'Digitale transformatie raakt aan de fundamenten van ons systeem'

30 augustus 2017
Opinie

Dat technologische ontwikkelingen en toepassingen elkaar razendsnel opvolgen is duidelijk. Ook dat dit gevolgen heeft voor de businessmodellen van bedrijven. Toch stelt hoogleraar Bob de Wit dat de impact van de veranderingen die ons te wachten staan, nog niet volledig bij de mensen is ingedaald.

‘Wat vooral wordt onderschat is hoe fundamenteel de veranderingen zijn. Namelijk, het hele systeem waarin we nu opereren – mensen zijn aan het werk, verdienen geld en spenderen dit aan auto’s of andere zaken – gaat haperen. Fundamentele concepten zoals concurrentie, de scheiding tussen privaat en publiek, maar ook dat er veel mensen nodig zijn om een proces uit te voeren of een product te maken, komen ter discussie te staan. Ik noem het vaak ‘een maatschappelijke revolutie, omdat het echt aan de fundamenten van ons systeem zal raken.’

Masterclass voor een brede doelgroep

Hoe ga je met zulke revolutionaire veranderingen om, hoe bereid je je organisatie erop voor en hoe neem je de mensen mee in bepaalde strategische beslissingen? Tijdens de masterclass Strategie helpt hoogleraar Bob de Wit de deelnemers met deze vragen. 'De collegereeks is bedoeld voor mensen die zelf strategische besluiten nemen, maar ook voor mensen die willen begrijpen waarom deze ontwikkelingen plaatsvinden. Daardoor kunnen zij beter plaatsen waarom leiders bepaalde besluiten nemen en ook nadenken over hún rol in de veranderingen.’

Revolutionaire veranderingen en strategische beslissingen

De Wit: ‘Wat ik in mijn colleges probeer te doen is twee vakgebieden aan elkaar te koppelen. Het ene vakgebied gaat over strategische ontwikkelingen, waarvan de digitale transformatie veruit de belangrijkste is. Daaraan koppel ik wat dit betekent voor de mensen die strategische besluiten nemen, want heel veel van de strategische concepten die we tot nu toe kennen, zullen moeten worden herzien. Dit alles vraagt om een heel andere manier van denken, verder kijken dan het bestaande product, het huidige concurrentieveld en de markt waarin de organisatie zich bevindt. We moeten leren denken vanuit de behoefte die een product of dienst invult, en dan op basis van de nieuwe technologieën kijken wat dat betekent voor je businessmodel.’

Als voorbeeld haalt De Wit de taxibranche aan: ‘Een taxiklant wil van A naar B. Ook als in de toekomst taxi’s zijn aangesloten op een computersysteem met zelfrijdende auto’s, blijft deze behoefte hetzelfde. Maar voor de taxibranche en de individuele taxichauffeur komen er compleet nieuwe manieren om aan diezelfde behoefte te voldoen. De hele taxiwereld gaat op de schop, net zoals dat met vele andere bedrijfstakken zal gebeuren.’

Operatierobots

Actuele ontwikkelingen op het gebied van de digitale transformatie laten zien waar me mee te maken hebben. Zoals in de zorg, waar in hoog tempo zorg- en operatierobots worden ontwikkeld die menselijke taken overnemen. ‘Deze voorbeelden benadrukken de impact van de ontwikkelingen. Als dit nog maar het begin is, dan kun je je bijna niet voorstellen waar het gaat eindigen.’

Tijdens de masterclass Strategie leren experts je principes en inzichten om toekomstgericht te denken en strategisch te handelen.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.