Expertisecenter

Corporate Reporting, Finance & Tax

Introductie

Het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax richt zich op externe financiële verslaglegging, financiering en fiscale vraagstukken.

Wij bieden onderwijs en onderzoek en zorgen voor een continue uitwisseling met de praktijk en (internationaal) wetenschappelijke onderzoek binnen het vakgebied.

Onderwijs

Het vakgebied Financial Accounting en Reporting verzorgt vakken waarin je de volgende vaardigheden leert:

 • Maken, analyseren en controleren van jaarrekeningen.
 • Maken van tussentijdse rapporteringen.
 • Maken van directieverslagen en overnamebalansen.

Daarnaast doceren we op het gebied van accounting theory en de producten van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.
Boekhoudkundige vakken vallen ook onder dit center.

Docenten

Alle vakken hebben een kerngroep die verantwoordelijk is voor het onderwijsprogramma en het tentamineren. Freelance docenten en examinatoren geven de cursussen. In totaal zijn ongeveer 160 docenten en examinatoren verbonden aan het center.

Master Fiscaal Recht

Deze opleiding biedt een unieke combinatie van theorie, praktijk en persoonlijke vorming. We leiden je op tot een bevlogen academische fiscaal-juridische professional.

De master is gebaseerd op drie pijlers:

 • Fiscaal Recht
 • Tax Assurance
 • Soft skills op basis van onze kernwaarden Leadership, Entrepreneurship & Stewardship

Onderzoek

Onze onderzoeksdoelstelling is het uitvoeren van actueel en relevant onderzoek binnen financial accounting, financial reporting en belastingen. Het maatschappelijk debat en de agenda van (internationale) regelgevers bepaalt de keuze van onderwerpen. Het onderzoek richt zich op publicaties in (inter-)nationale wetenschappelijke tijdschriften. Wij hechten daarbij veel waarde aan de deelname en bijdragen van onze studenten.

Koppeling onderzoek en onderwijs

Het onderzoek en onderwijs van het center zijn gekoppeld, en het onderwijs richt zich vooral op het versterken van die koppeling. Zo worden de gegeven vakken steeds verder verbeterd en ontstaat een voortdurende uitwisseling tussen theorie en praktijk.  

Onderzoekthema’s

Het onderzoek dat het center uitvoert, richt zich op de volgende thema’s:

 • Capital markets based accounting research
 • Relatie tussen finance, governance en financial reporting
 • Sustainability reporting – integrated reporting
 • Creative accounting
 • Externe financiële verslaggeving en beleggingsanalisten
 • Relatie auditor en externe financiële verslaggeving
 • Tax accounting
 • Mkb-accounting

OpinieCyriel Nysten 1ste prijs BW Opinieprijs 141020 website Cyriel Nysten wint Brenda Westra Opinieprijs

Cyriel Nysten wint Brenda Westra Opinieprijs

Onderwijs |  15 oktober 2020
Cyriel Nysten wint de Brenda Westra Opinieprijs 2020 met de opinie 'Winstmaximalisatie behoeft reparatie'. Nysten maakt in zijn opinie duidelijk dat finance professionals een essentiële rol kunnen vervullen in de aanpak van klimaatproblemen.
marcel-pheijffer-portret Accountants hebben wetten en regels genoeg, maar moeten ze wel naleven

Accountants hebben wetten en regels genoeg, maar moeten ze wel naleven

Opinie |  29 september 2020
Drukke weken voor minister Wopke Hoekstra van financiën. Zijn Miljoenennota is gepresenteerd, gevolgd door de Algemene Beschouwingen. En dan moest hij tijdens een algemeen overleg op 28 september, ook nog eens over het accountantsdossier in debat.
marcel-pheijffer-portret Twijfel over de toegevoegde waarde van accountantscontrole

