Expertisecenter

Corporate Reporting, Finance & Tax

Wat is onze doelstelling?

De ambitie van het Nyenrode Center for Corporate Reporting, Finance & Tax is het samenbrengen van studenten/deelnemers, wetenschappers, ondernemingen en andere organisaties om leiderschap te tonen en een bijdrage te leveren aan het vergroten en het valoriseren van de wetenschappelijke kennis op de expertisegebieden externe financiële en niet-financiële verslaglegging, financiering en fiscaliteit. In dat kader verzorgen we onderwijs en doen we onderzoek met een continue uitwisseling tussen wetenschap en praktijk  binnen de drie expertisegebieden. Bij dit alles hebben we steeds de doelstelling – Serving society by shaping responsible leaders – en de L.E.S.-waarden van Nyenrode – Leadership, Enterpreneurship, Stewardship – voor ogen.

Binnen het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax onderscheiden we de volgende vakgebieden:

 • Financiële verslaggeving
 • Niet-financiële verslaggeving en geïntegreerde verslaggeving
 • Corporate finance
 • Entrepreneurial finance
 • Algemene economie
 • Fiscaal recht
 • Tax assurance

Wat zijn onze activiteiten?

Het center is leidend in het verzorgen van onderwijs met kerngroepen gericht op externe verslaggeving, financiering, algemene economie en fiscaal recht binnen de accountancyprogramma’s. De kerngroepen zijn verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en het tentamineren. In totaal zijn ongeveer 200 docenten en examinatoren verbonden aan de kerngroepen.

Daarnaast verzorgt het center de kernvakken binnen de controlling-programma’s en de Master Fiscaal Recht en geeft het leiding aan de Financieel Management track (FM) binnen het fulltime MSc-programma in Management. Ook is het center betrokken bij het ruime aanbod van Executive-onderwijs op het gebied van financiering, verslaggeving en fiscaliteit.

We verzorgen de volgende kernvakken en vakgebieden:

 • Asset Management
 • Corporate Finance
 • Algemene Economie
 • Externe verslaggeving
 • Financial Accounting
 • Financial Accounting Theory
 • Comptabele Aspecten Financial Accounting
 • Comptabele Aspecten Management Accounting
 • Fiscaal Recht (VPB, OB, LB, IB)
 • International Money & Finance
 • Strategic Finance
 • Risico & Financiering
 • Tax Assurance
 • Soft skills Leadership, Entrepreneurship & Stewardship
 • Verschillende vakken voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat onderzoeken we?

De doelstelling van het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax is om (internationaal) actueel en relevant onderzoek te doen met een continue uitwisseling met de praktijk binnen de drie vakgebieden. Het maatschappelijk debat en de agenda van (internationale) regelgevers bepaalt in belangrijke mate de keuze van de thema’s.

Onderzoekthema’s

Het onderzoek bestrijkt de volgende hoofdthema’s:

 1. Externe verslaggeving
  Financiële verslaggeving, niet-financiële verslaggeving en integrated reporting.
 2. Internationale financiële markten
  Onderzoek naar de werking van financiële markten en de impact van financiële innovatie op economische ontwikkelingen.
 3. Europese monetaire en financiële integratie. 
  Onderzoek naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden.
 4. Sustainable Finance
  Onderzoek gericht op het meten van duurzaamheid en de impact op het rendement van financiële instrumenten.
 5. Fiscaal Recht
  Het centrale onderzoeksthema is ‘Ondernemend Nederland’: de fiscale behandeling van het bedrijfsleven. Deelthema’s daarbij zijn onder meer:
 • Ethiek, belastingontwijking en transparantie
 • Tax Assurance & Tax Accounting
 • Rechten en plichten van het bedrijfsleven, belastingadviseurs en belastingdienst
 • Beleggings- en eigengebruiksvastgoed in de verschillende belastingmiddelen
 • Nederland als vestigingsplaats voor ondernemingen
Nyenrode Business Universiteit Waardegedreven zorg wordt te weinig ondersteund door prestatiemeetsystemen

Waardegedreven zorg wordt te weinig ondersteund door prestatiemeetsystemen

Onderzoek |  11 juli 2023
Ivo De Loo, Frans Schaepkens en Hilco van Elten van Nyenrode Business Universiteit en Steven Howard van de University of Alabama at Birmingham (Birmingham, AL, USA) zien een belangrijke potentiële bijdrage van management accounting & control aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. In hun recent gepubliceerde literatuuronderzoek over de integratie van waardegedreven zorg (Value-Based Healthcare - VBHC) in het management van zorgorganisaties, blijkt echter dat er veel ruimte is voor verbetering.
René P. Orij portret 2019 laag Machtige CEO’s eerder geneigd tot ESG green- en brownwashing

Machtige CEO’s eerder geneigd tot ESG green- en brownwashing

Onderzoek |  15 juni 2023
Het onderzoekterrein van duurzaamheids- of ESG-verslaggeving gaat steeds meer de diepte in om prikkels en consequenties van die verslaggeving te ontrafelen. Begin dit jaar heeft René Orij, hoogleraar Duurzaamheidsverslaggeving aan Nyenrode Business Universiteit, twee onderzoeken gepubliceerd waarbij de rol van bestuurders onder de loep is genomen, in samenhang met mogelijke opportunistische sturing van duurzaamheidsverslaggeving. Bij die sturing gaat het om het beter of juist minder goed rapporteren op duurzaamheidsterrein, in vergelijking met de bijbehorende onderliggende prestaties op dat terrein.
vivian en dennis Een bedreiging voor financiële stabiliteit: risico’s in de kapitaalmarkt

