'Een succesvolle accountant is een goede ondernemer'

11 september 2014
Opinie

Ondernemers kijken voortdurend naar buiten, ze zien de veranderingen in de markt en spelen daar op in. Ze durven het verleden los te laten. Bij ondernemerschap hoort ook dat je nieuwe ontwikkelingen ziet en duidt, en dat je ze vervolgens verankert in je eigen bedrijf – of in het geval van de accountant, in de eigen praktijk.

Accountants hebben een vrij beroep en zijn dus ondernemers per definitie. Ze moeten een portefeuille en een praktijk runnen, zodat er brood op de plank komt. Dat er op een deel van de werkzaamheden van een accountant een wettelijk mandaat bestaat, doet daar niets aan af. Maar accountants hebben zich te weinig volwaardig ondernemend gedragen, te beperkt gereageerd op de veranderingen in de markt.

Wat verwachten de klanten en de maatschappij dan nu van de accountant? Dat hij zijn beloftes nakomt en zijn kerntaak goed uitvoert. Volgens sommigen betekent dat eenvoudigweg: sterk koersen op kwaliteit, het kennen van en kunnen acteren op de beroepsregels, het waarmaken van die beloftes.

Maar als goede ondernemer moet een accountant ook weten hoe je binnen die kaders een gezonde praktijk met cliënten opbouwt, hoe je teams aanstuurt, hoe je de juiste mensen weet te vinden, boeien en binden. Dat ondernemerschap (entrepreneurship) is één van de kernwaarden van Nyenrode. Het is een fundament voor de vorming van Robuuste Accountants in onze accountantsopleiding.

De essentie is dat de robuuste, ondernemende accountant zijn klanten helpt om betrouwbare (business) partners te zijn. Dat doet hij door naast zijn klanten te gaan staan en samen naar de toekomst te kijken. Het begint bij zijn identiteit, het bewustzijn van zijn functie in de maatschappij en het waarmaken van de waarden waar hij voor staat. De focus moet dus liggen op kwaliteit en vertrouwen op lange termijn, en niet op omzet op korte termijn. Vertrouwen is voor ondernemers iets dat je steeds moet vernieuwen, een spaarzame bankrekening.

Als je de door jou gemaakte beloftes inlost, dan mag je daar best goed aan verdienen. Maar wel in die volgorde! Sterker nog, als je scherpe keuzes maakt in de identiteit en kernwaarden die je nastreeft en daar ook consistent op acteert, dan kan het niet anders dan dat het resultaat "vanzelf" komt. Andersom werkt het in ieder geval niet: geen klant wordt er warm van als je uitsluitend stuurt op resultaat.

Een echte ondernemer past zijn business model aan als de markt daarom vraagt. En als hij of zij dat goed doet blijft er ook in die veranderende markt onder aan de streep winst over. Hoeveel? Tja, dat is ondernemerschap. Maar kracht wordt beloond. Dus accountants: ontwikkel je verandervermogen, leer zien, duiden en verankeren zoals een goede ondernemer dat doet. En vooral: zorg ervoor dat je ‘walk’ overeenkomt met je ‘talk’.

Dr. Olof Bik RA is Associate Professor Behavioral & Cultural Governance en Director of Accountancy Programs aan Nyenrode Business Universiteit.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.