Expertisecenter

Corporate Reporting, Finance & Tax

Wat is onze doelstelling?

De ambitie van het Nyenrode Center for Corporate Reporting, Finance & Tax is het samenbrengen van studenten/deelnemers, wetenschappers, ondernemingen en andere organisaties om leiderschap te tonen en een bijdrage te leveren aan het vergroten en het valoriseren van de wetenschappelijke kennis op de expertisegebieden externe financiële en niet-financiële verslaglegging, financiering en fiscaliteit. In dat kader verzorgen we onderwijs en doen we onderzoek met een continue uitwisseling tussen wetenschap en praktijk  binnen de drie expertisegebieden. Bij dit alles hebben we steeds de doelstelling – Serving society by shaping responsible leaders – en de L.E.S.-waarden van Nyenrode – Leadership, Enterpreneurship, Stewardship – voor ogen.

Binnen het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax onderscheiden we de volgende vakgebieden:

 • Financiële verslaggeving
 • Niet-financiële verslaggeving en geïntegreerde verslaggeving
 • Corporate finance
 • Entrepreneurial finance
 • Algemene economie
 • Fiscaal recht
 • Tax assurance

Wat zijn onze activiteiten?

Het center is leidend in het verzorgen van onderwijs met kerngroepen gericht op externe verslaggeving, financiering, algemene economie en fiscaal recht binnen de accountancyprogramma’s. De kerngroepen zijn verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en het tentamineren. In totaal zijn ongeveer 200 docenten en examinatoren verbonden aan de kerngroepen.

Daarnaast verzorgt het center de kernvakken binnen de controlling-programma’s en de Master Fiscaal Recht en geeft het leiding aan de Financieel Management track (FM) binnen het fulltime MSc-programma in Management. Ook is het center betrokken bij het ruime aanbod van Executive-onderwijs op het gebied van financiering, verslaggeving en fiscaliteit.

We verzorgen de volgende kernvakken en vakgebieden:

 • Asset Management
 • Corporate Finance
 • Algemene Economie
 • Externe verslaggeving
 • Financial Accounting
 • Financial Accounting Theory
 • Comptabele Aspecten Financial Accounting
 • Comptabele Aspecten Management Accounting
 • Fiscaal Recht (VPB, OB, LB, IB)
 • International Money & Finance
 • Strategic Finance
 • Risico & Financiering
 • Tax Assurance
 • Soft skills Leadership, Entrepreneurship & Stewardship
 • Verschillende vakken voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat onderzoeken we?

De doelstelling van het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax is om (internationaal) actueel en relevant onderzoek te doen met een continue uitwisseling met de praktijk binnen de drie vakgebieden. Het maatschappelijk debat en de agenda van (internationale) regelgevers bepaalt in belangrijke mate de keuze van de thema’s.

Onderzoekthema’s

Het onderzoek bestrijkt de volgende hoofdthema’s:

 1. Externe verslaggeving
  Financiële verslaggeving, niet-financiële verslaggeving en integrated reporting.
 2. Internationale financiële markten
  Onderzoek naar de werking van financiële markten en de impact van financiële innovatie op economische ontwikkelingen.
 3. Europese monetaire en financiële integratie. 
  Onderzoek naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden.
 4. Sustainable Finance
  Onderzoek gericht op het meten van duurzaamheid en de impact op het rendement van financiële instrumenten.
 5. Fiscaal Recht
  Het centrale onderzoeksthema is ‘Ondernemend Nederland’: de fiscale behandeling van het bedrijfsleven. Deelthema’s daarbij zijn onder meer:
 • Ethiek, belastingontwijking en transparantie
 • Tax Assurance & Tax Accounting
 • Rechten en plichten van het bedrijfsleven, belastingadviseurs en belastingdienst
 • Beleggings- en eigengebruiksvastgoed in de verschillende belastingmiddelen
 • Nederland als vestigingsplaats voor ondernemingen
Nyenrode-header-nieuwsberichten-ImpactCase-1 “Marketing is net voetbal, we denken er allemaal iets van te weten”

“Marketing is net voetbal, we denken er allemaal iets van te weten”

Onderzoek |  28 april 2022
Wat doe je als studieboeken verouderd zijn of op een traditionele, soms zelfs behoudende manier geschreven zijn? Een boek schrijven lijkt op dat moment een opgave.
Leen Paape Dit land telt te veel 'hagelslagondernemingen'

Dit land telt te veel 'hagelslagondernemingen'

Opinie |  31 maart 2022
Managers van grote Nederlandse bedrijven zitten in een ‘beheerskramp’, mijden elk risico en zijn gevangen in een ‘wurggreep van tevredenheid’.
Rene Orij Rapporteren over impact

