Expertisecenter

Corporate Reporting, Finance & Tax

Wat is onze doelstelling?

De ambitie van het Nyenrode Center for Corporate Reporting, Finance & Tax is het samenbrengen van studenten/deelnemers, wetenschappers, ondernemingen en andere organisaties om leiderschap te tonen en een bijdrage te leveren aan het vergroten en het valoriseren van de wetenschappelijke kennis op de expertisegebieden externe financiële en niet-financiële verslaglegging, financiering en fiscaliteit. In dat kader verzorgen we onderwijs en doen we onderzoek met een continue uitwisseling tussen wetenschap en praktijk  binnen de drie expertisegebieden. Bij dit alles hebben we steeds de doelstelling – Serving society by shaping responsible leaders – en de L.E.S.-waarden van Nyenrode – Leadership, Enterpreneurship, Stewardship – voor ogen.

Binnen het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax onderscheiden we de volgende vakgebieden:

 • Financiële verslaggeving
 • Niet-financiële verslaggeving en geïntegreerde verslaggeving
 • Corporate finance
 • Entrepreneurial finance
 • Algemene economie
 • Fiscaal recht
 • Tax assurance

Wat zijn onze activiteiten?

Het center is leidend in het verzorgen van onderwijs met kerngroepen gericht op externe verslaggeving, financiering, algemene economie en fiscaal recht binnen de accountancyprogramma’s. De kerngroepen zijn verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en het tentamineren. In totaal zijn ongeveer 200 docenten en examinatoren verbonden aan de kerngroepen.

Daarnaast verzorgt het center de kernvakken binnen de controlling-programma’s en de Master Fiscaal Recht en geeft het leiding aan de Financieel Management track (FM) binnen het fulltime MSc-programma in Management. Ook is het center betrokken bij het ruime aanbod van Executive-onderwijs op het gebied van financiering, verslaggeving en fiscaliteit.

We verzorgen de volgende kernvakken en vakgebieden:

 • Asset Management
 • Corporate Finance
 • Algemene Economie
 • Externe verslaggeving
 • Financial Accounting
 • Financial Accounting Theory
 • Comptabele Aspecten Financial Accounting
 • Comptabele Aspecten Management Accounting
 • Fiscaal Recht (VPB, OB, LB, IB)
 • International Money & Finance
 • Strategic Finance
 • Risico & Financiering
 • Tax Assurance
 • Soft skills Leadership, Entrepreneurship & Stewardship
 • Verschillende vakken voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat onderzoeken we?

De doelstelling van het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax is om (internationaal) actueel en relevant onderzoek te doen met een continue uitwisseling met de praktijk binnen de drie vakgebieden. Het maatschappelijk debat en de agenda van (internationale) regelgevers bepaalt in belangrijke mate de keuze van de thema’s.

Onderzoekthema’s

Het onderzoek bestrijkt de volgende hoofdthema’s:

 1. Externe verslaggeving
  Financiële verslaggeving, niet-financiële verslaggeving en integrated reporting.
 2. Internationale financiële markten
  Onderzoek naar de werking van financiële markten en de impact van financiële innovatie op economische ontwikkelingen.
 3. Europese monetaire en financiële integratie. 
  Onderzoek naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden.
 4. Sustainable Finance
  Onderzoek gericht op het meten van duurzaamheid en de impact op het rendement van financiële instrumenten.
 5. Fiscaal Recht
  Het centrale onderzoeksthema is ‘Ondernemend Nederland’: de fiscale behandeling van het bedrijfsleven. Deelthema’s daarbij zijn onder meer:
 • Ethiek, belastingontwijking en transparantie
 • Tax Assurance & Tax Accounting
 • Rechten en plichten van het bedrijfsleven, belastingadviseurs en belastingdienst
 • Beleggings- en eigengebruiksvastgoed in de verschillende belastingmiddelen
 • Nederland als vestigingsplaats voor ondernemingen
Michael Erkens Michael Erkens per 1 januari nieuwe hoogleraar Financial Reporting

Michael Erkens per 1 januari nieuwe hoogleraar Financial Reporting

Onderwijs |  3 januari 2022
Op 1 januari 2022 treedt dr. Michael H.R. Erkens als hoogleraar Financial Reporting in dienst van Nyenrode Business Universiteit.
Michael Erkens Michael Erkens per 1 januari nieuwe hoogleraar Financial Reporting

Michael Erkens per 1 januari nieuwe hoogleraar Financial Reporting

Onderwijs |  3 januari 2022
Op 1 januari 2022 treedt dr. Michael H.R. Erkens als hoogleraar Financial Reporting in dienst van Nyenrode Business Universiteit.
Erik-Breen IIRC en SASB zijn nu samen de Value Reporting Foundation

