(Pre-)Master of Science in Accountancy (deeltijd)

Meerdere locaties
29 augustus 2024
1 juli 2024 09.00 uur
2,5 tot 3 jaar (Pre-Master & Master)
12-20 uur per week
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur
Nederlands
variabel zie investering
NVAO, CEA, EQUIS

Word dé accountant van de toekomst

De maatschappij heeft behoefte aan accountants met sterke principes, goede sociale vaardigheden en waardevolle kennis. Tijdens de tijdens de Master of Science in Accountancy werken wij samen met jou daarnaartoe. Word dé accountant van de toekomst en creëer een duurzame waarde voor jezelf, je carrière en de samenleving.

Wat levert het je op?

 • Titel: Master of Science (MSc)
 • Waardevolle werkervaring en Nyenrode netwerk 'a reward for life'
 • Toegang tot de deeltijd Post-Master RA van 1-1,5 jaar
 • Persoonlijke en professionele groei
 • Volg een deeltijd Master Accountancy in je eigen tempo
 • Jouw eigen studieroute tot RA
 • Volg college bij jou in de buurt

  Nyenrode Accountancy locaties

  Je carrière is dichterbij dan je denkt

  Met onze 8 locaties verspreid in Nederland weet je zeker dat je niet ver hoeft te reizen.

  Wij zijn gevestigd in: Amsterdam, Arnhem, Breda, Breukelen, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Zwolle.

  Behaal je RA-titel

  Wil je graag je RA-titel behalen? Dan is het belangrijk dat je deze twee opleidingen afrondt:

  De opzet van de Master of Science in Accountancy is niet alleen gericht op academische kennis, ook jouw persoonlijke vorming staat centraal. De accountants die wij opleiden beschikken over hoogstaande vakkennis, leiderschapsvaardigheden en een duurzame visie op verantwoordelijkheid. Zo leer je op het ''moment van de waarheid'' je rug recht houden en het verschil te maken.

  Studeer in je eigen tempo

  Kies voor een studieroute tot registeraccountant (RA) en collegelocatie die bij jouw werk en privé-situatie past. Wil je snel studeren? Dan kan je de Master al in 1,5 jaar doen (zonder premaster). Studeren in een lager tempo is ook mogelijk. Wil je een indicatie van de studieduur? Bekijk dan het schema met studieroutes.

  De colleges zijn doorgaans op vrijdag. Tijdens de premaster wordt er af en toe op een doordeweekse (meestal donderdag) avond college gegeven. In de master kun je verschillende studieroutes kiezen en afhankelijk van de gekozen studieroute kan het voorkomen dat je niet alleen op vrijdag colleges volgt. Volg je de reguliere route? Dan zijn de colleges wel alleen op vrijdag.

  Kies je vervolgstudie

  Na de Master in Accountancy kan je de Post-Master RA in 1-1,5 jaar deeltijd volgen, zodat je daarna als registeraccountant aan de slag kan en je carrière opnieuw een boost kan geven. Deze Post-Master RA van Nyenrode is flexibel. Ook hier volg je het tempo en de collegeperiode die bij jouw werk en privé-situatie past. Een overstap naar het bedrijfsleven en/of een specialisatie in Fiscaal Recht of Controlling is ook mogelijk.

  Wat zijn de toelatingseisen?

  • Heb jij een relevante financieel-economische hbo- of wo-bachelor, dan ben je direct toelaatbaat tot de premaster Accountancy. Je mag al met de premaster beginnen wanneer je maximaal 1 vak van jouw bachelor open hebt staan.
  • Moet je je scriptie nog voor een groot deel schrijven of als je je OAT nog niet hebt behaald, dan adviseren we nadrukkelijk om nog niet met de premaster van start te gaan. 
  • Om je aanmelding af te ronden is het niet noodzakelijk al een diploma of DUO-uittreksel te uploaden. Het is wel verplicht een cijferlijst te uploaden. Je mag nog maximaal één vak uit je vooropleiding open hebben staan.

  Pre-Master

  Heb je een HBO of WO-bachelor opleiding afgerond? Dan volg je ter voorbereiding op de Master in Accountancy een Pre-Master programma. Deze duurt, afhankelijk van je vooropleiding, ongeveer 1 semester. Tijdens deze fase staat, naast voorbereiden op, academisering centraal. De Pre-Master biedt je ook de ruimte om werkervaring op te bouwen. De Master sluit direct aan op dit kennis-en werkniveau waardoor je deze fase succesvol kunt volgen.

  Startdatum

  • Je kunt twee keer per jaar starten met de Pre-Master: januari en augustus.
  • Eerstvolgende startdatum: 1 september 2024
  • Introductiedagen: op donderdag 29 augustus 2024 en vrijdag 30 augustus 2024, deze dagen staan in het teken van elkaar leren kennen, persoonlijke ontwikkeling en wordt er meer uitleg gegeven over en geoefend met wetenschappelijk onderzoek. Aanwezigheid is verplicht!

