De toekomstgerichte commissaris

25 juli 2019
Onderwijs

Al 20 jaar is de Nyenrode Commissarissencyclus toonaangevend in Nederland. Bijna toe aan de 50e leergang leveren zo’n kleine 2.000 alumni een waardevolle bijdrage aan professioneel en effectief toezicht, oftewel ‘good governance’, in Nederland. Een goed moment om het programma onder de loep te nemen en verder te verbeteren.

Vanaf september 2019 wordt gestart met een vernieuwd programma waarin vooral aandacht wordt besteed aan het didactisch concept. Naast kennisoverdracht wordt in de vernieuwde Commissarissencyclus ook de nadruk gelegd op reflectie en de ontwikkeling van competenties van deelnemers. Dit wordt gedaan aan de hand van ‘real-life cases’.

Om individuele verdieping mogelijk te maken wordt er naast de drie reguliere modules ook een keuzemodule aangeboden. De keuze kan worden gemaakt uit:  

  1. De Auditcommissie Foundations
  2. De Auditcommissie Advanced
  3. De Remuneratie- en benoemingscommissie
  4. De Digitale Commissaris
  5. De President-Commissaris
De aan Nyenrode verbonden docenten en gastsprekers zijn niet alleen experts binnen hun vakgebied, zij zijn ook gepokt en gemazeld in de praktijk. Zij verbinden theorie en praktijk voor een optimaal leerresultaat. Ondersteund door het digitale Leer Management Systeem Canvas ontstaat een effectieve communicatie tussen docenten en deelnemers. Na het afronden van het programma bestaat de mogelijkheid lid te worden van de Nyenrode Commissarissen Community. De Community faciliteert permanent leren en het uitbouwen van ieders netwerk.


De Nyenrode Commissarissencyclus biedt deelnemers een brede basis voor een professionele invulling van het commissariaat.


Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, juli 2019.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.