‘Als bestuurder begrijp ik de verhoudingen tussen alle stakeholders beter’

27 juni 2019
Onderwijs

‘Bestuurlijke vernieuwing ontstaat niet alleen door het eigen maken van het theoretisch kader. Dit ontstaat vooral door het bespreekbaar maken van de ervaringen en de toepassing ervan.' Jeroen Both, Chief Supply Chain Officer en lid Raad van Bestuur bij Accell Groep, vertelt over zijn deelname aan het programma Inzicht in Corporate Governance.

'Ik opereer in een complexe en constant veranderende en internationale omgeving. Hierbij liggen de huidige tijdgeest, verruwing, elkaar de maat nemen, wanbestuur en onverschillig gedrag constant op de loer.’ Het programma Inzicht in Corporate Governance heeft mij geholpen om mijn zienswijze als bestuurder te verruimen en de verhoudingen met en tussen alle betrokken partijen beter te doen begrijpen. Naast het theoretische kader van de Nederlandse Corporate Governance Code gaat het programma vooral in op de praktische toepassing hiervan. De modules gaan over de weerbarstige praktijk van bestuurlijke besluitvorming. Je wordt meegenomen in de dagelijkse dynamiek van de bestuurskamer. Dit heeft mij in mijn rol als bestuurder geholpen op verschillende manieren te leren kijken.’  

Inzicht

Both vertelt dat hij door het volgen van het programma letterlijk meer inzicht heeft gekregen en zich steeds meer bewust is van het goed organiseren van veranderingen. ‘Beter organiseren en afspraken maken over veranderingen zijn van groot belang om goed en integer bestuur mogelijk te maken. Daarbij zijn aspecten als verantwoordelijkheid, overleg, fatsoen en duurzaamheid van uiterst belang om waardecreatie op lange termijn te waarborgen. Nyenrode is er in geslaagd een veilige omgeving te creëren met een divers gezelschap van mensen om zo open over de toepassing van de Corporate Governance Code te praten en na te denken.’

Na zijn studie Economie in Groningen is Jeroen Both zijn loopbaan begonnen bij Britisch American Tobacco. In de afgelopen jaren bekleedde hij verschillende (internationale) functies in supply chain, procurement, productontwikkeling en productie.


Het programma Inzicht in Corporate Governance is geschikt voor professionals die werkzaam zijn in een rol met verantwoordelijkheden die raken aan Corporate Governance. De eerstvolgende leergang gaat van start op 23 maart 2023.


Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, juni 2019

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.