SER-advies over vrouwenquotum aangenomen door de Tweede Kamer

17 december 2019
Opinie

Op 3 december heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van de SER van 20 september 2019 om een bindend quotum in te voeren van minimaal 30 procent vrouwen in de raad van commissarissen van beursvennootschappen. De Tweede Kamer stemde hierover naar aanleiding van een motie die door twee Kamerleden was ingediend waarin zij de regering verzochten om de maatregelen uit het SER-advies over te nemen die ten doel hebben om het aandeel vrouwen in de top van het bedrijfsleven te vergroten.

Kort gezegd pleit de SER in het advies voor de invoer van een bindend quotum van minimaal 30 procent vrouwen en 30 procent mannen voor de samenstelling van de raad van commissarissen. Het quotum wordt van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen. Indien deze beursgenoteerde ondernemingen het quotum niet halen, dan is een eerstvolgende benoeming die niet bijdraagt aan het behalen van het quotum nietig. Het gevolg is dat er dan geen nieuwe bestuurder wordt benoemd en de stoel leeg blijft, totdat er een vrouw wordt benoemd (zie ook een eerdere bijdrage in de nieuwsbrief van september 2019 waarin ik inga op het SER-advies). Het is nog niet bekend wanneer het quotum wordt ingevoerd.

Óók het bestuur

Mijns inziens gaat het quotum nog niet ver genoeg, omdat het slechts ziet op de raad van commissarissen en niet op het bestuur. De SER verwacht namelijk dat een quotum voor alleen de raad van commissarissen ook een positief effect zal hebben binnen het bestuur. Immers, bij grote ondernemingen is de raad van commissarissen bevoegd om de bestuurders te benoemen. Wat mij betreft zou het voorstel ook moeten zien op het bestuur, aangezien in het bestuur van beursvennootschappen het aandeel vrouwen al jaren rond de 7 à 8 procent is en daar maar weinig verandering in is gekomen door de jaren heen, zoals blijkt uit de jaarlijkse female board index. Daarentegen zijn vrouwen in de raad van commissarissen aanzienlijk beter vertegenwoordigd, aangezien in 2019 26,8 procent van de commissarissen vrouw is. Daarnaast ziet het voorstel van de SER alleen op beursgenoteerde ondernemingen en niet op de 5000 grootste ondernemingen, waar het huidige streefcijfer wel op ziet.
Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, december 2019.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.