  Relevante hbo-bachelors:

  • hbo-bachelor in Accountancy
  • hbo-bachelor in Finance & Control (Bedrijfseconomie)
  • hbo-AA

  Relevante wo-bachelors:

  • wo-bachelor in Accountancy & Controlling
  • wo-bachelor in Bedrijfseconomie
  • wo-bachelor in Bedrijfskunde
  • wo-bachelor in Economie
  • wo-bachelor in International Business

  Andere vooropleiding?

  Vrijstellingen

  Voor alle premasters geldt een standaard programma. Het is dus niet mogelijk om individuele vrijstellingen aan te vragen. De enige uitzondering die hierop wordt gemaakt, is als je aanvullend op een HBO-Bachelor een universitaire pre-master hebt gevolgd en behaald. Na aanlevering van de juiste documentatie wordt bekeken of eventueel het vak Business Research Methods en/of Business Statistics in Practice kan worden vrijgesteld. Dit zorgt niet voor een versnelling, maar wel voor een verlichting van het programma.

  Nog geen baan?

  Schrijf je dan meteen in, zodat we je kunnen informeren over de vacatures van verschillende accountantskantoren.
  Let op: je bent zelf verantwoordelijk voor jouw aanmelding voor de opleiding en het aanleveren van de juiste documenten. Dit verloopt dus niet via de werkgever of onderwijsinstelling.

  Inschrijving

  Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde vragen omtrent het aanmeldproces.

  *Door je aan te melden voor deze opleiding ga je akkoord met de geldende voorwaarden en reglementen van Nyenrode en met de onderwijs- en examenregeling (Rules & regulations) van deze opleiding.

  Je kan je aanmelden voor onze Pre-Master door naar het tabje 'Aanmelden' te gaan en op de groene aanmeldbutton te klikken.

  Zodra je op ‘online aanmelden’ klikt, opent een formulier dat je dient in te vullen. Hierna ontvang je een mail met een link naar ons aanmeldportaal in Osiris, waar je je aanmelding verder kan afronden en officieel kan indienen. Zodra je je aanmelding hebt afgerond, ontvang je van ons een bevestiging van je aanmelding. Zorg dat je al deze stappen doorloopt, anders is je aanmelding niet compleet.

  Je bent toelaatbaar tot onze Pre-Master wanneer je nog maximaal één vak uit je vooropleiding open hebt staan en je dit aan kunt tonen doormiddel van een cijferlijst. Met meer vakken open op de uiterste aanmelddatum kun je helaas niet startenZie tab Aanmelden voor de uiterste datum van aanmelding en het aantonen van de toelaatbaarheid.

  Of het verstandig is om met de Pre-Master te starten met één openstaand vak, is afhankelijk van het vak dat openstaat. Het is belangrijk dat je daarin voor jezelf de juiste afweging maakt. Indien bijvoorbeeld je scriptie nog voor een groot deel geschreven moet worden of je hebt in het geval van hbo Accountancy de OAT nog niet behaald dan adviseren we nadrukkelijk om nog niet met de pre-master van start te gaan. Werken en deeltijd studeren aan een universiteit vergt al een behoorlijk grote inspanning. 

  • Om je inschrijving af te ronden ontvangen we graag een gewaarmerkte versie van je meest recente cijferlijst. Als het op dit moment niet mogelijk is een fysieke gewaarmerkte cijferlijst op te vragen bij je hogeschool of universiteit, volstaat een digitale cijferlijst verstuurd vanuit het onderwijsbureau van je hogeschool of universiteit. Voorwaarde is daarbij wel dat je hogeschool of universiteit deze cijferlijst rechtstreeks mailt naar premasteraccountancy@nyenrode.nl.
  • Als je je vooropleiding al helemaal hebt afgerond, ontvangen we graag je DUO-uittreksel en een kopie van je volledige cijferlijst. Je kan deze uploaden in Osiris. Deze cijferlijst hoeft niet gewaarmerkt te zijn.
  • Op het moment dat je je vooropleiding helemaal hebt afgerond en dit ook met de juiste documentatie kan aantonen, kunnen we jouw inschrijving definitief maken.
  • Indien je wel toelaatbaar bent, maar nog één openstaand vak hebt, dan word je in eerste instantie voorwaardelijk ingeschreven. Je kan dan gewoon starten met de Pre-Master.
  • Zodra je kunt starten met de Master moet je jouw vooropleiding volledig hebben afgerond en dit aantonen met bovengenoemde documentatie, zodat we je aanmelding definitief kunnen maken.

  Nee, er is geen Bindend Studie Advies (BSA), maar wel een inschrijvingsduur. Dit betekent dat je binnen een bepaalde termijn alle vakken van de opleiding moet hebben behaald anders wordt je inschrijving beëindigd.

  Voor de Pre-Master na HBO-Accountancy geldt een inschrijvingsduur van maximaal 18 maanden . Voor de overige Pe-Masters geldt een inschrijvingsduur van maximaal 21 maanden. Voor de Masteropleiding geldt een inschrijvingsduur van 6 jaar.  

