Meer doorgroeimogelijkheden voor vrouwen

24 september 2019
Onderwijs

Het zal weinigen zijn ontgaan dat er een discussie woedt over het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Bij Nyenrode Business Universiteit volgen we deze discussie met veel belangstelling. Specifiek vanuit onze waarde ‘stewardship’ dragen wij, met onze opleidingen en deelnemers, graag bij aan diversiteit en inclusieve organisaties.  

Uit de Nederlandse Female Board Index, een jaarlijks overzicht van vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen, uitgevoerd door Mijntje Lückerath-Rovers, blijkt dat afgelopen jaar een kwart van de bestuursbenoemingen een vrouw werd benoemd. Een record, maar lang nog niet zoveel als het landelijk streefcijfer van de SER.  

Op vrijdag 20 september besteedde het televisieprogramma Nieuwsuur aandacht aan de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de top van bedrijfsleven. De vraag is of een quotum hieraan kan bijdragen. Prof. dr. Jaap van Muijen, verbonden aan Nyenrode als hoogleraar Leiderschapsontwikkeling, werd gevraagd naar zijn visie op dit vraagstuk. Hij beaamt dat er te weinig vrouwen aan de top zijn, en dat dit al start in het middenmanagement. Hij pleit daarom voor het principe: "Zorg ervoor dat vrouwen al op jonge leeftijd leidinggevende ervaring gaan opdoen. Leg desnoods een quotum op middenmanagement."

Diversiteit

Vrouwelijke deelnemers binnen onze programma’s zijn essentieel voor de kwaliteit van de programma’s. De energie en invalshoeken die vrouwen inbrengen, naast dat van mannelijke deelnemers, zijn van belang voor de inhoud. Nyenrode gelooft sterk in de kracht van de diversiteit binnen een groep.

Programma-directeur Nel Hildebrand legt uit wat het belang is van diversiteit: “Wij zien in onze General Management programma’s dat het aantal vrouwelijke deelnemers nog steeds achter blijft op het aantal mannen. Mannen vinden het blijkbaar normaler om in hun eigen ontwikkeling te investeren. Ze vragen niet eerst toestemming, maar regelen het gewoon. Terwijl wij toch zo graag naar een gelijke verdeling willen!”

Klik hier om het gehele item van Nieuwsuur te zien.

Nyenrode Business Universiteit staat voor het belang van een groter aandeel vrouwen op leiderschapsposities in het bedrijfsleven en binnen de overheid. De bevordering van goed leiderschap vraagt om het voortdurend opleiden van management binnen organisaties. Nyenrode draagt met haar programma’s zoals het New Board Program, het Advanced Management Program, Commissarissencyclus, het Strategic Leadership Program, het Leadership Development Program en het Teamleadership Program bij aan het professionaliseren van leiders. 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.