Klimaatverandering en sociale ongelijkheid vragen om debat corporate governance

7 februari 2020
Opinie

Welke veranderingen op het vlak van corporate governance ten aanzien van bedrijfs- en systeemrisico’s kunnen we de komende tijd verwachten? En met welke praktische veranderingsstrategieën kunnen we hierop inspelen? Deze vragen stonden centraal op 29 januari tijdens het symposium ‘The Evolving Role of Corporate Governance’ van het Nyenrode Corporate Governance Instituut. Verschillende experts uit de US, UK, Europa en Nederland deelden hun kennis en best practices met ruim honderd praktijkdeskundigen en academici op Nyenrode Business Universiteit.

Veranderende verwachtingen

Corporate governance verandert  snel. De samenhang tussen corporate governance en systeemrisico’s, zoals klimaatverandering en maatschappelijke ongelijkheid vraagt om een debat over veranderende verwachtingen. Dit geldt met name ten aanzien van de verschuivende visie op de rol van stakeholders. Denk aan een nieuwe benadering van corporate governance op het gebied van financiën, rapportage en vennootschapsrecht door bedrijven, beleggers en toezichthouders. De urgentie hiervan blijkt onder andere uit het statement van de Business Roundtable, het statement van het World Economic Forum, de meest recente brief van Larry Fink en Europese plannen en regelgeving op het gebied van de financiering van duurzame groei, zoals de European Green Deal, het Action Plan on Financing Sustainable Growth en het Non-financial Reporting Directive.

Experts uit binnen- en buitenland

Experts uit binnen- en buitenland reflecteerden vanuit verschillende invalshoeken op interdisciplinaire ontwikkelingen op het snijvlak van vennootschapsrecht, accounting en finance. Sprekers tijdens deze dag waren onder andere professor Colin Mayer, professor Bob Eccles en Susanne Stormer, Vice President en Chief Sustainability Officer bij Novo Nordisk.

Colin Mayer, professor aan de Said Business School Oxford, presenteerde onder meer de conclusies van het recent gepubliceerde onderzoeksrapport van de British Academy over de 'Future of the Corporation'. Ook sprak professor Mayer over de hervorming van de corporate governance ter bevordering van bedrijfsdoelstellingen.

Bob Eccles, professor aan de Said Business School Oxford en voorheen Harvard Business School, wierp zijn blik op de rol van accounting-standaarden en rapportage. Vanuit de gedachte dat niet-financiële informatie feitelijk pre-financiële informatie is, wees hij op de noodzaak om zowel externaliteiten als financieel materiële risico’s zichtbaar te maken in rapportages. Hij gaf aan hoe bestaande standaarden voor rapportage aangepast kunnen worden.

Hoe heeft purpose, mede door een steeds turbulentere wereld, een centrale rol ingenomen in het corporate governance debat? Susanne Stormer, liet zien hoe Novo Nordisk hier invulling aan geeft door middel van een duidelijke missie, het gebruik van een stichtingsstructuur en door het introduceren van nieuwe elementen in de statuten.

Fons Leijten, partner bij Stibbe,  betoogde dat in Nederland de NV niet gezien wordt als een contract, maar als een institutie. Hij liet zien hoe met deze visie de verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen gericht worden op de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en een systeem van ‘checks and balances’ kan ontstaan. En tot slot sprak Eloy Lindeijer, Chief Investment Manager bij PGGM, met de aanwezigen over langetermijn- en stakeholderoriëntatie vanuit beleggersperspectief.

Het symposium is tot stand gekomen met de steun van Stibbe, Rijks Universiteit Groningen, Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, Erasmus Universiteit en Eumedion.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.