Expertisecenter

Corporate Reporting, Finance & Tax

Wat is onze doelstelling?

De ambitie van het Nyenrode Center for Corporate Reporting, Finance & Tax is het samenbrengen van studenten/deelnemers, wetenschappers, ondernemingen en andere organisaties om leiderschap te tonen en een bijdrage te leveren aan het vergroten en het valoriseren van de wetenschappelijke kennis op de expertisegebieden externe financiële en niet-financiële verslaglegging, financiering en fiscaliteit. In dat kader verzorgen we onderwijs en doen we onderzoek met een continue uitwisseling tussen wetenschap en praktijk  binnen de drie expertisegebieden. Bij dit alles hebben we steeds de doelstelling – Serving society by shaping responsible leaders – en de L.E.S.-waarden van Nyenrode – Leadership, Enterpreneurship, Stewardship – voor ogen.

Binnen het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax onderscheiden we de volgende vakgebieden:

 • Financiële verslaggeving
 • Niet-financiële verslaggeving en geïntegreerde verslaggeving
 • Corporate finance
 • Entrepreneurial finance
 • Algemene economie
 • Fiscaal recht
 • Tax assurance

Wat zijn onze activiteiten?

Het center is leidend in het verzorgen van onderwijs met kerngroepen gericht op externe verslaggeving, financiering, algemene economie en fiscaal recht binnen de accountancyprogramma’s. De kerngroepen zijn verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en het tentamineren. In totaal zijn ongeveer 200 docenten en examinatoren verbonden aan de kerngroepen.

Daarnaast verzorgt het center de kernvakken binnen de controlling-programma’s en de Master Fiscaal Recht en geeft het leiding aan de Financieel Management track (FM) binnen het fulltime MSc-programma in Management. Ook is het center betrokken bij het ruime aanbod van Executive-onderwijs op het gebied van financiering, verslaggeving en fiscaliteit.

We verzorgen de volgende kernvakken en vakgebieden:

 • Asset Management
 • Corporate Finance
 • Algemene Economie
 • Externe verslaggeving
 • Financial Accounting
 • Financial Accounting Theory
 • Comptabele Aspecten Financial Accounting
 • Comptabele Aspecten Management Accounting
 • Fiscaal Recht (VPB, OB, LB, IB)
 • International Money & Finance
 • Strategic Finance
 • Risico & Financiering
 • Tax Assurance
 • Soft skills Leadership, Entrepreneurship & Stewardship
 • Verschillende vakken voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat onderzoeken we?

De doelstelling van het Center for Corporate Reporting, Finance & Tax is om (internationaal) actueel en relevant onderzoek te doen met een continue uitwisseling met de praktijk binnen de drie vakgebieden. Het maatschappelijk debat en de agenda van (internationale) regelgevers bepaalt in belangrijke mate de keuze van de thema’s.

Onderzoekthema’s

Het onderzoek bestrijkt de volgende hoofdthema’s:

 1. Externe verslaggeving
  Financiële verslaggeving, niet-financiële verslaggeving en integrated reporting.
 2. Internationale financiële markten
  Onderzoek naar de werking van financiële markten en de impact van financiële innovatie op economische ontwikkelingen.
 3. Europese monetaire en financiële integratie. 
  Onderzoek naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden.
 4. Sustainable Finance
  Onderzoek gericht op het meten van duurzaamheid en de impact op het rendement van financiële instrumenten.
 5. Fiscaal Recht
  Het centrale onderzoeksthema is ‘Ondernemend Nederland’: de fiscale behandeling van het bedrijfsleven. Deelthema’s daarbij zijn onder meer:
 • Ethiek, belastingontwijking en transparantie
 • Tax Assurance & Tax Accounting
 • Rechten en plichten van het bedrijfsleven, belastingadviseurs en belastingdienst
 • Beleggings- en eigengebruiksvastgoed in de verschillende belastingmiddelen
 • Nederland als vestigingsplaats voor ondernemingen
Ruud Vergoossen lowres ‘Accountantsopleiding vraagt om integratie en differentiatie’

‘Accountantsopleiding vraagt om integratie en differentiatie’

29 februari 2024
Accountancy draait al lang niet meer om enkel en alleen de financiële verslaglegging. Ook thema’s als duurzaamheid, fraudedetectie en cybersecurity doen hun intrede. Dat vraagt om aanpassingen in de opleiding, zo stelt prof. dr. Ruud Vergoossen RA op 29 februari in zijn emeritaatsrede.
René P. Orij portret 2019 laag “De accountant kan als geen ander verifiëren of duurzaamheidsinformatie klopt”

“De accountant kan als geen ander verifiëren of duurzaamheidsinformatie klopt”

Onderwijs |  15 december 2023
Duurzaamheid oftewel ESG (Environmental, Social & Governance) speelt een steeds grotere rol in de Accountancy-opleiding van Nyenrode Business Universiteit. Prof. dr. René Orij, hoogleraar Corporate Sustainability Reporting, vertelt over de doorgevoerde en doorlopende innovaties op dit gebied.
Willem Schramade Dr. Willem Schramade benoemd tot hoogleraar Finance

Dr. Willem Schramade benoemd tot hoogleraar Finance

Onderwijs |  3 oktober 2023
Dr. Willem Schramade is per 1 oktober 2023 benoemd tot hoogleraar Finance aan Nyenrode Business Universiteit. Schramade maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Corporate Reporting, Finance & Tax.
Nyenrode Business Universiteit Waardegedreven zorg wordt te weinig ondersteund door prestatiemeetsystemen

