IMVO-Maatregelen in markttransformatieperspectief

27 mei 2020
Onderzoek

Nederland heeft zich net als veel andere Westerse landen gecommitteerd aan de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Dit brengt voor bestuurders van organisaties de verplichting met zich mee om in internationale ketens gepaste zorgvuldigheid toe te passen met betrekking tot het respecteren van mensenrechten, milieu, arbeid, corruptie en dergelijke.

In 2020 evalueert het Ministerie van Buitenlandse Zaken de inzet van het huidige beleidsinstrumentarium op dit terrein, mede om in november dit jaar met een herziening van dat beleid te komen. Ten behoeve van deze evaluatie is Nyenrode gevraagd om gepaste zorgvuldigheid vanuit markttransformatie perspectief te onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd door professor André Nijhof (Nyenrode), Loeki Schaeffers en Sacha Spoor (Nyenrode) en is in maart 2020 verschenen en aangeboden aan de Tweede Kamer.


Lees onderstaand de begeleidende kamerbrief, het gehele rapport en de samenvatting van de rapportage. 
Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, mei 2020.

Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.