Expertisecenter

Corporate Reporting, Finance & Tax

Introductie

Het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax richt zich op externe financiële verslaglegging, financiering en fiscale vraagstukken.

Wij bieden onderwijs en onderzoek en zorgen voor een continue uitwisseling met de praktijk en (internationaal) wetenschappelijke onderzoek binnen het vakgebied.

Onderwijs

Het vakgebied Financial Accounting en Reporting verzorgt vakken waarin je de volgende vaardigheden leert:

 • Maken, analyseren en controleren van jaarrekeningen.
 • Maken van tussentijdse rapporteringen.
 • Maken van directieverslagen en overnamebalansen.

Daarnaast doceren we op het gebied van accounting theory en de producten van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.
Boekhoudkundige vakken vallen ook onder dit center.

Docenten

Alle vakken hebben een kerngroep die verantwoordelijk is voor het onderwijsprogramma en het tentamineren. Freelance docenten en examinatoren geven de cursussen. In totaal zijn ongeveer 160 docenten en examinatoren verbonden aan het center.

Master Fiscaal Recht

Deze opleiding biedt een unieke combinatie van theorie, praktijk en persoonlijke vorming. We leiden je op tot een bevlogen academische fiscaal-juridische professional.

De master is gebaseerd op drie pijlers:

 • Fiscaal Recht
 • Tax Assurance
 • Soft skills op basis van onze kernwaarden Leadership, Entrepreneurship & Stewardship

Onderzoek

Onze onderzoeksdoelstelling is het uitvoeren van actueel en relevant onderzoek binnen financial accounting, financial reporting en belastingen. Het maatschappelijk debat en de agenda van (internationale) regelgevers bepaalt de keuze van onderwerpen. Het onderzoek richt zich op publicaties in (inter-)nationale wetenschappelijke tijdschriften. Wij hechten daarbij veel waarde aan de deelname en bijdragen van onze studenten.

Koppeling onderzoek en onderwijs

Het onderzoek en onderwijs van het center zijn gekoppeld, en het onderwijs richt zich vooral op het versterken van die koppeling. Zo worden de gegeven vakken steeds verder verbeterd en ontstaat een voortdurende uitwisseling tussen theorie en praktijk.  

Onderzoekthema’s

Het onderzoek dat het center uitvoert, richt zich op de volgende thema’s:

 • Capital markets based accounting research
 • Relatie tussen finance, governance en financial reporting
 • Sustainability reporting – integrated reporting
 • Creative accounting
 • Externe financiële verslaggeving en beleggingsanalisten
 • Relatie auditor en externe financiële verslaggeving
 • Tax accounting
 • Mkb-accounting

OpinieAfscheid Prof. dr. H.P.A.J. Langendijk CSF190084-437 Laat koepelorganisaties accountants benoemen en betalen

Laat koepelorganisaties accountants benoemen en betalen

Over Nyenrode |  29 maart 2019
Op 29 maart 2019 heeft prof. dr. Henk Langendijk afscheid genomen als hoogleraar van Nyenrode Business Universiteit. Hij sprak zijn afscheidsrede uit in de Pfizer-zaal van Nyenrode met als titel: ‘Het (niet) getrouwe beeld van de jaarrekening en de positie van de accountant’. Zijn belangrijkste advies is om accountants door koepelorganisaties te laten benoemen en betalen om meer onafhankelijkheid te creëren.
Joost van Buuren Wetenschappelijke validatie van controlemethodologie in accountancy noodzakelijk

Wetenschappelijke validatie van controlemethodologie in accountancy noodzakelijk

Onderzoek |  28 november 2018
‘Het vakgebied van Auditing & Assurance gaat over mensen en vertrouwen’, stelt prof. dr. Joost van Buuren. Echter, het vakgebied is volgens Van Buuren te weinig vernieuwend geweest de afgelopen jaren en komt te weinig tegemoet aan de wensen van de gebruikers. Van Buuren roept de sector dan ook op tot het creëren van een nieuwe actieve grondhouding: waarbij innovatie gericht is op afstemming op de behoeften van gebruikers en het versterken van hun vertrouwen in de accountant door wetenschappelijke validatie van de controlemethodologie. Van Buuren: ‘Accountants moeten anders gaan denken en met open vizier kansen pakken om de relevantie van de accountantsfunctie te vergroten.’
Nyenrode AH Ondernemend boek 'Entrepreneurial finance', geschreven door Europa voor Europa