Rapporteren over impact

Onderzoek |  30 maart 2022
René Orij, associate professor corporate reporting aan Nyenrode, heeft samen met twee medeonderzoekers een exploratief artikel geschreven over impactrapportages door Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.
Rene Orij Rapporteren over impact

Rapporteren over impact

Onderzoek |  30 maart 2022
René Orij, associate professor corporate reporting aan Nyenrode, heeft samen met twee medeonderzoekers een exploratief artikel geschreven over impactrapportages door Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.
Rene Orij Sustainability: tussen verplichting en vrijblijvendheid

Sustainability: tussen verplichting en vrijblijvendheid

Opinie |  28 januari 2022
Nog te vaak zien we ondernemingen puur uit compliance-overweging de stap zetten naar meer duurzaamheidsgerichte activiteiten. Externe prikkels vormen vaak de stap om een organisatie aan te zetten tot verandering. Hoe is het gesteld met de interne prikkels?
Rene Orij Sustainability: tussen verplichting en vrijblijvendheid

Sustainability: tussen verplichting en vrijblijvendheid

Opinie |  28 januari 2022
Nog te vaak zien we ondernemingen puur uit compliance-overweging de stap zetten naar meer duurzaamheidsgerichte activiteiten. Externe prikkels vormen vaak de stap om een organisatie aan te zetten tot verandering. Hoe is het gesteld met de interne prikkels?
Meer nieuws

Prof. mr. dr. Philippe Albert

 • Internationaal Belastingrecht
 • Belastingrecht

Job J. Andreoli MSc CFM

 • Ondernemersfinanciering
 • Fintech & Corporate venturing
 • Risico & Finance
 • Financiën & Boekhouding

Prof. dr. Ivo Arnold

 • Internationaal Geld en Financiën
 • Bedrijfseconomie
 • Monetaire economie
 • Bankieren

Dr. Ferdy van Beest

 • Financiële Rapportage
 • Geïntegreerd Rapporteren
 • Internationale Standaarden voor Financiële Verslaglegging

Prof. mr. dr. Jeroen Bijl

 • Indirecte Belastingen

Prof. mr. dr. Arco Bobeldijk

 • Vennootschapsbelasting
 • Fiscaal Recht
 • Belastingrecht

Prof. dr. Roland Brandsma

 • Internationale en Binnenlandse Belastingkwesties

Ries Breijer MSc

 • Academisch onderzoek in Accountancy
 • Thesis Begeleiding

Prof. dr. Arie Buijs (emeritus)

 • Operationeel Beheer
 • Kwantitatieve onderzoeksmethodologie
 • Investeringen

Prof. dr. Gijs van Bussel (emeritus)

 • Human Resource Management
 • Executive Pay

Mr. drs. B. Jonker RA

 • Fiscale Theorie & Ethiek

Prof. dr. Henk Langendijk (emeritus)

 • Financiële Boekhouding
 • Financiële Rapportage
 • Corporate Governance

Dr. René P. Orij

 • Geïntegreerd Rapporteren
 • Bedrijfsrapportage
 • Duurzaamheidsrapportage

Dr. ir. Frans Schaepkens RC EMFC

 • Externe Verslaggeving
 • Onderzoeksmethoden in Accounting
 • Financiële Boekhouding & Rapportage

Prof. dr. Kalun Tse

 • Bedrijfsfinanciën

Prof. dr. mr. Jurriën van der Heijden RA

 • Tax Accounting
 • Fiscale Economie

Prof. dr. mr. Lisette van der Hel–van Dijk RA

 • Effectiviteit van Regelgevingsstrategieën
 • Fiscale Zekerheid en Fiscaal Toezicht inclusief Gezamenlijke Audits
 • Compliance Risk Management

Prof. dr. Tom van Veen (emeritus)

 • Financiële Economie
 • Monetaire economie
 • Financiële markten
 • Bankieren
 • Europese Monetaire Integratie
 • Europees Economisch Beleid
 • Economie van Internationaal Onderwijs

Dr. Roy Verbeek

 • Empirisch Prijzen van Financiële Producten

Prof. dr. Ruud Vergoossen RA

 • Financiële Boekhouding
 • Financiële Rapportage
 • Geïntegreerd Rapporteren
 • Financiële Analyse

Prof. dr. Dennis Vink

 • Empirisch onderzoek naar asset pricing

Prof. dr. Rudolf de Vries

 • Vennootschapsbelasting
 • Belastingrecht
 • Fiscaal Groepsrecht