Innovatie is een onmisbare competentie voor succesvol leiderschap

6 juni 2023
Onderwijs

Aan het woord is Jeff Gaspersz, over het programma Juridisch Leiderschap. Dit is een programma voor juridische professionals die zich dagelijks in een spanningsveld tussen het bestuur en de lijn bevinden. Jeff geeft inzichten in wat innovatie hierin kan betekenen. 

Leiderschap voor legal professionals

‘Wat we vooral doen in het programma is mensen essentiële managementvaardigheden meegeven. We richten ons op vaardigheden die direct toepasbaar zijn in hun huidige werk én op skills die zeer bruikbaar zijn in hun toekomstige werk. Zeker dat laatste aspect is belangrijk omdat er veel verandert in het juridische speelveld. Daarmee om kunnen gaan is key voor de legal professional die ook in de toekomst relevant wil blijven.’

Druk van de wet- en regelgeving neemt toe

Jeff: ‘Samenvattend kan ik stellen dat we onze deelnemers leren om snel en vaardig te anticiperen zodat men in kan blijven spelen op de sectorbrede veranderingen. Het programma is bedoeld voor juristen op senior niveau. Deelname aan het programma draagt bij aan het kunnen blijven beheersen van de toenemende druk van de wet- en regelgeving. Dat doel bereiken we met elkaar, mede omdat we tijdens de opleidingsdagen focussen op het ontwikkelen van bepaalde leiderschapscompetenties.’

Innovatie als centraal onderdeel

‘Mijn onderdeel binnen het programma gaat over innovatie, een thema dat overigens een centraal onderdeel is’, vervolgt Jeff. ‘Innovatie is een onmisbare competentie voor succesvol leiderschap in het huidige, snel veranderende juridische landschap. Zo zie je bijvoorbeeld dat technologie inmiddels een immense invloed heeft op het juridische werkveld. Denk aan ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie, blokchain en data-analyse.

Dit heeft tot gevolg dat bepaalde juridische processen geautomatiseerd kunnen worden. Enerzijds ontstaat er hierdoor efficiëntie, anderzijds ontstaan er nieuwe uitdagingen op het vlak van ethiek, van privacy en van gegevensbescherming. Als senior leider wordt niet alleen van je verwacht dat je in staat bent om deze technologieën te begrijpen, ook juist anticiperen hierop behoort tot je verantwoordelijkheid.’

Onderstreping van het belang van innovatie voor het juridische veld

‘De belangrijkste inzichten die ik de deelnemers mee wil geven, gaan vooral over het geven van inzicht in wat er op ze af komt en hoe ze daarop kunnen reageren’, aldus Jeff. ‘Ik leer deze professionals om een spreekwoordelijk nieuwe bril op te zetten zodat ze met een andere blik naar hun werk kunnen kijken. Zo laat ik de deelnemers bijvoorbeeld zelf hun uitdagingen formuleren en geef ik aan hoe je daar anders naar kan kijken. Ik voorzie de deelnemers van hele praktische handvatten voor innovatie zodat ze niet alleen de waarde kunnen begrijpen maar ook concreet stappen kunnen zetten om innovatie in hun organisatie te implementeren.’

De vier bouwstenen van permanente innovatiekracht

‘Om permanente innovatiekracht te bereiken werk ik doorgaans vanuit vier bouwstenen: de eerste bouwsteen gaat erover dat je in staat bent om je voortdurend vragen te stellen, bijvoorbeeld over je eigen rol, over wat je aan cliënten levert en over hoe hun behoefte verschuift. Deze bouwsteen heeft betrekking op het voortdurend behouden van een aanzienlijke mate van nieuwsgierigheid. De deelnemer leert hoe je deze nieuwsgierigheid kan versterken.’