Waardegedreven zorg wordt te weinig ondersteund door prestatiemeetsystemen

Onderzoek |  11 juli 2023
Ivo De Loo, Frans Schaepkens en Hilco van Elten van Nyenrode Business Universiteit en Steven Howard van de University of Alabama at Birmingham (Birmingham, AL, USA) zien een belangrijke potentiële bijdrage van management accounting & control aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. In hun recent gepubliceerde literatuuronderzoek over de integratie van waardegedreven zorg (Value-Based Healthcare - VBHC) in het management van zorgorganisaties, blijkt echter dat er veel ruimte is voor verbetering.
Michael Erkens nieuwsbericht 'Duurzaamheidsrapportage is niet duurzaam'

'Duurzaamheidsrapportage is niet duurzaam'

Onderzoek |  23 juni 2023
De manier waarop bedrijven rapporteren over duurzaamheid is niet duurzaam, zo stelt hoogleraar Corporate Reporting Michael Erkens in zijn oratie. “We moeten wereldwijd toewerken naar een uniform kader voor duurzaamheidsverslaggeving, zodat we de prestaties en pogingen op het gebied van duurzaamheid van bedrijven beter kunnen vergelijken.”
René P. Orij portret 2019 laag Machtige CEO’s eerder geneigd tot ESG green- en brownwashing

Machtige CEO’s eerder geneigd tot ESG green- en brownwashing

Onderzoek |  15 juni 2023
Het onderzoekterrein van duurzaamheids- of ESG-verslaggeving gaat steeds meer de diepte in om prikkels en consequenties van die verslaggeving te ontrafelen. Begin dit jaar heeft René Orij, hoogleraar Duurzaamheidsverslaggeving aan Nyenrode Business Universiteit, twee onderzoeken gepubliceerd waarbij de rol van bestuurders onder de loep is genomen, in samenhang met mogelijke opportunistische sturing van duurzaamheidsverslaggeving. Bij die sturing gaat het om het beter of juist minder goed rapporteren op duurzaamheidsterrein, in vergelijking met de bijbehorende onderliggende prestaties op dat terrein.
Meer nieuws

Prof. mr. dr. Philippe Albert

 • Internationaal Belastingrecht
 • Belastingrecht

Dr. Job J. Andreoli

 • Business Angels
 • Ondernemingsfinanciering
 • Fintech-financiering
 • Crowdfunding
 • Risicokapitaal
 • Corporate venturing

Prof. dr. Ivo Arnold

 • Internationaal Geld en Financiën
 • Bedrijfseconomie
 • Monetaire economie
 • Bankieren

Dr. Ferdy van Beest

 • Financiële Rapportage
 • Geïntegreerd Rapporteren
 • Internationale Standaarden voor Financiële Verslaglegging

Prof. mr. dr. Jeroen Bijl

 • Indirecte Belastingen

Prof. mr. dr. Arco Bobeldijk

 • Vennootschapsbelasting
 • Fiscaal Recht
 • Belastingrecht

Prof. dr. Roland Brandsma

 • Internationale en Binnenlandse Belastingkwesties

Dr. Vivian van Breemen

 • Financieel Management

Dr. Ries Breijer

 • Academisch onderzoek in Accountancy
 • Thesis Begeleiding

Prof. dr. Arie Buijs (emeritus)

 • Operationeel Beheer
 • Kwantitatieve onderzoeksmethodologie
 • Investeringen

Prof. dr. Gijs van Bussel (emeritus)

 • Human Resource Management
 • Executive Pay

Prof. dr. John Dumay

 • Financiële Boekhouding & Rapportage

Prof. Dr. Michael Erkens

 • Empirical archival
 • Corporate Reporting

Mr. drs. Bart Jonker RA

 • Fiscale Theorie & Ethiek

Prof. dr. Henk Langendijk (emeritus)

 • Financiële Boekhouding
 • Financiële Rapportage
 • Corporate Governance

Prof. dr. René P. Orij

 • Data-gedreven onderzoek
 • Duurzaamheidsrapportage

Dr. ir. Frans Schaepkens RC EMFC

 • Externe Verslaggeving
 • Onderzoeksmethoden in Accounting
 • Financiële Boekhouding & Rapportage

Prof. dr. Willem Schramade

 • Duurzame Financiering

Prof. dr. Marcel Snippe RA

 • Formeel belastingrecht
 • Accountancy

Prof. dr. mr. Lisette van der Hel–van Dijk RA

 • Effectiviteit van Regelgevingsstrategieën
 • Fiscale Zekerheid & Toezicht incl Gezamenlijke Audits
 • Compliance Risk Management

Prof. dr. Tom van Veen (emeritus)

 • Financiële Economie
 • Monetaire economie
 • Financiële markten
 • Bankieren
 • Europese Monetaire Integratie
 • Europees Economisch Beleid
 • Economie van Internationaal Onderwijs

Prof. dr. Ruud Vergoossen RA (emeritus)

 • Financiële Boekhouding
 • Financiële Rapportage
 • Geïntegreerd Rapporteren
 • Financiële Analyse

Prof. dr. Dennis Vink

 • Empirisch onderzoek naar asset pricing

Prof. dr. Rudolf de Vries

 • Vennootschapsbelasting
 • Belastingrecht
 • Fiscaal Groepsrecht

Dr. Çiğdem Vural Yavaş

 • Corporate Governance
 • Zakelijke en bedrijfsstrategie