financiële mogelijkheden om effectief bij te kunnen dragen aan de toekomst van kansarme kinderen. Net4kids focust zich daarom op het creëren van de perfecte match tussen lokale ngo’s en organisaties. Dit draagt tegelijkertijd bij aan het éigen succes van de organisatie, door talent aan te trekken én te behouden, meer klanten te bereiken en de klantloyaliteit te vergroten. De uitdaging voor het bedrijfsleven is echter om het onderwerp ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ in de bestuurskamer te krijgen en hier meer (blijvende) prioriteit aan te geven.

Kwantificeer KPI’s en laat resultaten zien

Van den Boog had een businesscase voorbereid voor de studenten, leden van de faculteit en gasten uit het bedrijfsleven, opgedeeld in vijf onderwerpen. De hoofdvragen gingen in op hoe je meer prioriteit kan geven aan het investeren in maatschappelijke projecten, hoe je je kunt onderscheiden van andere goede doelen en hoe je meer bewustzijn creëert voor het belang van de maatschappelijke projecten.  Er ontstonden levendige discussies in de vijf online breakout rooms, gevolgd door het presenteren van de mogelijke oplossingen door de deelnemers. Een suggestie die Van den Boog als bijzonder nuttig ervaarde was om vanuit Net4kids niet alleen te focussen op het delen van kwalitatieve resultaten, maar om de KPI’s te kwantificeren zodat de impact en resultaten van de projecten nog duidelijker worden. Een mogelijke manier om dit voor elkaar te krijgen is om partijen in te huren die de juiste data kunnen verzamelen en interpreteren.

Help organisaties om hun investeringen op te schalen

Een ander advies was gericht op het helpen van organisaties met het opschalen van hun investeringen. Net4kids heeft al werknemers- en klantprogramma’s om de binding met de projecten te verstevigen: door de organisaties te helpen om dit op te schalen kan je een nóg grotere impact maken. Op het gebied van bewustwording adviseerden de deelnemers om niet de strijd aan te gaan met andere goede doelen, maar om juist verbinding te maken en uit te bouwen op bestaande initiatieven.  Van den Boog gaf aanvullend zelf een advies en verzoek om de discussie over maatschappelijke investeringen te introduceren in de bestuurskamer, door daar vooral de sociale Return on Investment te laten zien. Investeren in goede doelen is momenteel extra belangrijk, omdat de COVID-19-pandemie de mensen die het al zwaar hebben het hardst raken. Van den Boog sloot de ontbijtsessie af door de deelnemers – in zijn woorden ‘de volgende generatie ondernemers’ – te bedanken voor hun actieve bijdrage en betrokkenheid in de discussies.

Online Breakfast Sessions
4 keer per academisch jaar organiseert Nyenrode Amsterdam inspirerende Breakfast Sessions. Voor de deelnemers uit het bedrijfsleven, corporates en start-ups, is het een manier hun persoonlijke verhaal en ervaringen te delen, én het is een unieke gelegenheid om hun business vraagstuk voor te leggen aan onze (inter)nationale topstudenten uit de verschillende programma’s (MBA, Bachelor of Business Administration en Master of Science in Management) en in korte tijd advies te krijgen. Uit de directe feedback op deze adviezen blijkt dat de inbrenger altijd positief verrast is over de uitkomsten van deze korte maar krachtige sessies. Neem voor meer informatie contact met ons op via: afterwork@nyenrode.nl.

Net4Kids
Net4kids verbindt bedrijven in Nederland met passende, concrete kinderhulpprojecten in Afrika en Azië met een zakelijke aanpak én emotionele betrokkenheid. Voor meer informatie bezoek: https://net4kids.org.

JCV
De Jongste Compagnie van Verre (JCV) is opgericht in 2011 en stond destijds onder leiding van bachelor studenten van de Nyenrode New Business School. In 2019 veranderde dit omdat Nyenrode Business University begon met een Master of Science in Management en een Fulltime MBA-programma in Amsterdam. Sindsdien wordt de vereniging geleid door een combinatie van bachelor-, master- en MBA-studenten. De JCV biedt een platform voor studenten met verschillende sociale en educatieve achtergronden om verbinding te maken en een relatie op te bouwen die een leven lang meegaat. Voor meer informatie over de JCV: https://jcvamsterdam.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.