Goed bedrijvenbeleid: Er is meer nodig dan normeren en beprijzen

18 januari 2024
Onderwijs

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Bij het vinden van oplossingen spelen ondernemingen een cruciale rol. Het recente WRR-rapport legt de vinger op de zere plek en de aanbevelingen verdienen het om leidend te zijn voor het overheidsbeleid in de nabije toekomst. Tegelijkertijd is voor de vereiste omslag richting duurzaam ondernemen volgens Rutger Claassen en Jeroen Veldman meer nodig dan normeren en beprijzen. De overheid moet eveneens inzetten op wijzigingen in de interne aansturing en verantwoording (corporate governance). Daarnaast bepleiten zij een meer polycentrische bestuursfilosofie waarin duurzame markttransities centraal staan.

Dit artikel met prof. dr. Jeroen Veldman is eerder verschenen bij MeJudice, lees hier het volledige artikel.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.