Een bedreiging voor financiële stabiliteit: risico’s in de kapitaalmarkt

Onderzoek |  31 mei 2023
De wereld is gebaat bij financiële stabiliteit. Vivian van Breemen, PhD student aan Nyenrode Business Universiteit en Supervisor bij de Europese Centrale Bank en Dennis Vink, Professor of Finance & Investment aan Nyenrode Business Universiteit, stelden een internationaal onderzoeksteam van experts samen dat zich richt op het analyseren van systeemrisico’s in de kapitaalmarkt. En met succes: het onderzoek werpt licht op tal van nieuwe risico’s die een bedreiging kunnen vormen voor de financiële stabiliteit.
René P. Orij portret 2019 laag Duurzaamheidsverslaggeving: van uitzonderlijk naar mainstream

Duurzaamheidsverslaggeving: van uitzonderlijk naar mainstream

Onderzoek |  8 maart 2023
Tot een paar jaar geleden was transparantie van bedrijven over hun activiteiten en de impact daarvan op mens en milieu nog uitzonderlijk en vrijblijvend. Inmiddels is duurzaamheidsverslaggeving voor veel bedrijven een verplicht onderdeel van verantwoorden van wat ze doen, en is het gemeengoed geworden. René Orij, sinds kort hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit, heeft belangwekkend onderzoek verricht op dit terrein.
Kalun Tse portret De schouders van Kalun Tse

De schouders van Kalun Tse

Community |  13 februari 2023
Prof. dr. Kalun Tse, hoogleraar Finance aan Nyenrode Business Universiteit gaat dit jaar met pensioen. Tot op de dag van vandaag is hij zeer geliefd en een inspiratie voor collega’s en studenten. Lees er meer over in deze prachtige column van Prof. dr. Désirée van Gorp.
Ruud Vergoossen en Anne Sikkes Anne Sikkes wint Brenda Westra Opinieprijs

Anne Sikkes wint Brenda Westra Opinieprijs

Onderwijs |  23 november 2022
Anne Sikkes heeft de Brenda Westra Opinieprijs 2022 gewonnen met de opinie 'Alternatieve prestatiemaatstaven: meer inzicht of misleiding?'
Meer nieuws

Prof. mr. dr. Philippe Albert

 • Internationaal Belastingrecht
 • Belastingrecht

Dr. Job J. Andreoli

 • Business Angels
 • Ondernemingsfinanciering
 • Fintech-financiering
 • Crowdfunding
 • Risicokapitaal
 • Corporate venturing

Prof. dr. Ivo Arnold

 • Internationaal Geld en Financiën
 • Bedrijfseconomie
 • Monetaire economie
 • Bankieren

Dr. Ferdy van Beest

 • Financiële Rapportage
 • Geïntegreerd Rapporteren
 • Internationale Standaarden voor Financiële Verslaglegging

Prof. mr. dr. Jeroen Bijl

 • Indirecte Belastingen

Prof. mr. dr. Arco Bobeldijk

 • Vennootschapsbelasting
 • Fiscaal Recht
 • Belastingrecht

Prof. dr. Roland Brandsma

 • Internationale en Binnenlandse Belastingkwesties

Ries Breijer MSc

 • Academisch onderzoek in Accountancy
 • Thesis Begeleiding

Prof. dr. Arie Buijs (emeritus)

 • Operationeel Beheer
 • Kwantitatieve onderzoeksmethodologie
 • Investeringen

Prof. dr. Gijs van Bussel (emeritus)

 • Human Resource Management
 • Executive Pay

Prof. Dr. Michael Erkens

 • Financial Econometrics
 • Financiële Boekhouding
 • Corporate Governance

Mr. drs. Bart Jonker RA

 • Fiscale Theorie & Ethiek

Prof. dr. Henk Langendijk (emeritus)

 • Financiële Boekhouding
 • Financiële Rapportage
 • Corporate Governance

Prof. dr. René P. Orij

 • Data-gedreven onderzoek
 • Duurzaamheidsrapportage

Dr. ir. Frans Schaepkens RC EMFC

 • Externe Verslaggeving
 • Onderzoeksmethoden in Accounting
 • Financiële Boekhouding & Rapportage

Prof. dr. Marcel Snippe RA

 • Formeel belastingrecht
 • Accountancy

Prof. dr. mr. Lisette van der Hel–van Dijk RA

 • Effectiviteit van Regelgevingsstrategieën
 • Fiscale Zekerheid & Toezicht incl Gezamenlijke Audits
 • Compliance Risk Management

Dr. Hilco van Elten

 • Gezondheidszorg Management
 • Financieel Management
 • Management Accounting & Control

Prof. dr. Tom van Veen (emeritus)

 • Financiële Economie
 • Monetaire economie
 • Financiële markten
 • Bankieren
 • Europese Monetaire Integratie
 • Europees Economisch Beleid
 • Economie van Internationaal Onderwijs

Prof. dr. Ruud Vergoossen RA

 • Financiële Boekhouding
 • Financiële Rapportage
 • Geïntegreerd Rapporteren
 • Financiële Analyse

Prof. dr. Dennis Vink

 • Empirisch onderzoek naar asset pricing

Prof. dr. Rudolf de Vries

 • Vennootschapsbelasting
 • Belastingrecht
 • Fiscaal Groepsrecht

Dr. Çiğdem Vural Yavaş

 • Corporate Governance
 • Zakelijke en bedrijfsstrategie