Leergang IT Regie Management

Breukelen
september 2022
6 modules + afsluiting
Nederlands
€11.500,-

Leergang IT Regie Management

IT Regie Management is een relatief nieuw vakgebied dat steeds relevanter wordt: primaire bedrijfsprocessen zijn steeds meer afhankelijk van een goed werkende informatievoorziening. Deze informatievoorziening vraagt sturing in een keten, waarbij veranderingen in de bedrijfsprocessen moeten worden vertaald naar nieuwe functionele en technische oplossingen. Deze veranderingen moeten op een optimale manier worden gerealiseerd in samenwerking met een netwerk van diverse partners binnen en buiten de organisatie. Continuïteit van de dienstverlening is daarbij een randvoorwaarde. Daarbij neemt het tempo van noodzakelijke veranderingen toe, zowel aan de bedrijfsmatige vraagkant als aan de technologische aanbodkant. Een goede implementatie en adoptie van IT in de organisatie is cruciaal voor het realiseren van toegevoegde waarde. Dit vraagt stevige grip en sturing: dat is het werk van de IT-regisseur.

De leergang IT Regie Management vormt een inventarisatie naar relevante thema’s bij diverse CIO’s en IT-(interim)managers en de ervaring van onze samenwerkingspartner InterExcellent. Een belangrijk thema is digitale transformatie en de groeiende rol van digitalisering in alle aspecten van de maatschappij. Organisaties maken grote veranderingen door om klaar te zijn voor deze digitale transformatie en zijn daarbij op zoek naar regisseurs om deze veranderingen beheerst en voortvarend te realiseren. Daarom is het als regisseur belangrijk om te weten hoe jij die verandering vormgeeft en welke interventiemogelijkheden je hebt.

Het programma steunt op drie 'pijlers':

 • Digitalisering - presenteren en analyseren van actuele thema’s op het gebied van IT regievoering zoals governance, nieuwe samenwerkingsvormen tussen business en IT, sourcing, digitale transformatie, risicobeheersing en het toenemende belang van data.
 • Verandermanagement - ontwikkelen van vaardigheden op het terrein van verandermanagement bij regievoering, rekening houdend met de organisatiestrategie en actuele trends in bestuur en senior management
 • Persoonlijke ontwikkeling - ontwikkelen van vaardigheden op het terrein van verandermanagement bij regievoering, rekening houdend met de organisatiestrategie en actuele trends in bestuur en senior management

De Leergang IT Regie Management is een maatwerkprogramma, ontwikkeld door Nyenrode Business Universiteit op initiatief van en in nauwe samenspraak met InterExcellent.

 • Nieuwe praktische handvatten en actuele wetenschappelijke inzichten
 • Gastsprekers uit de praktijk
 • Collegiale coaching onder begeleiding van ervaren coaches

Van wie krijg je college?

Tijdens de leergang IT Regie Management geven inspirerende sprekers hun visie en vertellen vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

De hoogleraren en experts

 • Prof. dr. Robert Jan Blomme - Decaan en faculteitsvoorzitter en hoogleraar Organisatiegedrag aan Nyenrode Business Universiteit en Programma-directeur van de leergang
 • Prof. dr. Cokky Hilhorst - Hoogleraar Business en IT aan Nyenrode Business Universiteit en Academic Director van de leergang
 • Prof. Dr. Lidewey van der Sluis - Hoogleraar Strategisch Talent Management en prominent visionaire leider in Organisatorisch Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit
 • Prof. dr. Bas Kodden- Hoogleraar Leiderschap & Managementontwikkeling, coördinator van het Centrum voor Strategie, Organisatie & Leiderschap en directeur van het Executive MBA-programma en het fulltime MBA-programma aan Nyenrode Business Universiteit
 • Dr. Jeroen van der Velden - Associate professor Strategy Alignment en Center-directeur Strategy, Organization & Leadership aan Nyenrode Business Universiteit
 • Drs. Jessica Peters-Hondelink MA MIPM - Directeur Customized Executive Education bij Nyenrode Business Universiteit
 • Dr. ir. Gerard Wijers - Kerndocent van de module De moderne IT regie-organisatie. Hij is deeltijds verbonden aan Nyenrode, Antwerpen Management School en de TU Delft
 • Jan Veldsink MSc. - Kerndocent
 • Drs. Willem van Donge - Programma-manager
 • Fieke Ligthart - Programma-manager

Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Dr. Jeroen van der Velden

Universitair hoofddocent
Willem van Donge

Willem van Donge

Head of Career and Personal Development
Jessica Peters-Hondelink

Jessica Peters-Hondelink MA MPIM

Programma directeur EEOD Customized & Industry Focused Solutions
Fieke Ligthart

Fieke Ligthart, MSc

Programma-manager

Wat ga je doen?

De IT-regisseur moet, naar onze mening, zorgen ‘dat het werkt’. In feite heeft de IT-regisseur een breed scala aan managementverantwoordelijkheden. In de leergang IT Regie Management komt de totale keten van informatievoorziening in beeld. Van externe ontwikkelingen en ambities van de organisatie tot en met de uitvoering. Dat is zeker in deze tijd complex en uitdagend. Dat vraagt om een unieke mix van management competenties op de volgende gebieden:

 • Innovatie – zorgen voor de juiste richting: begrijpen en beoordelen van innovaties en nieuwe vragen van de business; deze vertalen naar informatiebeleid en -plannen, architectuur, projectportfolio; borgen van opdrachtgeverschap
 • Transformatie- en programma management – zorgen dat de veranderingen worden doorgevoerd
 • Lijnmanagement – zorgen dat het werkt: borgen van het eindresultaat en de continuïteit van de dienstverlening.

De leergang IT Regie management bestaat uit 6 modules met de volgende onderwerpen:

 • Module 1: Regie en de regisseur - Setting the scene
 • Module 2: Digitale transformatie & veranderen vanuit strategisch perspectief
 • Module 3: De moderne IT regie-organisatie
 • Module 4: Risicomanagement en data gedreven werken
 • Module 5: De laatste trends: Cyber security,Cloud, Agile en Artificial intelligence- deze module wordt deels gehouden op de TU Delft
 • Module 6 Persoonlijk business statement en ontwikkelplan  

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie?

Je bent een senior IT- (interim)manager of IT-regisseur.

Data en tijden

Het programma vindt plaats op:

 • De nieuwe data worden binnenkort bekend gemaakt.

Meld je nu aan

Aanmelden voor de leergang IT Regie Management doe je via de aanmeldbutton. Je wordt hierbij doorverwezen naar de website van Interexcellent. Vooraf aan deelname zal er een intakegesprek plaats vinden tussen de potentiële deelnemer, programma-manager van Nyenrode en een van de partners van Interexellent.

Heb je nog andere vragen? Onze programma-manager beantwoordt deze graag.

 

Wat is de investering?

De investering voor de leergang IT Regie Management €11.500,- excl. BTW, inclusief studiemateriaal en catering en exclusief de overnachtingen. De overnachtingen bedragen € 83,50 per nacht per persoon, excl. ontbijt. Voor deelnemers die de leergang Executive Interim Management hebben voltooid wordt in overleg een aanbod op maat samengesteld.

*Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.