Gezocht: echte winst-makers!

28 oktober 2020
Opinie

I am because we are.
We are because the planet is.
-Desmond Tutu-

Deze Afrikaanse Ubuntu-wijsheid over onze onderlinge verbondenheid bracht mij midden in de coronacrisis in contact met André Nijhof, hoogleraar duurzaam ondernemen en sturing bij Nyenrode. Hij was één van de initiatiefnemers van het boek ‘Ubuntu, wij zijn de aarde’ en ik één van de 67 geportretteerde mensen in het boek. Allebei zetten wij ons in voor duurzame transformaties van mensen, organisaties en de samenleving. Transformaties die vragen om waardengedreven ondernemerschap, verbindend leiderschap en denken in ecosystemen; kenmerkende eigenschappen voor “echte winst-makers”.

Waardengedreven ondernemerschap

De tijd dat ondernemerschap enkel draait om het maken van geldelijke winst, ligt (binnenkort) achter ons. Een gezond financieel resultaat is uiteraard een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige organisatie, maar bedrijven die echt het verschil maken zijn gericht op een bredere waarde(n)creatie. Deze (familie)bedrijven slagen erin om financieel succesvol te zijn, echte klantwaarde te bieden, medewerkers in hun kracht te zetten, rekening te houden met de grenzen van de natuur en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Deze ondernemers hebben het lef om dingen anders te doen, durven zich kwetsbaar op te stellen en een hulpvraag te stellen. Ondernemerschap met impact, gedreven door oriëntatie en handelen vanuit (persoonlijke) waarden.  

Verbindend leiderschap

De huidige uitdagingen schreeuwen om waardengedreven ondernemers, maar koplopers kunnen het niet alleen. Ook voor grote corporates, overheidsinstellingen en financiële instellingen is waardengedreven ondernemerschap een belangrijke enabler om zo hun complexe organisatiesystemen te transformeren. Hiermee voorkomen we een groot deel van de huidige verspilling van menselijk en sociaal kapitaal en benutten we de kostbare talenten, kwaliteiten en energie van mensen beter. Organisaties worden innovatiever en wendbaarder en co-creëren meer waarde voor klanten, medewerkers, de organisatie en het grotere geheel.

Voor waardengedreven ondernemerschap is verbindend leiderschap binnen en buiten de organisatie essentieel. Leiderschap dat zich niet alleen richt op het verbinden van mensen of organisaties, maar dat gebaseerd is op een diepere verbinding op (kern)waarden. Weten van elkaar waarom je iets doet en waar je samen aan bijdraagt is cruciaal voor succesvolle samenwerking. Echte verbinding op waarden zorgt voor de vruchtbare voedingsbodem voor een langdurige samenwerking en de realisatie van de gezamenlijke doelen en bedoelingen. Zo wordt één plus één misschien zelfs wel vier!  

Denken in ecosystemen

Verbindend leiderschap betekent ook denken in ecosystemen. Kijk bijvoorbeeld naar het ondernemersklimaat in een gemeente. Aanwezigheid van sterke bedrijven die betrokken zijn bij hun omgeving is cruciaal voor de welvaart en het welzijn van de lokale gemeenschap. Dit vraagt van alle stakeholders dat zij hier een bijdrage aan leveren. Een gemeente kan zich afvragen of zij met een fancy bijeenkomst rondom de uitreiking van een ondernemersprijs echt waarde toevoegt of dat ze beter kortingsvouchers kunnen verstrekken voor betekenisvolle ondernemersprogramma’s of coaching/begeleiding van bedrijven in hun duurzame transformatie. Dit vraagt om anders denken en doen en meer (intern) ondernemerschap van alle betrokkenen. Het dialogisch verbinden van partijen kan hierbij een groot verschil maken.

Be the change you want to see in the world (Ghandi)

Iedereen kan een waarde(n)volle bijdrage leveren aan de transformaties waar we samen voor staan. Juist de huidige tijd biedt een kans om te beschouwen wat je doet, hoe je doet en vooral waarom je doet wat je doet. Op persoonlijk en op organisatieniveau. Wat is voor jou echt waarde(n)vol? Waar kan, wil en ga jij aan bijdragen als Echte Winst-maker? Ik ben benieuwd welke echte winst jij samen met anderen gaat maken!

Alexander de Bruin richt zich op waardengedreven en betekenisvolle ontwikkeling van mensen, organisaties en ecosystemen. Leiderschap, Ondernemerschap en Stewardship zijn belangrijke pijlers van zijn werk bij I Will Power. Alexander werkt veelal in partnerships omdat hij gelooft in de kracht van samenwerking en netwerken. Hij neemt momenteel deel aan het Changing the Game programma op Nyenrode en werkt samen met André Nijhof aan twee nieuwe programma’s.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.