Twijfel over de toegevoegde waarde van accountantscontrole

Opinie |  31 augustus 2020
Er is al veel geschreven over Wirecard, de Duitse fintech die plots zomaar bijna €2 mrd banktegoed aan de debetzijde van de balans mist.
Remko Renes Accountants kunnen niet twee meesters dienen

Accountants kunnen niet twee meesters dienen

Onderzoek |  27 juli 2020
De accountant dient twee meesters: het publieke belang en de commercie. De spanning die hiertussen bestaat kan worden opgelost met een Audit Board, zo betogen Remko Renes en Herman van Brenk beiden lid van het Center for Accounting, Auditing & Control bij Nyenrode Business Universiteit en Greg Trompeter, Professor of Accounting bij de University of Central Florida.
marcel-pheijffer-portret1 Aandeelhouders en toezichthouders moeten waken voor spreadsheetmanagement ​

Aandeelhouders en toezichthouders moeten waken voor spreadsheetmanagement ​

Opinie |  25 juni 2020
‘Corona dwingt bedrijven tot versnelde afwaarderingen’, zo kopte het FD onlangs een artikel waarin werd ingegaan op een ‘dreigende golf afwaarderingen’ van goodwill waarvoor bedrijven binnenkort komen te staan.
3 EMFC: Focus op IT en data nu extra hard nodig

EMFC: Focus op IT en data nu extra hard nodig

Onderwijs |  28 april 2020
Het vernieuwde EMFC programma leert de controller hoe je met behulp van technologie en data waarde creëert. Maar ook wat de risico’s zijn, en hoe je die kunt tackelen.
Meer nieuws

Faculteitsleden

Prof. mr. dr. Philippe Albert

 • International Tax Law

Job J. Andreoli MSc CFM

 • Entrepreneurial Finance
 • Venture capital
 • Crowdfunding

Prof. dr. Ivo Arnold

 • Monetary Economics
 • Banking

Dr. Ferdy van Beest

 • Financial Reporting
 • Integrated Reporting
 • International Financial Reporting Standards

Prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS

 • Real Estate
 • Tax Law
 • Business Valuation

Prof. mr. dr. Arco Bobeldijk

 • Corporate Income Tax
 • Fiscal Law

Prof. dr. Roland Brandsma

 • International and Domestic Tax Issues

Prof. dr. Arie Buijs (emeritus)

 • Operations Management
 • Quantitative Methods
 • Investments

Prof. dr. Gijs van Bussel

 • Human Resource Management
 • Executive Pay

Prof. dr. mr. E.C.J.M. (Lisette) van der Hel – van Dijk RA

 • Effectiveness of Regulatory Strategies
 • Tax Assurance and Tax Supervision including Joint Audits
 • Compliance Risk Management

Mr. drs. B. Jonker RA

 • Tax Theory & Ethiek

Prof. dr. Henk Langendijk (emeritus)

 • Financial Accounting
 • Financial Reporting
 • Corporate Governance

Dr. Mike Nawas

 • Capital Markets
 • Credit Rating Agencies
 • Structured Finance

Dr. René P. Orij

 • Integrated Reporting
 • Corporate Reporting
 • Sustainability Reporting

Dr. ir. Frans Schaepkens RC EMFC

 • Financial Accounting
 • Management Control
 • Healthcare Industry

Prof. dr. Kalun Tse

 • Corporate Finance

Prof. dr. Tom van Veen (emeritus)

 • Financial Economics
 • Monetary Economics
 • Financial Markets
 • Banking
 • European Monetary Integration
 • European Economic Policy
 • Economics of International Education

Dr. Roy Verbeek

 • Empirical asset pricing

Prof. dr. Ruud Vergoossen RA

 • Financial Accounting
 • Financial Reporting
 • Integrated Reporting
 • Financial Analysis

Prof. dr. Dennis Vink

 • Empirical research in asset pricing

Prof. dr. Rudolf de Vries

 • Corporate Income Tax
 • Tax Law
 • Fiscal Group Law