Inspireren via het scherm?

28 januari 2021
Opinie

In maart vorig jaar werd duidelijk dat live onderwijs geven er ‘even’ niet in zat. Onze fulltime MBA-module Circular Economy and Sustainable Development moest omgezet worden naar een online module. Dat was even schrikken. Daarna staken we snel de hoofden bij elkaar: hoe gaan we dit aanpakken? Een belangrijk doel van deze module is om de internationale studenten op een interactieve manier kennis te laten maken met circular economy en sustainability. Wat houdt dit in? En wie zijn er mee bezig? Maar wij wilden hen ook laten zien dat een succesvolle duurzame bedrijfsvoering mogelijk is, bij kleine en grote bedrijven, en hoe dit er dan uit ziet. Met die reden hadden we veel bedrijfsbezoeken gepland.

Kennis over de inhoud van de begrippen konden we online wel overbrengen. Deels tijdens online colleges en deels in vooraf opgenomen colleges en kennisclips. Maar het interactieve deel, de discussie en het overbrengen van de ambitie van alle betrokkenen, dat leek ons een stuk moeilijker te realiseren via een scherm. Zeker bij een opleiding als deze, waar theoretische kennis moet gaan leven en moet worden omgevormd tot inhoudelijke bagage, met opties om mee te nemen naar de praktijk. Het overdragen van de bevlogenheid en inzet voor het onderwerp is pas echt gelukt als we een snaar bij de studenten zouden weten te raken die resoneert. En dat gebeurt vaak door interactie, door van gedachten te wisselen en daadwerkelijk de theorie in de praktijk te zien. Maar hoe doe je dat zonder bedrijfsbezoeken? Lukt dat via een scherm, terwijl iedereen thuiszit op een zolderkamertje?

Verschil maken

We hebben veel gesproken over hoe we dat wilden doen. Wij staken ons licht op bij iedereen met kennis van zaken én vooral ook bij de gastsprekers die hun ervaring en kennis met de studenten zouden delen en wiens bedrijven we zouden bezoeken. Het mooie van dit onderwerp is dat de meeste mensen die met duurzaamheid bezig zijn, dit vanuit de overtuiging doen dat het nodig is om daar nú mee bezig te zijn. Ze willen een verschil maken, ze vertellen er graag over en zijn doordrongen van het feit dat het delen van hun kennis met de leiders van de toekomst, nodig is om uiteindelijk een duurzame, circulaire economie te bewerkstelligen. En dit gold ook voor alle betrokken gastsprekers: de bedrijven die frontrunner zijn, gastsprekers die stakeholdergroepen vertegenwoordigen, zoals consultants, financiers, NGO's, vakbonden en de overheid en onze eigen collega's.

Die drive bracht met zich mee dat alle gastsprekers bereid waren om hun college en geplande excursies aan te passen. In plaats van bedrijfsbezoeken, namen de gastsprekers van tevoren podcasts en video’s op, sommige met hele rondleidingen in hun bedrijf. Vervolgens hebben we colleges gepland waarin de gastsprekers participeerden en waarin de gelegenheid was voor de studenten om met hen te discussiëren.

Aanstekelijk enthousiasme

Echter, voor een goede inhoudelijke discussie tijdens een college is voorbereiding nodig, niet alleen van de gastsprekers, maar vooral ook van de studenten. Om voorafgaand aan de discussie over de thema’s na te denken, kregen de studenten groepsopdrachten. Zij moesten daarin de vergaarde kennis over het te behandelen thema op praktijkcasussen toepassen. De studenten hebben het zwaar gehad, het was behoorlijk aanpoten om steeds weer een opdracht voorafgaand aan het college in te leveren. Maar het had het gewenste effect: het enthousiasme van ons, de bedrijven én de gastsprekers werkte aanstekelijk op de studenten. En de interactie tijdens de bijeenkomsten wakkerden het enthousiasme van de gastsprekers aan. Vaak was drie uur voor een discussie en onderwerp niet genoeg, er waren altijd nog meer vragen te stellen.

Mijn ‘main take-away’ van het omzetten van deze module naar een online module is, dat de gezamenlijke voorbereiding, eerst samen met de gastsprekers, en vervolgens met de studenten, ervoor gezorgd heeft dat de bevlogenheid en het enthousiasme voor het onderwerp, ook via het scherm kon worden overgebracht. Het zaadje is gepland!

Martine Bosman is jurist met jarenlange ervaring in arbeidsrecht, medezeggenschap, corporate governance, stakeholder participatie, MVO, business and human rights, circulaire economie en duurzaamheid. Op Nyenrode maakte Martine deel uit van het onderzoek Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART). Martine heeft samen met Tineke Lambooy en Aikaterini Argyrou de internationale fulltime MBA module Circular Economy and Sustainable Development ontworpen en Martine doceert in dit programma. Ook was zij lid van de adviesraad van Greenpeace Nederland en is zij onafhankelijk secretaris van de klachtencommissie FNV inzake ongewenst en ongepast gedrag.

Deze column is onderdeel van een estafettecolumn  en dit artikel is onderdeel van het L.E.S. in crisis kennisplatform. Een platform waar we kennis en kunde delen om leiders en professionals van organisaties te helpen in tijden van crisis.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.