Leergang IT Regie Management

Breukelen
Woensdag 9 oktober 2024
6 modules + afsluiting
Nederlands
€ 13.770 (excl. BTW)

IT Regie Management is een relatief nieuw vakgebied dat steeds relevanter wordt: primaire bedrijfsprocessen zijn steeds meer afhankelijk van een goed werkende informatievoorziening. Deze informatievoorziening vraagt sturing in een keten, waarbij veranderingen in de bedrijfsprocessen moeten worden vertaald naar nieuwe functionele en technische oplossingen. Deze veranderingen moeten op een optimale manier worden gerealiseerd in samenwerking met een netwerk van diverse partners binnen en buiten de organisatie. Continuïteit van de dienstverlening is daarbij een randvoorwaarde. Daarbij neemt het tempo van noodzakelijke veranderingen toe, zowel aan de bedrijfsmatige vraagkant als aan de technologische aanbodkant. Een goede implementatie en adoptie van IT in de organisatie is cruciaal voor het realiseren van toegevoegde waarde. Dit vraagt stevige grip en sturing: dat is het werk van de IT-regisseur.

De leergang IT Regie Management is een resultante van een inventarisatie naar relevante thema’s bij diverse CIO’s en IT-(interim)managers en de ervaring van onze samenwerkingspartner InterExcellent. Een belangrijk thema is digitale transformatie en de groeiende rol van digitalisering in alle aspecten van de maatschappij. Organisaties maken grote veranderingen door om klaar te zijn voor deze digitale transformatie en zijn daarbij op zoek naar regisseurs om deze veranderingen beheerst en voortvarend te realiseren. Daarom is het als regisseur belangrijk om te weten hoe jij die verandering vormgeeft en welke interventiemogelijkheden je hebt.

 • Nieuwe praktische handvatten en actuele wetenschappelijke inzichten
 • Gastsprekers uit de praktijk
 • Collegiale coaching onder begeleiding van ervaren coaches

Het programma steunt op drie 'pijlers':

 • Digitalisering - presenteren en analyseren van actuele thema’s op het gebied van IT-regievoering zoals governance, nieuwe samenwerkingsvormen tussen business en IT, sourcing, digitale transformatie, risicobeheersing en het toenemende belang van data.
 • Verandermanagement - ontwikkelen van vaardigheden op het terrein van verandermanagement bij regievoering, rekening houdend met de organisatiestrategie en actuele trends in bestuur en senior management
 • Persoonlijke ontwikkeling - ontwikkelen van vaardigheden op het terrein van verandermanagement bij regievoering, rekening houdend met de organisatiestrategie en actuele trends in bestuur en senior management.

De Leergang IT Regie Management is een maatwerkprogramma, ontwikkeld door Nyenrode Business Universiteit op initiatief van en in nauwe samenspraak met  InterExcellent.

Van wie krijg je college?

Tijdens de leergang IT Regie Management geven inspirerende sprekers hun visie en vertellen vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten.

De hoogleraren en experts

 • Dr. Ir. Gerard Wijers - Kerndocent van de module De moderne IT regie-organisatie. Hij is deeltijds verbonden aan Nyenrode, Antwerpen Management School en de TU Delft. . Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in advisering over IT strategie en IT governance, onder andere als partner bij een accountants- en adviesorganisatie en als directeur bij verschillende IT dienstverleners.
 • Jan Veldsink MSc - Kerndocent kerndocent aan Nyenrode Business Universiteit. In 2014 ontwikkelde hij voor de modulaire Executive MBA Business & IT een nieuwe module: Business & Cyber Robustness. In deze module wordt ingegaan op de vraag hoe organisaties ‘Cyber Robust’ kunnen worden en gevoelige bedrijfsinformatie niet zomaar op straat komt te liggen. Vanuit zijn passie voor Artificial Intelligence is hij betrokken bij de Rabobank. Als senior adviseur houdt hij zich bezig met AI en Compliance Domain vraagstukken.
 • Wim Andréa - Associate lecturer Masterclass Digital Transformation aan Nyenrode Bussiness Universiteit en eigenaar Interactim. Wim heeft ruim 30 jaar ervaring digitale domein. Hij startte medio jaren ‘90 één van de eerste internetbureaus in Nederland dat later is overgenomen door de internationale J Walther Thomson-groep (JWT). In diverse management- en directiefuncties heeft hij daarna steeds de brug geslagen tussen (technische) innovatie en communicatie-aspecten. Wim doceert daarnaast regelmatig en is inhoudelijk medeverantwoordelijk voor de Masterclass Digital Transformation aan Nyenrode Business Universiteit.
Rob Blomme
Hoogleraar
Robert Jan Blomme is hoogleraar Organisatiegedrag. Zijn onderzoek betreft psychologische, sociologische, humanistische en institutionele aspecten van organisatiegedrag en -ontwikkeling.
Hoogleraar
Cokky Hilhorst is hoogleraar Business & IT. Ze doceert over onderwerpen als IT-investeringen, data-analyse en digitale transformatie. Verder werkte ze jarenlang bij PwC als Director Consulting Technology.
Hoogleraar
Lidewey van der Sluis is hoogleraar Organisatorisch Leiderschap en Strategisch Talent Management. Als denker en adviseur slaat ze een brug tussen theorie en praktijk. Daarbij staat de toekomst van werk centraal.
Hoogleraar
Bas Kodden is hoogleraar Leiderschap & Managementontwikkeling, coördinator van het Centrum voor Strategie, Organisatie & Leiderschap en academisch directeur van diverse leiderschapsprogramma’s van Nyenrode Business Universiteit.
Universitair hoofddocent
Jeroen van der Velden is universitair hoofddocent Strategy Alignment en directeur van het Center for Strategy, Organization & Leadership aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is gefascineerd door de manier waarop nieuwe technologieën organisaties en het dagelijkse leven van mensen beïnvloeden en veranderen.
Linda Kester
Dr. Ir. Linda Kester
Gastspreker
Linda Kester is een bekroonde onderzoeker, consultant en spreker met een doctoraat in strategisch portfoliomanagement en founding partner bij JigsEye. Ze heeft gewerkt met tal van organisaties in verschillende sectoren en heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in IT en hightech. Haar werk richt zich op het overbruggen van strategie naar uitvoering, met name in de context van strategische verandering, (radicale) innovatie en digitale transformatie.
Tom Dalderup
Tom Dalderup
Programma-manager
Tom Dalderup is management consultant bij Humanissimo met klanten waaronder NPO en Rijkswaterstaat. Voor Nyenrode is hij programma manager voor verschillende Digitaal leiderschap programma’s. Tom is gecertificeerd Action Learning Coach (CALC) en heeft ruime management en coaching ervaring. Hij heeft een achtergrond in bedrijfsleven en overheid organisaties en is daar verantwoordelijk voor transformaties naar IT en waarde gedreven strategie en inrichting. ‘Doen is leren’ is zijn motto.

