Zo maakt kennis over financial accounting je een sterkere juridisch adviseur

7 april 2021
Onderwijs

Een stuwmeer aan verwachte faillissementen, de toenemende maatschappelijke aandacht voor jaarverslaggeving, de snel veranderende digitale technologie. Juristen krijgen op steeds meer manieren te maken met financiële thema’s. Joost de Vries van JBR Institute vertelt hoe inzicht in financial accounting een voorwaarde is om te opereren als trusted advisor.

“Jaarrekeningen en jaarverslagen zijn vaak abstract en complex. In juridische opleidingen is financial accounting nog een onderbelicht onderwerp. Maar juridische dossiers zijn vaak geldgedreven – en dan moet je als jurist wel weten waar het over gaat”, zegt Joost de Vries, oprichter en eigenaar van JBR Institute, en gastdocent aan onder meer de Law Firm School, Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam. In zijn bijdrage aan de driedaagse opleiding Financieel Management voor Juristen van IIR en Nyenrode Business Universiteit deelt hij zijn expertise en ervaring op het terrein van financial accounting.

“Wie zijn er als stakeholders bij een dossier betrokken? Waar zitten de belangen? Welke financiële prikkels brengen mensen in beweging? Je moet weten hoe de verschillende geldstromen lopen om goed te kunnen adviseren en onderhandelen”, licht De Vries de relevantie van financial accounting voor juristen toe. “Als je als jurist of advocaat een brede en strategische adviseur wilt zijn, dan moet je echt verder kijken dan je eigen vakgebied. Kennis over financial accounting is onontbeerlijk om als trusted advisor te opereren.”

Achter de dashboards

Het programma Financieel Management voor Juristen is speciaal ontwikkeld voor advocaten, bedrijfsjuristen en general counsels die te maken krijgen met financiële zaken. Bijvoorbeeld als het gaat om faillissementen, fusies en overnames, contractmanagement, financiële verslaggeving en risicomanagement. Er komen diverse cases van toonaangevende organisaties aan bod.

“Het vakgebied van financieel management is overladen met ingewikkelde termen en financial accounting lijkt al snel moeilijk”, zegt De Vries. “Als jurist hoef je niet alle financiële ontwikkelingen te kunnen duiden, maar je moet wel op hoofdlijnen weten wat het verhaal is achter de cijfers. Hoe doorzie je in één oogopslag een winst- en verliesrekening? Hoe verloopt het proces van facturering? Er wordt in organisaties steeds meer gebruik gemaakt van dashboards die de bedrijfsresultaten monitoren. Wat zit daarachter? Met de juiste kennis kan je financiële informatie beter analyseren en interpreteren en de juiste taal spreken. Dat helpt je interne groei én versterkt je positie tegenover klanten, omdat je laat zien dat je hun wereld begrijpt.”

Mindmappen

JBR Institute heeft de Financial Mindmap methode ontwikkeld, die complexe financiële zaken versimpelt en verheldert. De interactieve visuele tool geeft inzicht in de strategie van de organisatie, de risico’s die daarbij zijn genomen, de financieringssituatie van klanten en de belangen, motivaties en posities van verschillende stakeholders. Meer dan drieduizend advocaten in Nederland zijn al getraind met de Financial Mindmap, en de methode wordt nu ook aangeboden aan deelnemers van de opleiding van IIR en Nyenrode Business Universiteit. “Omdat de Financial Mindmap honderd procent visueel is, doorzie je heel snel en makkelijk hoe finance werkt en snap je wat er speelt bij klanten en stakeholders – en wat daarvan de juridische implicaties zijn. Er gaan dan heel veel kwartjes vallen.”

Houd het hele plaatje in het oog, adviseert De Vries. “Elke organisatie heeft een eigen strategie, met eigen stakeholders en belangen. Een begrip van de structuren en vraagstukken achter financiële instrumenten, zoals de balans en de winst- en verliesrekeningen, geeft handvatten om over de strategische issues van collega’s en klanten na te denken. Hoe schatten interne en externe stakeholders financiële risico’s in? Hoe werken de businessmodellen en investeringsstrategieën? Wat zijn de gevolgen van actuele ontwikkelingen zoals corona voor marktgroei? Financieel management wordt extreem praktisch en dichtbij door de basisbeginselen in verband te brengen met de dagelijkse gang van zaken in je organisatie en in de markt waarop je opereert.”

Disciplines combineren om invloed te vergroten

“Als je je kennis van legal en finance goed weet te combineren, dan kan je echt toegevoegde waarde leveren voor je klant”, stelt De Vries. “Dat ligt natuurlijk vooral voor de hand als je als jurist of advocaat actief bent op het terrein van fusies en overnames, of aan de slag bent met corporate dossiers van banken en financiële spelers. Dan zijn legal en finance zo sterk verweven dat je van beide disciplines op de hoogte moet zijn om het volledige speelveld te overzien. Maar ook op andere rechtsgebieden vergroot je je invloed als je weet hoe financieel management werkt. Het insolventierecht, dat nu sterk in opmars is, is bijvoorbeeld sterk gedreven door financiën. Dat geldt ook voor het vastgoedrecht. Het is daarom doodzonde om als juridisch professional kracht te verliezen omdat je financiële zaken niet goed begrijpt.”

Joost Meijer is een van de sprekers in het programma Financieel Management voor Juristen. Het programma raakt de volledige diversiteit van financieel management die van belang is voor juristen.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.