Inzicht in corporate governance

27 februari 2019
Onderwijs

Door toenemende complexiteit binnen de top van organisaties krijgen bestuurssecretarissen, juristen en andere boardroom adviseurs een steeds zwaardere rol. Dit vereist verdere professionalisering door bijvoorbeeld opleiding én een gedegen netwerk. Het programma Inzicht in Corporate Governance is uitermate geschikt voor professionals die werkzaam zijn in een rol met verantwoordelijkheden die raken aan Corporate Governance.

Gedurende het programma komen vragen aan de orde als; hoe verhouden directie, commissarissen en aandeelhouders/stakeholders zich tot elkaar en welke krachten beïnvloeden de onderlinge verhoudingen? Wat zijn hun rollen, verantwoordelijkheden, taken, bevoegdheden en hoe kun jij hier beter op inspelen? De tiende leergang van dit programma gaat van start op 15 april 2019.

Corporate governance experts geven gedurende dit programma hun visie en vertellen vanuit hun ervaring over de belangrijkste principes en inzichten op het gebeid van corporate governance. Vanuit een multidisciplinair perspectief wordt in acht modules, verspreid over vier dagen, aandacht besteed aan hedendaagse ontwikkelingen binnen het corporate governance domein. Door het volgen van dit programma kom je beter beslagen ten ijs in je ondersteunende rol naar de driehoek Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en aandeelhouders.

De volgende thematieken worden in het programma bediscussieerd:
•    Grondbeginselen, strategisch bestuur en mechanismen van corporate governance;
•    besluitvorming en organen: taken, bevoegdheden van bestuur en RvC;
•    samenspel tussen de commissaris en de accountant;
•    boardroom dynamics;
•    wet- en regelgeving, aansprakelijkheid, jurisprudentie;
•    ethiek en business integriteit.


Meer informatie over dit programma.

Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, februari 2019.Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.