Expertisecenter

Corporate Reporting, Finance & Tax

Introductie

De ambitie van het Nyenrode Center for Corporate Reporting, Finance & Tax is het samenbrengen van studenten/deelnemers, wetenschappers, ondernemingen en andere organisaties om leiderschap te tonen en een bijdrage te leveren aan het vergroten en het valoriseren van de wetenschappelijke kennis op de expertisegebieden externe financiële en niet-financiële verslaglegging, financiering en fiscaliteit. In dat kader verzorgen we onderwijs en doen we onderzoek met een continue uitwisseling tussen wetenschap en praktijk  binnen de drie expertisegebieden. Bij dit alles hebben we steeds de doelstelling – Serving society by shaping responsible leaders – en de L.E.S.-waarden van Nyenrode – Leadership, Enterpreneurship, Stewardship – voor ogen.

Binnen het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax onderscheiden we de volgende vakgebieden:

 • Financiële verslaggeving
 • Niet-financiële verslaggeving en geïntegreerde verslaggeving
 • Corporate finance
 • Entrepreneurial finance
 • Algemene economie
 • Fiscaal recht
 • Tax assurance

Onderwijs

Het center is leidend in het verzorgen van onderwijs met kerngroepen gericht op externe verslaggeving, financiering, algemene economie en fiscaal recht binnen de accountancyprogramma’s. De kerngroepen zijn verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en het tentamineren. In totaal zijn ongeveer 200 docenten en examinatoren verbonden aan de kerngroepen.

Daarnaast verzorgt het center de kernvakken binnen de controlling-programma’s en de Master Fiscaal Recht en geeft het leiding aan de Financieel Management track (FM) binnen het fulltime MSc-programma in Management. Ook is het center betrokken bij het ruime aanbod van Executive-onderwijs op het gebied van financiering, verslaggeving en fiscaliteit.

We verzorgen de volgende kernvakken en vakgebieden:

 • Asset Management
 • Corporate Finance
 • Algemene Economie
 • Externe verslaggeving
 • Financial Accounting
 • Financial Accounting Theory
 • Comptabele Aspecten Financial Accounting
 • Comptabele Aspecten Management Accounting
 • Fiscaal Recht (VPB, OB, LB, IB)
 • International Money & Finance
 • Strategic Finance
 • Risico & Financiering
 • Tax Assurance
 • Soft skills Leadership, Entrepreneurship & Stewardship
 • Verschillende vakken voor wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoek

De doelstelling van het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax is om (internationaal) actueel en relevant onderzoek te doen met een continue uitwisseling met de praktijk binnen de drie vakgebieden. Het maatschappelijk debat en de agenda van (internationale) regelgevers bepaalt in belangrijke mate de keuze van de thema’s.

Onderzoekthema’s

Het onderzoek bestrijkt de volgende hoofdthema’s:

Externe verslaggeving 

Financiële verslaggeving, niet-financiële verslaggeving en integrated reporting.

Internationale financiële markten

Onderzoek naar de werking van financiële markten en de impact van financiële innovatie op economische ontwikkelingen.

Europese monetaire en financiële integratie. 

Onderzoek naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden.

Sustainable Finance

Onderzoek gericht op het meten van duurzaamheid en de impact op het rendement van financiële instrumenten.

Fiscaal Recht

Het centrale onderzoeksthema is ‘Ondernemend Nederland’: de fiscale behandeling van het bedrijfsleven. Deelthema’s daarbij zijn onder meer:

 • Ethiek, belastingontwijking en transparantie
 • Tax Assurance & Tax Accounting
 • Rechten en plichten van het bedrijfsleven, belastingadviseurs en belastingdienst
 • Beleggings- en eigengebruiksvastgoed in de verschillende belastingmiddelen
 • Nederland als vestigingsplaats voor ondernemingen

OpinieKatrien Hendriks, Sharon Verschelling en Jochem van Dijke Docenten van het Jaar Master en Post-Master Accountancy

Docenten van het Jaar Master en Post-Master Accountancy

Onderwijs |  21 januari 2021
Jochem van Dijke, Katrien Hendriks en Sharon Verschelling zijn de ‘Docenten van het Jaar 2019-2020’ bij de opleidingen Master en Post-Master Accountancy.
Bob de Wit “Controller moet impact technologie niet onderschatten”

“Controller moet impact technologie niet onderschatten”

