Fysiek onderwijs en zelftesten

21 april 2021
Over Nyenrode

Vanaf 26 april aanstaande wordt het voor studenten van Nyenrode Business Universiteit mogelijk om ongeveer één dag per week fysiek college te volgen. Voor welke programma’s dit ingaat, wordt vanuit het programma-management gecommuniceerd. Studenten en deelnemers die gezondheidsklachten hebben (verkouden, hoesten, grieperig), in de buurt van iemand met een coronabesmetting zijn geweest of terug zijn gekeerd uit een hoog-risicogebied, dienen het programma online te volgen. De colleges op locatie vinden plaats onder de voorwaarde dat de bekende veiligheidsmaatregelen worden aangehouden. Deze zijn onder meer het doen van de gezondheidscheck voor het betreden van de onderwijslocatie, 1,5 meter afstand bewaren, mondkapjesplicht tenzij je zit, looproutes aanhouden en een maximum aantal deelnemers per collegezaal. Een nieuwe, aanvullende maatregel vanuit de Rijksoverheid om het coronavirus te bestrijden, is het kosteloos aanbieden van vrijwillige zelftesten.

Waarom zelftesten?

Met het aanbieden van vrijwillige zelftesten wil de Rijksoverheid de verspreiding van het virus verder inperken. Mensen kunnen met een vrijwillige zelftest (sneltest) controleren of ze misschien ongemerkt besmet zijn, en dus besmettelijk kunnen zijn voor anderen. Als je een vrijwillige zelftest doet, help je mee om het besmettingsrisico voor jezelf en je medestudenten, -deelnemers en medewerkers van Nyenrode zo laag mogelijk te houden. Daarom adviseren we iedereen dringend om een vrijwillige zelftest te doen voordat je een programma of college op Nyenrode volgt.

Het is belangrijk om te onderstrepen dat thuis studeren en thuis werken de norm blijft. Studenten en deelnemers kunnen naar Nyenrode komen in het geval dat er programma’s op locatie worden gegeven. Medewerkers komen alleen voor noodzakelijk locatiegebonden werk naar de Nyenrode locatie. Zodra de Rijksoverheid verdere versoepelingen aankondigt, zal Nyenrode dit beleid in lijn met deze versoepelingen aanpassen.

Voor wie?

De zelftesten komen beschikbaar voor alle bezoekers van Nyenrode. Studenten die op campus wonen in Breukelen worden dringend geadviseerd twee maal per week een zelftest te doen, met een tussenliggende periode van 3-4 dagen. Niet-campus studenten, deelnemers, (gast-) sprekers en -docenten kunnen voorafgaand aan het betreden van de onderwijslocatie een zelftest doen. Ook medewerkers van Nyenrode mogen een vrijwillige zelftest doen.

Wanneer zelftesten?

Als je een zelftest wilt doen, dien je deze kort voorafgaand aan je programma af te nemen. Afhankelijk van de uitslag bepaal je vervolgens zelf of je de onderwijslocatie kan betreden, of dat je thuis het programma online dient te volgen.

De uitslag van een zelftest is minder nauwkeurig dan een professionele coronatest (PCR-test) van de GGD. Indien je klachten hebt (verkouden, hoesten, grieperig), in de buurt van iemand met een coronabesmetting bent geweest of terugkeert uit een hoog-risicogebied, blijf dan altijd thuis. Maak in dat geval een afspraak met de GGD.

Hoe werkt het?

De zelftest wordt door Nyenrode aangeboden op de locatie in Breukelen, Amsterdam en externe locaties waar ook colleges Accountancy worden gegeven. Op de locatie in Breukelen wordt de test aangeboden op parkeerplaats A. Op de locatie in Amsterdam is in het pand een extra ruimte beschikbaar gemaakt om voorafgaand aan het college of programma een zelftest te doen. Op beide locaties staan op posters en borden aanwijzingen waar je de test kan halen en uitvoeren. Ook zijn er medewerkers ter plaatse die instructies geven en voor vragen beschikbaar zijn. Studenten Accountancy ontvangen van het programma-management nog nadere informatie over de gang van zaken met betrekking tot de zelftests op de decentrale locaties. Met de zelftest neem je zelf slijm af uit je neus, en analyseer je dit zelf. Het is van belang de instructies bij de test goed op te volgen voor het beste resultaat.

Wat gebeurt er met de testuitslag?

Op basis van de uitslag van de test bepaal je zelfstandig of je college of je programma kan volgen op de fysieke locatie, of niet. Nyenrode controleert de testuitslagen niet en je hoeft deze ook niet te delen met Nyenrode medewerkers.

Bij een positieve testuitslag verzoeken we je dringend om je college of programma online te volgen. We adviseren je in dat geval ook direct een afspraak te maken met de GGD. Bij een negatieve uitslag van de zelftest kan je de onderwijslocatie betreden. Hierbij word je wel geacht om je te houden aan de veiligheidsmaatregelen.

Ten slotte

Nyenrode faciliteert het doen van zelftesten zo veel mogelijk. Het inperken van de verspreiding van het coronavirus is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We rekenen daarom op je welwillende medewerking.

Het advies rondom de zelftest geldt in principe tot aan de zomervakantie. Mochten er tussentijds versoepelingen of aanscherpingen van de maatregelen komen vanuit de overheid, dan volgt Nyenrode deze. 

Lees hier de veelgestelde vragen over fysiek onderwijs en zelftesten.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.