  Nee, je wordt niet door je werkgever aangemeld. Je bent zelf verantwoordelijk voor aanmelding en het aanleveren van de juiste stukken om toelaatbaarheid aan te tonen.

  Met een buitenlands diploma ben je toelaatbaar als dit diploma van voldoende niveau is. Om dit te kunnen toetsen, is een diplomawaardering nodig, uitgevoerd door het Nuffic. Hier uit moet blijken of je diploma gelijkwaardig is aan het Nederlandse onderwijs. Het doel hiervan is om jou zo goed mogelijk advies te kunnen geven over welk examenprogramma het beste bij jou aansluit.

  Hoe regel ik een waardebepaling?


  Er zijn twee mogelijkheden om een waardebepaling van je diploma aan te vragen:

  1. Je kunt zelf een verzoek indienen via het Nuffic.
  2. Het programma management van de Master Accountancy dient een verzoek in, met goedkeuring van jou. Hiervoor zullen wij de benodigde informatie delen met het Nuffic. Dit kan met een kopie van het diploma en de cijferlijst, maar ook door middel van een voorlopige cijferlijst waar alle vakken en studiepunten staan benoemd. De naam van de onderwijsinstelling en de opleiding moeten hier ook op staan. 

  Zodra de uitslag binnen is zullen wij op basis van de gegevens een passend advies uitbrengen. Een aanvraag bij het Nuffic duurt 7 werkdagen.

  Zijn er kosten aan verbonden?

  Nee. Niet op het moment dat wij als onderwijsinstelling dit voor je regelen. In dit geval kunnen wij kosteloos een diplomawaardering aanvragen via het Nuffic.

  Investering

  Bij de (Pre-) Master en Post Master in Accountancy is het gebruikelijk dat het accountantskantoor waar je werkt of gaat werken de kosten van je studie betaalt. Daarnaast ontvang je salaris. *Afspraken over de betaling van de studie en de daarbij horende regelingen worden meestal opgenomen in een studieovereenkomst als onderdeel van je arbeidsovereenkomst. Hierin wordt ook opgenomen wat jouw rechten en plichten zijn. Het is belangrijk om zelf goed op te hoogte te zijn van deze afspraken. Vanuit Nyenrode kunnen we daarin bijstaan en met je meekijken.

  • Het collegegeld voor de Pre-Master is gemiddeld €6.200. Dit bedrag is inclusief kosten voor het tentamen aansluitend op de cursus. Het exacte bedrag is afhankelijk van je vooropleiding en de daarbij behorende studieroute.
  • Het collegegeld voor de Master is gemiddeld €8.700 per jaar, dit bedrag is inclusief kosten voor de mondelinge en schriftelijke tentamens aansluitend op de cursus.
  • De kosten voor literatuur bedragen per studiefase (Pre-Master, Master & Post-Master) gemiddeld €650.
  • De inschrijfkosten bedragen €290 per collegejaar.

  Centrale facturering

  • Accountantskantoren waar meerdere studenten werkzaam zijn, kunnen ook kiezen voor centrale facturering van de college- en tentamentarieven.
  • Nyenrode Business Universiteit stuurt dan maandelijks de factuur betreffende de studiekosten van werknemers, rechtstreeks naar de werkgever.

  Kosteloos annuleren

  • Je kan jouw inschrijving voor de Pre-Master kosteloos annuleren tot 1 augustus 2024 09.00. Let op: na deze datum geldt de regeling 'Financiële gevolgen bij annulering cursus(sen) en beëindiging studie' zoals dit in de studiegids 2023-2024 vermeld zal worden. 
  • Voor alle cursussen is het volledige cursusgeld verschuldigd indien de annulering op of na de startdatum van de cursus plaatsvindt.
  • Indien een annulering plaatsvindt in de periode van vier weken voor de startdatum van de cursus tot de daadwerkelijke startdatum , dan is eenmalig het bedrag van € 150,- per cursus verschuldigd.
  • Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat de startdatum van een cursus geldt als vervaldatum van de (eerste) betalingstermijn.

  *Alle bedragen en voorwaarden zijn indicatief en onder voorbehoud van periodieke wijzigingen.

  Hulp bij solliciteren

  Ben je op zoek naar een werkgever voor aanvang van de studie en kun je daarbij hulp gebruiken? Neem dan contact met ons op via sollicitatiehulp@nyenrode.nl.
  Nyenrode werkt samen met veel verschillende kantoren. De lijst met kantoren vind je op de digitale bedrijvenmarkt.

  Staat je kantoor niet op de digitale bedrijvenmarkt? Dan is het nog steeds heel goed mogelijk om daar te gaan werken en je studie op Nyenrode te volgen. Is jouw werkgever nog onbekend met het werken-leren traject? Laat hen gerust contact opnemen met ons.

  Informatie voor bedrijven

  Is jullie kantoor op zoek naar nieuw accountancy talent? Of hebben jullie al een aantal medewerkers die bij Nyenrode de opleiding volgen maar zijn jullie op zoek naar een intensievere samenwerking? Bekijk dan hier de mogelijkheden.