Ondernemend boek 'Entrepreneurial finance', geschreven door Europa voor Europa

Onderwijs |  9 november 2018
Entrepreneurial finance is een snel groeiend fenomeen in deze tijd. Nieuwe financieringsvormen ontwikkelen zich in snel tempo met de veranderende Europese economie en het groeiende aantal startups en scale-ups. Wat achterblijft in deze ontwikkelingen is de literatuur. Tot nu. Met het boek 'Entrepreneurial finance, The Art and Science of Growing Ventures' is er een nieuw standaardwerk, studieboek en researchboek in één, waar menig student, professor en criticus laaiend enthousiast over is.
Olof Bik portret Olof Bik benoemd tot hoogleraar Behavioral Research in Auditing

Olof Bik benoemd tot hoogleraar Behavioral Research in Auditing

Over Nyenrode |  7 september 2018
Met ingang van 1 september is Olof Bik benoemd tot hoogleraar Behavioral Research in Auditing aan Nyenrode Business Universiteit. Bik was al aan Nyenrode verbonden als programmadirecteur van de Accountancy opleidingen en zal deze rol als Academic Director voortzetten. Ook is hij Managing Director bij de op Nyenrode gevestigde Foundation for Auditing Research. Bik richt zich in zijn onderzoek op het professionele gedrag en de oordeelsvorming van accountants, de factoren die hier vanuit organisatie, cultuur en context invloed op hebben, en de impact hiervan op de auditkwaliteit.
Jan Delleman ‘Ministappen maken met Lean’

‘Ministappen maken met Lean’

Onderwijs |  16 augustus 2018
‘The proof of the pudding is in the eating en dat geldt zeker voor strategy deployment. Het is leuk om prachtige plannen te bedenken, maar ga het nu maar eens uitvoeren. Dan zal je zien hoe moeilijk het is. Ik vond een aanvullend programma daarom van wezenlijk belang’, zegt hij.
Ellen Voskuilen Lean werken verlaagt werkdruk in het onderwijs

Lean werken verlaagt werkdruk in het onderwijs

Onderwijs |  9 augustus 2018
De werkdruk in het onderwijs is hoog. Daarom werken de 25 scholen voor basis- en speciaal onderwijs van Zaan Primair met het Lean-instituut om de werkdruk in kaart te brengen. ‘Ik was zo gecharmeerd van Lean werken dat ik het beter onder de knie wilde krijgen en er meer van wilde weten.
Meer nieuws

Faculteitsleden

Prof. mr. dr. Philippe Albert

 • International Tax Law

Job J. Andreoli MSc CFM

 • Entrepreneurial Finance
 • Venture capital
 • Crowdfunding

Prof. dr. Ivo Arnold

 • Financial Economics
 • Monetary Economics

Dr. Ferdy van Beest

 • Financial Accounting
 • Financial Reporting
 • Financial Accounting Theory
 • Conceptual Framework
 • Accounting Standards
 • Accounting Experiment
 • Securities Regulations and Enforcement

Prof. dr. Tom Berkhout

 • Real Estate
 • Tax Law
 • Business Valuation

Prof. mr. dr. Arco Bobeldijk

 • Corporate Income Tax
 • Fiscal Law

Prof. dr. Roland Brandsma

 • International and Domestic Tax Issues

Prof. dr. Gijs van Bussel

 • Human Resource Management
 • Executive Pay

Prof. mr. dr. Lisette van der Hel - van Dijk RA

 • Governance
 • Tax
 • International Coorperation

Prof. dr. Jaap Koelewijn

 • Corporate Finance
 • Corporate Governance

Prof. dr. Henk Langendijk

 • Financial Accounting
 • Financial Reporting
 • Corporate Governance

Dr. Mike Nawas

 • Financial Markets
 • Structured Finance

Dr. René P. Orij

 • Financial Accounting
 • Financial Reporting
 • Financial Accounting Theory
 • Integrated Reporting
 • Corporate Social Reporting

Dr. ir. Frans Schaepkens RC EMFC

 • Financial Accounting
 • Management Control
 • Healthcare Industry

Drs. Eduard Sprokholt

 • Mergers and Acquisitions
 • Corporate Finance

Prof. dr. Kalun Tse

 • Corporate Finance

Prof. dr. Tom van Veen

 • Financial Economics
 • Monetary Economics
 • Financial Markets
 • Banking
 • European Monetary Integration
 • European Economic Policy
 • Economics of International Education

Dr. Roy Verbeek

 • Empirical asset pricing

Prof. dr. Ruud Vergoossen RA

 • Financial Accounting

Prof. dr. Dennis Vink

 • Empirical research in asset pricing

Prof. dr. Rudolf de Vries

 • Corporate Income Tax
 • Tax Law
 • Fiscal Group Law