Vrijdag 'gewoon' weer honderd colleges

24 maart 2020
Onderwijs

In de afgelopen jaren heeft Nyenrode net als andere universiteiten geïnvesteerd in digitale voorzieningen en leermiddelen. Tot nu toe ontbrak echter de noodzaak om volledig digitaal onderwijs aan te gaan bieden. De resultaten van het traditionele onderwijs zijn immers adequaat en de studentevaluaties heel goed. Door de maatregelen rondom het coronavirus konden de colleges met onmiddellijke ingang zeker enkele weken niet op locatie plaatsvinden. Er moest dan ook een andere oplossing gevonden worden. Onder het motto vrijdag is er ‘gewoon’ weer college werd daarom besloten om de – bijna honderd – op vrijdag geplande colleges van de degree-opleidingen digitaal aan te bieden; een hele operatie.

Een digitaal college vereist ander onderwijsmateriaal en andere didactische methoden dan een traditioneel college. Docent Controlling Arjan Suijker zegt hierover: "Om de belangrijke interactie en discussie te bevorderen wilden we live college geven en het niet vooraf opnemen. Voor de interactie hebben chat en word-clouds gebruikt. In subsessies via Microsoft-Teams zijn studenten onderling in gesprek gegaan over enkele cases." Per college waren er gemiddeld twintig studenten, één of twee docenten, en soms wel negen parallelsessies voor één vak waarin dezelfde stof gedoceerd moest worden.

Techniek beheersen

Om een digitaal college te laten slagen moeten docenten en studenten de techniek voldoende beheersen. Suijker: "We hebben een aantal oefensessies gedaan en de vorm van het college aangepast aan de online variant." Ook studenten konden vooraf oefenen. Student Dwight de la Fontaine Schluiter was een half uur voor aanvang al aanwezig om alles uit te zoeken. Hoe is het college hem bevallen? "De beeldkwaliteit was goed, het geluid was helder, en de subsessies werkten ook. Via de chat konden we onze vragen stellen. Al met al werkte het goed."

Student Seren Güven is ook positief: "De colleges die ik heb gevolgd zijn boven verwachting  goed bevallen." Ook zij vond de chatfunctie een aanvulling: "Ik heb een redelijk stille klas die met volle aandacht luistert, maar weinig vragen stelt. De drempel om vragen te stellen is veel lager als dat semi-anoniem over de chatfunctie kan." Güven wil voor volgende week iets meer in detail voorbereiden: “Moeilijke stof kan erg snel gaan. De docent kan ook onze gezichten niet aflezen, dus is het lastig te peilen in hoeverre wij een onderdeel begrepen hebben."

Compliment aan de studenten

Suijker merkte dat het niet voor iedereen even makkelijk was om het college geconcentreerd te volgen in de thuisomgeving, waar af en toe ook voor de kinderen gezorgd moest worden. “Maar”, zo geeft hij ook aan, "toch bleef de groep tot het einde nagenoeg compleet. Dat verdient een compliment aan de studenten."

Voor en na de crisis

Hopelijk wordt de verspreiding van het coronavirus door de getroffen maatregelen een halt toe geroepen. Betekent dit ook het einde van digitale colleges? Volgens Suijker niet: "We zijn nu met z'n allen, noodgedwongen, een drempel overgestapt. Ik denk dat we op het gebied van op afstand met elkaar samenwerken een periode gaan herkennen vóór de crisis en na de crisis."

Güven zou graag een mengvorm zien: "Voor repetitiecursussen of vakken in het schakeltraject zijn digitale colleges een goed alternatief. Ik kijk wel altijd uit naar de fysieke colleges op vrijdag. Ik heb toch wel de behoefte om in de koffie- en lunchpauzes bij te praten met mede-studenten." De la Fontaine Schluiter miste de sociale interactie. "Voor mij na Corona toch weer de collegebanken. Hoewel een medestudent na de colleges een extra Teams-sessie had georganiseerd, voor een drankje en een gesprek op afstand, om toch nog na te kunnen praten."

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.