Prof. dr. Marcel Snippe RA

Hoogleraar
Marcel Snippe, portret
  • Formeel belastingrecht
  • Accountancy
  • Formeel belastingrecht
Het delen van mijn kennis en ervaringen ten dienste van de samenleving geeft mij geluk.

Prof. dr. Marcel Snippe RA is hoogleraar Formeel belastingrecht aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter  Corporate Reporting, Finance & Tax.

Snippe is sinds 1997 verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Na het verzorgen van allerlei colleges op het snijvlak van accountancy en fiscaal recht is hij sinds 2019 vakgroepcoördinator binnen de masteropleiding Fiscaal Recht.

Na zijn studie Accountancy en Belastingrecht/ Information Management is Snippe gaan werken bij de Belastingdienst binnen het Ministerie van Financiën. Zijn doel is altijd geweest om dienstbaar te zijn aan de samenleving met grensverleggende activiteiten. Dat bestaat uit het geven van colleges op de universiteit, maar ook:

  • Het ontwikkelen van door oorlog getroffen gebieden als reserve officier (luitenant kolonel) vanuit het Ministerie van Defensie.
  • Helpen en ondersteunen van buitenlandse belastingdiensten all-over-the-world in belastingsystemen.
  • Helpen in de kerk en samenleving als diaken vanuit de kerk.
  • Het bieden van ontwikkelingshulp door het slaan van waterputten in Afrika.
  • Participeren in besturen van charitatieve stichtingen.
  • Het leiden van een project voor de OESO gericht op internationale verbetering van fiscale compliance en het verminderen van administratieve lasten voor belastingdoeleinden.  

Vanuit internationale ontwikkelingen wil Snippe de belastingheffing laten aansluiten op het ecosysteem van MKB ondernemingen. Daarbij is zijn streven te komen tot een belastingstelsel waarbij het voldoen aan belastingverplichtingen voor MKB-ondernemers zo eenvoudig mogelijk is en zij zich kunnen concentreren op ‘doing business’ en ‘tax just happens’. 

Interesses

In zijn vrije tijd houdt Snippe ervan om te lezen, lange afstandswandelingen met zijn echtgenote en vrienden te maken, hardlopen en allerlei fysieke en intellectuele uitdagingen in binnen – en buitenland.