‘De tweede bouwsteen gaat over het mobiliseren van intelligentie en creativiteit: hét grote geheim van succesvolle, innovatieve bedrijven. Wanneer je immers een juridisch vraagstuk alleen door juristen laat bekijken, dan krijg je een andere uitkomst dan dat je voor samenstelling van een multidisciplinair team kiest.’

‘Bouwsteen drie gaat over hoe de jurist binnen het kantoor een bepaalde mindset, en daarmee een cultuur kan scheppen. Een cultuur die gericht is op innovatie, op het zien van kansen dus.’

‘Bouwsteen vier, tot slot, richt zich op het daadwerkelijk procesmatig kunnen vangen, selecteren en realiseren van de vele ideeën die er binnen een organisatie zijn. Kortom, innovatie gaat niet alleen maar over technologie, maar ook over het ontwikkelen van de mentaliteit die verandering en groei omarmt. Sociale innovatie dus. En dat is vaak een eye opener.

Actieplan Juridisch leiderschap

Mijn sessie eindigt altijd met een actieplan, waarin de deelnemers beschrijven wat zij morgen concreet anders gaan doen. Daarin komt meteen een stuk leiderschap aan bod, want leiderschap gaat niet alleen over het leiden van anderen zoals vaak wordt gedacht. Juist persoonlijk leiderschap is hetgeen je verder brengt in zowel je zakelijke hoedanigheid als in je privéleven. Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap vraagt erom dat je jezelf blijft uitdagen om te leren zodat je kan blijven groeien. Kijk dus in eerste instantie vooral naar jezelf: wat is jouw rol? Wat heb jij gedaan om je resultaten te bereiken et cetera. Dat zijn zaken waar ik met voorbeelden uit het wetenschappelijk werkveld vanuit onder meer neurologisch onderzoek bij stilsta. Het resultaat is een direct toepasbare casus in het eigen team.’

De wereld als één groot avontuur

‘Voor mij is de kernboodschap uiteindelijk dat innovatie ten diepste begint in je eigen mindset. Innoveren heeft in essentie vooral te maken met zijn. En niet alleen met denken of doen. Het gaat over jezelf écht openstellen voor je eigen creativiteit en daarmee over bevrijding van ingebouwde patronen. Met een open geest stel je jezelf in staat om je bestaande manier van denken uit te dagen. Hoeveel je ook kan leren van de ervaring van anderen: uiteindelijk zijn mensen als authentiek individu, zélf verantwoordelijk voor hun leerproces. Om dat leerproces aan te jagen en op stoom te houden kun je jezelf bijvoorbeeld een dagelijkse vraag stellen die je helpt om scherp te blijven op dit proces.’

Wat is jouw dagelijkse vraag?

‘Als je als lezer ook maar één punt onthoudt van dit artikel, dan zou dit het belang van de dagelijkse vraag mogen zijn wat mij betreft. Ik nodig de lezer uit om na te denken over het volgende en er een concreet besluit over te nemen: “Wat is voor jou een dagelijkse vraag die je jezelf zou kunnen stellen om professioneel en privé verder te komen op het levenspad en tot bloei te komen?” Het gaat erom dat je door introspectie betere keuzes kan maken. De reden dat ik dit vak bewust heb gekozen, stoelt op een diepe emotie. Het emotioneert mij als ik mensen ontmoet die veel potentie hebben, maar niet ten volle tot bloei zijn gekomen. Ze zijn soms als een prachtige bloem, die nog in de knop zit en worstelt om tot wasdom te komen. Of ik ontmoet leiders die niet in staat zijn de talenten en de creativiteit van hun medewerkers te benutten. Wanneer ik, aan het tot bloei komen van die potentie, ook maar een fráctie bij kan dragen, dan ben ik een intens gelukkig mens’, besluit Jeff.


Ben je op zoek naar meer inspiratie, inzichten en praktische handvatten? Bekijk hier het programma Juridisch leiderschap waarin Jeff Gaspersz een van de sprekers is naast een groot aantal andere experts. 

Dit artikel is eerder verschenen bij Outvie

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.