Duurzame transformatie realiseren door de kracht van mensen te ontketenen

Waarom het afstemmen van de ESG-strategie op de organisatiecultuur de sleutel tot succes is.

4 juli 2023
Opinie

Renée de Boo, Partner, People & Change, KPMG Nederland

Wat is nodig om een conventioneel bedrijf te transformeren tot een duurzaam bedrijf; een bedrijf dat bijdraagt aan een gelijkwaardigere wereld, een gezonde planeet? Een bedrijf dat waarde creëert én financieel gezond is? Kortom, een bedrijf dat succesvol kan zijn in de veranderende wereld van vandaag en morgen? Honderden, zo niet duizenden 'deskundigen', waaronder academici en consultants, hebben zich over deze vraag gebogen.

Velen zijn het erover eens dat een duidelijke visie nodig is op waar je met je organisatie naar toe wilt en waarom. En dat je bovendien een routekaart met acties nodig hebt om daar te komen, evenals robuuste beleidslijnen en processen op het gebied van ‘Environment, Social and Governance’ (milieu, maatschappij en bestuur: ESG), en geavanceerde IT-systemen en -data. Kortom, een concrete ESG-strategie.

Cultuur laat strategie stralen

Maar, papier is geduldig, luidt het gezegde niet voor niets. Echte transformatie betekent niet alleen anders doen. Het betekent anders doen omdat je anders bent gaan denken en voelen. Anders doen omdat je overtuigingen en waarden zich hebben ontwikkeld. En daarom is de sleutel tot echte transformatie de cultuur van een organisatie. Wanneer de organisatiecultuur de ESG-strategie versterkt én andersom, that is where the magic happens!   

Dan kan de collectieve energie de ESG-inspanningen een enorme impuls geven en de organisatie verder en sneller naar de duurzame transformatiedoelen brengen. Dus, hoe ontketen je de kracht van mensen om duurzame transformatie van je organisatie te realiseren?

Verbind de organisatie met de ESG-koers

Allereerst: maak het duidelijk. Het is essentieel dat de top van je bedrijf het eens is over de strategische doelen van je duurzame transformatie en over de ambitie en omvang van de vereiste verandering. Leiderschap is essentieel bij het richten en realiseren van welke transformatie dan ook. Zeker dus ook bij ESG-transformatie.

De CEO speelt een centrale rol bij het verbinden van het leiderschap met de ESG-koers van het bedrijf. Het is geen toeval dat veel van de organisaties die het best bekend staan om hun sterke ESG-vooruitgang, bedrijven zijn waar de CEO, vanuit persoonlijke overtuiging, nauw betrokken is geweest bij het creëren van de richtinggevende visie.

Ten tweede: maak het bekend. Communiceer, communiceer en communiceer dan nog wat meer. Ga in gesprek, faciliteer dialoog, geef samen betekenis aan de woorden. Je mensen moeten weten waarom het bedrijf überhaupt aan een duurzame transformatie begint en hoe die toekomst eruitziet. Hoe zal het nieuwe, duurzame bedrijf anders zijn dan nu? Je mensen zijn allemaal professionals met een eigen belang bij het succes van het bedrijf op de lange termijn. Het is dus belangrijk om uit te leggen én te laten voelen hoe en waarom een duurzamer bedrijf ook een gezonder en succesvoller bedrijf is. En waarom drijfveren als nieuwe regelgeving, eisen van klanten en verschuivingen in het marktlandschap betekenen dat verandering nodig is. De sleutel tot succes is het opbouwen van een coalitie van ESG-ambassadeurs uit alle functies in de organisatie. Duurzame transformatie wordt drastisch versneld als je investeert in de mensen die bereid zijn te veranderen én de capaciteit en het leervermogen hebben om dat te doen.

Vervolgens: maak het echt. Gedurfde milieu- en maatschappelijke doelen kunnen inspirerend zijn, maar de grootse verandervisie moet vertaald worden naar de persoonlijke werkelijkheid van mensen. Bijna iedereen is voorstander van betere uitkomsten voor mensen en de planeet, maar hoe zal dat hun eigen rol in de dagelijkse praktijk beïnvloeden? Of ze nu in HR of IT, inkoop of financiën werken, hoe zal hun werk eruitzien zodra ESG in hun functie is geïntegreerd?

Investeer in de lange termijn

Dan wordt het tijd om het waar te maken. Duurzame transformatie voegt een nieuwe dimensie toe aan de manier waarop iedereen in de organisatie werkt. Vroeger waren financiële prestaties het enige dat belangrijk was. Nu worden niet-financiële of ESG-prestaties net zo belangrijk. Je moet je mensen dus de juiste kennis en vaardigheden laten ontwikkelen om op nieuwe manieren te kunnen werken. Hierbij is het ook belangrijk dat je effectieve systemen en structuren hebt om de ESG-prestaties en -vorderingen te bewaken.

Ten slotte, maak het blijvend. Duurzame transformatie is een proces met een open einde van voortdurende verbetering en iteratieve verandering. Langetermijninvesteringen in leren en ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat je veranderingen in de organisatie op termijn kunt volhouden. Het is ook belangrijk om ESG te integreren in je leer-, beloning- en beoordelingsstructuur. Successen vieren en complimenten geven zijn dus. Want gedrag dat beloond wordt beklijfd!

Benut de kracht van je organisatiecultuur

Vijf handvatten om de kracht van mensen te ontketenen en zo de ESG-transformatie te versnellen. Maak het helder, maak het bekend, maak het waar, echt en blijvend. En nu weer terug naar mijn stelling, cultuur laat strategie stralen.

Welke cultuur er ook heerst, de sleutel is de kracht ervan te benutten om je strategie te laten stralen. Neem daarom jullie cultuur als uitgangspunt bij het vormgeven van de ESG-strategie.

Elke organisatie is anders en elke organisatie heeft een eigen cultuur die zich vaak in de loop van tientallen jaren heeft ontwikkeld. Sommige bedrijven hechten aan de stabiliteit van beproefde regels en processen. Andere moedigen experimenten en het nemen van risico's aan. Sommige bevorderen concurrentie en belonen individuele uitmuntendheid. Andere leggen de nadruk op groepssucces, teamwerk en samenwerking. In sommige bedrijfsculturen- zijn plezier en werkvreugde een prioriteit, terwijl andere meer de nadruk leggen op het behalen van resultaten.

Gebruik je inzicht in de waarden en drijfveren om de route naar duurzaamheid vorm te geven. Is competitie en resultaat een belangrijke waarde? Organiseer een wedstrijd; is behoefte aan structuur een belangrijke drijfveer? Maak een duidelijk stappenplan en monitor dat nauwgezet. De richting mag dan voor alle organisaties duurzaamheid zijn, het pad om daar snel te komen wordt bepaald door de organisatiecultuur. Kortom, ontketen de kracht van mensen en gebruik cultuur om je strategie te laten stralen!

KPMG en Nyenrode hebben het ESG Innovation Institute in het leven geroepen om organisaties te helpen bij de transitie naar duurzaamheid. Organisaties kunnen met de ESG-thema’s in hun bedrijfsvoering meerwaarde creëren door evenwicht aan te brengen tussen financieel economische resultaten, transparantie, sociale belangen en het milieu. Het maakt de nieuwste ESG-kennis, vaardigheden en eco-systeem toegankelijk voor iedereen die de route naar duurzaamheid professioneel en weloverwogen wil versnellen.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.