Consultatie Green Paper 'De definitie van audit kwaliteit'

29 september 2017
Opinie

Vanuit Nyenrode Business Universiteit hebben Herman van Brenk, Joost van Buuren, Remko Renes en Marlies de Vries een reactie geformuleerd op de Green Paper van de stuurgroep Publiek Belang om “te komen tot een meer inhoudelijke en eenduidige invulling van het begrip audit kwaliteit”.

Door bundeling van de expertise en ervaring en met inachtneming van de wetenschapsfilosofische verschillen die er tussen de onderzoekers zijn worden in de reactie enkele argumenten gegeven waarom betwijfeld kan worden of de gekozen aanpak in de Green Paper zal leiden tot het beoogde doel, namelijk het herstel van vertrouwen in het accountantsberoep. De reactie wordt afgesloten met een alternatief denkmodel voor controlekwaliteit en een concrete handreiking voor een definitie van controlekwaliteit.

De Green Paper en de consultatie: https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2017/juni/consultatie--gesprek-green-paper-definitie-audit-kwaliteit/

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, september 2017.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Wenst u te reageren dan kan dat naar ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.