Dr. ir. Frans Schaepkens RC EMFC

Universitair hoofddocent
Frans Schaepkens
  • Externe Verslaggeving
  • Onderzoeksmethoden in Accounting
  • Financiële Boekhouding & Rapportage
  • Financiële Boekhouding & Rapportage
Een leven lang leren

Dr. ir. Frans Schaepkens RC EMFC is aan Nyenrode verbonden als docent en onderzoeker voor Externe Verslaggeving en Management Control. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Corporate Reporting, Finance & Tax.

Schaepkens werkt sinds 1987 in de gezondheidszorg in verschillende functies en is sinds 1990 financieel manager. Hij begon zijn carrière als beleidsadviseur bij de Nationale Ziekenhuisraad en stapte van daaruit over naar het financieel management in de ouderenzorg. Na een aantal jaren bij Ernst & Young Consulting te hebben gewerkt, werd hij benoemd tot Directeur bij Zorggroep Almere en later tot Manager Financiën & Informatievoorziening bij het St. Antonius Ziekenhuis. Hij heeft een aantal jaren gewerkt bij de divisie Gezondheidszorg van Achmea en was betrokken bij beleidsvorming, strategische financiële planning en het ontwikkelen van duurzame gezondheidszorg.

Recentelijk was hij financieel manager van Ziekenhuis Amstelland, verantwoordelijk voor de financiële managementfunctie, inclusief planning & control, rapportage en interne controle van dit ziekenhuis en betrokken bij het strategisch (financieel) management.

Schaepkens promoveerde in 2000 op externe verslaggeving voor zorginstellingen en geeft college sinds 1996. Tevens was hij lid en voorzitter van de werkgroep Gezondheidszorg van de Raad voor de Jaarverslaggeving (Annual Reporting Council).

Voor Schaepkens is de belangrijkste drijfveer van zijn vak als docent het voorrecht om samen te werken met enthousiaste studenten en collega's, die niet halen maar ook brengen. Frans heeft een brede interesse en zet zich graag in voor verschillende projecten. Ook noemt hij zijn visie op de kernwaarden van Nyenrode:

  • Leiderschap: Opleiden van controllers die niet alleen oog hebben voor professionele techniek.
  • Rentmeesterschap: Rapporteren is meer dan cijfers alleen.
  • Ondernemerschap: Doorontwikkeling van vakken waarin ik een rol speel.

Interesses

Lezen en tuinieren. Schaepkens is bijzonder geïnteresseerd in de organisatie en bekostiging van de collectieve sector.

Meest relevante publicaties