Deze sprekers zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat ga je doen?

De IT-regisseur moet, naar onze mening, zorgen ‘dat het werkt’. In feite heeft de IT-regisseur een breed scala aan managementverantwoordelijkheden. In de leergang IT Regie Management komt de totale keten van informatievoorziening in beeld. Van externe ontwikkelingen en ambities van de organisatie tot en met de uitvoering. Dat is zeker in deze tijd complex en uitdagend. Dat vraagt om een unieke mix van management competenties op de volgende gebieden:

 • Innovatie – zorgen voor de juiste richting: begrijpen en beoordelen van innovaties en nieuwe vragen van de business; deze vertalen naar informatiebeleid en -plannen, architectuur, projectportfolio; borgen van opdrachtgeverschap
 • Transformatie- en programma management – zorgen dat de veranderingen worden doorgevoerd
 • Lijnmanagement – zorgen dat het werkt: borgen van het eindresultaat en de continuïteit van de dienstverlening.

De leergang IT Regie management bestaat uit 6 modules met de volgende onderwerpen:

 • Module 1: Regie en de regisseur - Setting the scene
 • Module 2: Digitale transformatie & veranderen vanuit strategisch perspectief
 • Module 3: De moderne IT regie-organisatie
 • Module 4: De laatste trends: Cyber security, Cloud, Agile en Artificial intelligence
 • Module 5: Risicomanagement en data gedreven werken
 • Module 6: Persoonlijk business statement en ontwikkelplan  

We moedigen deelnemers aan om actief deel te nemen aan het certificeringsproces. Dit omvat het uitvoeren van een boeiend onderzoek naar een IT Regie Management-gerelateerd onderwerp en het schrijven van een paper hierover. Dit paper vormt een essentieel onderdeel van de certificering en dient met succes te worden voltooid en ingediend om het felbegeerde CITRM-certificaat (Certified IT Regie Manager) te behalen.

Daarnaast nodigen we deelnemers uit om hun persoonlijke leerproces vast te leggen door een reflectiedocument te schrijven. Hierin kunnen ze hun verworven inzichten delen en beschrijven hoe deze in hun eigen praktijk zijn toegepast.

De samenvattingen van de papers zullen aan het einde van de leergang worden verzameld en gebundeld tot een inspirerend document. Dit biedt niet alleen waardevolle inzichten voor de deelnemers zelf, maar ook voor anderen binnen ons netwerk die streven naar groei en ontwikkeling op het gebied van IT Regie Management.

De inhoud van het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voor wie?

Je bent een senior IT- (interim)manager die, ondanks ruime ervaring, op zoek is naar nieuwe praktische handvatten en actuele wetenschappelijke inzichten.  

Data en tijden

De leergang gaat van start op woensdag 9 oktober 2024 en vindt fysiek plaats op Landgoed Nijenrode van Nyenrode Business Universiteit. De data van de modules zijn als volgt:

 • Module 1: 9, 10 en 11 oktober 2024
 • Module 2: 13, 14 en 15 november 2024
 • Module 3: 17, 18 en 19 december 2024
 • Module 4: 23 en 24 januari 2025
 • Module 5: 5, 6 en 7 maart 2025
 • Module 6: 9, 10 en 11 april 2025
 • Slotdag en diploma-uitreiking: 6 juni 2025
We hanteren een afwisselende mix van werkvormen, waarbij de eigen vraagstukken centraal staan. Er wordt van je gevraagd om voorafgaand aan elke module enkele uren te besteden aan lees- en/of voorbereidingswerk.

  Meld je nu aan

  Vooraf aan de deelname zal er een intakegesprek plaatsvinden tussen de potentiële deelnemer en de Managing Partner van InterExcellent. Indien het intakegesprek positief is verlopen, volgt een kennismakingsgesprek met de Managing Partner van InterExcellent en de programma-manager van Nyenrode Business Universiteit. Neem contact op met de programma-coördinator om een intakegesprek in te plannen. 

  Heb je nog andere vragen? Onze programma-coördinator beantwoordt deze graag.

  Wat is de investering?

  De investering voor de leergang IT Regie Management bedraagt € 10.975,- (excl. btw). Deze kosten zijn inclusief studiemateriaal. Wij bieden de verblijfskosten (incl. catering) voor alle modules aan tegen een pakketprijs van € 2.795,- exclusief 9% btw.

   

  Nyenrode Business Universiteit is niet aangesloten bij het STAP-register. Voor deze opleiding is geen STAP-budget mogelijk.

  *Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief (exclusief btw en bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven) en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.