Broedplaats voor duurzame transformaties

15 oktober 2020
Opinie

De missie van Nyenrode Business Universiteit is ‘Serving society by shaping responsible leaders’. Maar hoe kunnen wij als universiteit de maatschappij dienen in de huidige tijd? De wederopbouw van de economie alleen is niet genoeg. De maatschappij heeft behoefte aan een volgende stap: duurzame transformatie. Is Nyenrode bereid om daar een voorlopersrol in te vervullen? Gelet op ons DNA kunnen we niet anders.

Drie functies

In de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek is vastgelegd dat universiteiten drie functies dienen te vervullen:

 1. het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs
 2. het verrichten van wetenschappelijk onderzoek
 3. het overdragen van kennis ten behoeve van de maatschappij

Juist in de huidige tijd waarin de coronacrisis ongekende gevolgen heeft voor onze samenleving, is het extra belangrijk en passend om bij te dragen aan deze derde functie: het maatschappelijk debat. Wat is de visie van Nyenrode op het post-corona tijdperk? Waar ligt de toekomst van de Nederlandse economie?

Wederopbouw alleen volstaat niet

Nyenrode droeg bij aan de wederopbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Dat zit in ons DNA. Daar zijn we nog steeds trots op en het geeft uitdrukking aan onze kernwaarden. Maar waar willen we bekend om staan als het straks gaat om de wederopbouw van de economie na de coronacrisis? Alleen wederopbouw van wat we hadden volstaat niet. Daarvoor is inmiddels te veel duidelijk geworden over de grenzen van de groei, over de oorzaken van klimaatverandering en over sociale ongelijkheid. In plaats van de focus op Nederland gaat het met de huidige internationale ketens om verantwoordelijkheid nemen voor de wereld. En in plaats van wederopbouw gaat het nu om duurzame transformatie. Niet alleen van organisaties, maar ook van markten, zodat bedrijven die voorop lopen in duurzaamheid daarvoor worden beloond. Met de Sustainable Development Goals (SDG’s) is er een breed gedragen agenda die richting geeft aan deze transformatie. Zie ook de vorige bijdrage aan deze estafettecolumn van Erik Breen, Herman Mulder en Jeroen Veldman.

Het laden van onderwijs

In veel sectoren staan Nederlandse bedrijven - van multinationals tot startups - al bekend als koploper in duurzame transformatie. Het past ook bij onze cultuur waarin inclusiviteit, innovatie en samenwerking verankerd zijn. En het zorgt ervoor dat we de missie van Nyenrode verder laden.

Invulling geven aan onze missie in een tijd van duurzame transformatie heeft gevolgen voor alle delen van Nyenrode:

 • Strategie: focus op meervoudige waardencreatie, inclusief alle Sustainable Development Goals.
 • Corporate Governance: evenwichtige governance structuur en cultuur waarbij alle stakeholders betrokken zijn.
 • Accountancy: Integrated Reporting op basis van zes kapitalen, impact investing.
 • Supply Chain Management: circulaire ketens, lange termijn relaties met ketenpartners.
 • People Management: zingeving, binding op basis van de purpose van een organisatie.
 • Economie: internaliseren van externaliteiten, onder meer door true price informatie in elke markt inzichtelijk te maken.
 • Juridisch: rechtsvorm voor sociaal ondernemerschap, rechtvaardige instituties.
 • Marketing: duurzame waardeproposities en markttransformatie.
 • Ethiek: principiële keuzes, omgaan met dilemma’s, echt leiderschap.

Op al deze thema’s verricht Nyenrode onderzoek en deze thema’s zijn deels ook vertaald naar het onderwijs. Typerende doorkijkjes staan in de bijdragen aan deze estafettecolumn van Richard Janssen over 'Systemen hebben geen geweten, mensen wel’, Anke van Hal over ‘Goed nieuws’ en Henk Kievit over ‘Duurzame veerkracht vereist persoonlijke ontwikkeling’. Dit wordt verder versterkt als we juist ook op dergelijke thema’s bijdragen aan het maatschappelijk debat. Nyenrode als broedplaats en katalysator om na te denken over de impactvolle interventies die nodig zijn om aan duurzame transformaties bij te dragen en als vruchtbare grond om dit te realiseren. In lijn met onze geschiedenis, maar dan geplaatst in het hier en nu.

Prof. dr. ir. André Nijhof is hoogleraar duurzaam ondernemen en stewardship bij Nyenrode Business Universiteit.

Deze column is onderdeel van een estafettecolumn en dit artikel is onderdeel van het L.E.S. in crisis kennisplatform. Een platform waar we kennis en kunde delen om leiders en professionals van organisaties te helpen in tijden van crisis.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.