IIRC en SASB zijn nu samen de Value Reporting Foundation

Opinie |  28 juni 2021
In november 2020 kondigden IIRC en SASB aan samen te willen gaan in de Value Reporting Foundation. Op 9 juni 2021 is deze fusie geformaliseerd. Bedrijven en beleggers verlangen meer éénduidigheid en helderheid voor verslaggeving.
Job Andreoli & Luisa Alemany
Video
Studieboek ‘Entrepreneurial Finance’ wint Textbook Award

Studieboek ‘Entrepreneurial Finance’ wint Textbook Award

Onderwijs |  19 maart 2021
‘Een brug slaan tussen theorie en praktijk’, dat was het doel van Job Andreoli toen hij samen met Luisa Alemany het studieboek ‘Entrepreneurial Finance: The Art and Science of Growing Ventures’ schreef.
Job Andreoli & Luisa Alemany
Video
Studieboek ‘Entrepreneurial Finance’ wint Textbook Award

Studieboek ‘Entrepreneurial Finance’ wint Textbook Award

Onderwijs |  19 maart 2021
‘Een brug slaan tussen theorie en praktijk’, dat was het doel van Job Andreoli toen hij samen met Luisa Alemany het studieboek ‘Entrepreneurial Finance: The Art and Science of Growing Ventures’ schreef.
lisette-van-der-hel-portret_lk_klein Tax Assurance als fiscaal en maatschappelijk uitgangspunt

Tax Assurance als fiscaal en maatschappelijk uitgangspunt

Onderwijs |  23 februari 2021
Lisette van der Hel - van Dijk RA, hoogleraar Effectiviteit van Overheidstoezicht aan Nyenrode Business Universiteit over Tax Assurance als fiscaal en maatschappelijk uitgangspunt.
Meer nieuws

Prof. mr. dr. Philippe Albert

 • Internationaal Belastingrecht
 • Belastingrecht

Job J. Andreoli MSc CFM

 • Ondernemersfinanciering
 • Fintech & Corporate venturing
 • Risico & Finance
 • Financiën & Boekhouding

Prof. dr. Ivo Arnold

 • Internationaal Geld en Financiën
 • Bedrijfseconomie
 • Monetaire economie
 • Bankieren

Dr. Ferdy van Beest

 • Financiële Rapportage
 • Geïntegreerd Rapporteren
 • Internationale Standaarden voor Financiële Verslaglegging

Prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS

 • Vastgoed
 • Belastingrecht
 • Bedrijfswaardering

Prof. mr. dr. Arco Bobeldijk

 • Vennootschapsbelasting
 • Fiscaal Recht
 • Belastingrecht

Prof. dr. Roland Brandsma

 • Internationale en Binnenlandse Belastingkwesties

Ries Breijer MSc

 • Academisch onderzoek in Accountancy
 • Thesis Begeleiding

Prof. dr. Arie Buijs (emeritus)

 • Operationeel Beheer
 • Kwantitatieve onderzoeksmethodologie
 • Investeringen

Prof. dr. Gijs van Bussel (emeritus)

 • Human Resource Management
 • Executive Pay

Prof. dr. mr. E.C.J.M. (Lisette) van der Hel – van Dijk RA

 • Effectiviteit van Regelgevingsstrategieën
 • Fiscale Zekerheid en Fiscaal Toezicht inclusief Gezamenlijke Audits
 • Compliance Risk Management

Mr. drs. B. Jonker RA

 • Fiscale Theorie & Ethiek

Prof. dr. Henk Langendijk (emeritus)

 • Financiële Boekhouding
 • Financiële Rapportage
 • Corporate Governance

Dr. René P. Orij

 • Geïntegreerd Rapporteren
 • Bedrijfsrapportage
 • Duurzaamheidsrapportage

Dr. ir. Frans Schaepkens RC EMFC

 • Externe Verslaggeving
 • Onderzoeksmethoden in Accounting
 • Financiële Boekhouding & Rapportage

Prof. dr. Kalun Tse

 • Bedrijfsfinanciën

Prof. dr. Tom van Veen (emeritus)

 • Financiële Economie
 • Monetaire economie
 • Financiële markten
 • Bankieren
 • Europese Monetaire Integratie
 • Europees Economisch Beleid
 • Economie van Internationaal Onderwijs

Dr. Roy Verbeek

 • Empirisch Prijzen van Financiële Producten

Prof. dr. Ruud Vergoossen RA

 • Financiële Boekhouding
 • Financiële Rapportage
 • Geïntegreerd Rapporteren
 • Financiële Analyse

Prof. dr. Dennis Vink

 • Empirisch onderzoek naar asset pricing

Prof. dr. Rudolf de Vries

 • Vennootschapsbelasting
 • Belastingrecht
 • Fiscaal Groepsrecht