Onderwijs |  22 december 2020
Bij de controllersopleidingen van Nyenrode is een groot deel van het programma ingeruimd voor technologie. Geen enkele businessschool speelt zo dicht op de bal. Ondernemend en gericht op de praktijk.
Cyriel Nysten 1ste prijs BW Opinieprijs 141020 website Cyriel Nysten wint Brenda Westra Opinieprijs

Cyriel Nysten wint Brenda Westra Opinieprijs

Onderwijs |  15 oktober 2020
Cyriel Nysten wint de Brenda Westra Opinieprijs 2020 met de opinie 'Winstmaximalisatie behoeft reparatie'. Nysten maakt in zijn opinie duidelijk dat finance professionals een essentiële rol kunnen vervullen in de aanpak van klimaatproblemen.
marcel-pheijffer-portret Accountants hebben wetten en regels genoeg, maar moeten ze wel naleven

Accountants hebben wetten en regels genoeg, maar moeten ze wel naleven

Opinie |  29 september 2020
Drukke weken voor minister Wopke Hoekstra van financiën. Zijn Miljoenennota is gepresenteerd, gevolgd door de Algemene Beschouwingen. En dan moest hij tijdens een algemeen overleg op 28 september, ook nog eens over het accountantsdossier in debat.
marcel-pheijffer-portret Twijfel over de toegevoegde waarde van accountantscontrole

Twijfel over de toegevoegde waarde van accountantscontrole

Opinie |  31 augustus 2020
Er is al veel geschreven over Wirecard, de Duitse fintech die plots zomaar bijna €2 mrd banktegoed aan de debetzijde van de balans mist.
Marlies de Vries en Alex Buis Wordt het RC-traject een vanzelfsprekendheid?

Wordt het RC-traject een vanzelfsprekendheid?

Over Nyenrode |  28 juli 2020
“Was het RC-traject maar net zo’n geplaveide route als die van het RA-traject”. Dat is één van de gedachtes die een rol heeft gespeeld in de samenwerking tussen OrangeOnly en Nyenrode Business Universiteit.
Meer nieuws

Faculteitsleden

Prof. mr. dr. Philippe Albert

 • International Tax Law

Job J. Andreoli MSc CFM

 • Entrepreneurial Finance
 • Venture capital
 • Crowdfunding

Prof. dr. Ivo Arnold

 • Monetary Economics
 • Banking

Dr. Ferdy van Beest

 • Financial Reporting
 • Integrated Reporting
 • International Financial Reporting Standards

Prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS

 • Real Estate
 • Tax Law
 • Business Valuation

Prof. mr. dr. Arco Bobeldijk

 • Corporate Income Tax
 • Fiscal Law

Prof. dr. Roland Brandsma

 • International and Domestic Tax Issues

Prof. dr. Arie Buijs (emeritus)

 • Operations Management
 • Quantitative Methods
 • Investments

Prof. dr. Gijs van Bussel

 • Human Resource Management
 • Executive Pay

Prof. dr. mr. E.C.J.M. (Lisette) van der Hel – van Dijk RA

 • Effectiveness of Regulatory Strategies
 • Tax Assurance and Tax Supervision including Joint Audits
 • Compliance Risk Management

Mr. drs. B. Jonker RA

 • Tax Theory & Ethiek

Prof. dr. Henk Langendijk (emeritus)

 • Financial Accounting
 • Financial Reporting
 • Corporate Governance

Dr. Mike Nawas

 • Capital Markets
 • Credit Rating Agencies
 • Structured Finance

Dr. René P. Orij

 • Integrated Reporting
 • Corporate Reporting
 • Sustainability Reporting

Dr. ir. Frans Schaepkens RC EMFC

 • Externe Verslaggeving
 • Research Methods in Accounting
 • Financial Accounting & Reporting
 • Scriptiebegeleiding

Prof. dr. Kalun Tse

 • Corporate Finance

Prof. dr. Tom van Veen (emeritus)

 • Financial Economics
 • Monetary Economics
 • Financial Markets
 • Banking
 • European Monetary Integration
 • European Economic Policy
 • Economics of International Education

Dr. Roy Verbeek

 • Empirical asset pricing

Prof. dr. Ruud Vergoossen RA

 • Financial Accounting
 • Financial Reporting
 • Integrated Reporting
 • Financial Analysis

Prof. dr. Dennis Vink

 • Empirical research in asset pricing

Prof. dr. Rudolf de Vries

 • Corporate Income Tax
 • Tax Law
 • Fiscal Group Law