Onderzoek: vrouwen in de board zijn beter in staat milieuadviezen te vertalen naar beleid

Zoeken naar de samenhang tussen milieumanagementsystemen, financiële prestaties en genderdiversiteit in boards

28 mei 2020
Onderzoek

In samenwerking met onderzoekers Rehman (gastonderzoeker op Nyenrode) en Khan heeft René Orij (NCGI en Center for Corporate Reporting, Finance & Tax) een onderzoek gepubliceerd op het snijvlak van corporate governance en duurzaamheid. Het onderzoek bevat een kwantitatieve analyse van de cijfers van een grote groep Aziatische ondernemingen over het versterkende effect van genderdiversiteit op toegenomen winstgevendheid door milieumanagementsystemen.

Het vernieuwende aan dit onderzoek zit in de driehoeksverhouding tussen de concepten: milieumanagementsystemen, winstgevendheid en genderdiversiteit, in het bijzonder in de Aziatische context. Dat laatste heeft geen theoretische grondslag, maar de meeste onderzoeken over deze onderwerpen kiezen Europa, Noord-Amerika of Australië als onderzoeksterrein.

Dit onderzoek stelt als basishypothese dat milieumanagement leidt tot meer winstgevendheid. Er wordt niet inhoudelijk onderzocht hoe dit wordt gedaan, maar er wordt gekeken naar de generaliseerbaarheid van die hypothese. Vervolgens wordt op basis van theoretisering op het terrein van corporate governance gesteld dat diversiteit in de raad van bestuur leidt tot betere besluitvorming en dat vrouwen hierbij beter in staat zijn om adviezen van experts te vertalen naar beleid. Zodoende kunnen milieumanagementsystemen soepeler leiden tot winstgevendheid.

Het onderzoek bevat een extra technisch-statistische analyse om mogelijke omgekeerde oorzaak-gevolgrelatie te ontkrachten. Die mogelijke omkering is als volgt: het zou ook kunnen dat ‘rijke’ ondernemingen meer geld hebben om milieumanagementsystemen in te richten. Dat laatste blijkt andersom te zijn, zoals de basishypothese al stelde: milieumanagementsystemen leveren winst op.

Het onderzoek is in het voorjaar van 2020 gepubliceerd in een op dit terrein gespecialiseerd tijdschrift, Corporate Social Responsibility and Environmental Management van John Wiley & Sons.

Lees het hele artikel hier (inloggen noodzakelijk).Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, mei 2020.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.