‘Purpose is easy, commitment is hard’

23 april 2020
Opinie

In crisistijd is van alles in beweging. Maar hoe vinden we daarbij de juiste balans tussen adaptatie aan het hier en nu, nostalgie naar het verleden en transformatie richting de toekomst? Een focus op wat echt van waarde is – de purpose van een organisatie – geeft richting, maar is niet genoeg. Wat ook nodig is, is commitment. Verder invulling geven aan dat wat van waarde is. Juist nu. Juist ook voor Nyenrode.

Op donderdag 12 maart 2020 begonnen we aan een tweedaags programma van een Executive MBA module. Alle deelnemers waren aanwezig en de meesten bleven ook overnachten. Die avond werd echter besloten dat alle universiteiten dicht gaan vanwege corona. We hebben de volgende ochtend nog wel samen ontbeten, in het Plesman-gebouw, om daarna ieder ons weegs te gaan. Op weg naar huis of naar het werk, een onzekere toekomst tegemoet.

Mijn eerste bijdrage

Aanpassen lukt dan wel. Die vrijdagavond zou ik nog voor de studenten van het Part-Time MSc in Management een pitch houden voor keuzevakken die later in het programma zijn opgenomen. Dat werd mijn eerste bijdrage via video. Dat weekend ben ik aan de slag gegaan om de course die op maandag moest beginnen online te verzorgen. Met hulp van collega’s is dat gelukt en inmiddels zit die course er op. Alle onderwerpen zijn aan bod gekomen, zoals we dat gepland hadden. En toch wringt er wat …..

Is dat nostalgie? Het missen van de face-to-face contacten en het samen wandelen over het landgoed van Nyenrode naar een diner in de mensa of De Lakei? Wellicht zit daar een deel in. Maar als dat het enige was, vind ik dat we niet moeten zeuren. We moeten ons aanpassen aan de moderne tijd. We roepen toch al jaren dat we meer moeten doen met internet, flipped classrooms en blended learning? Nou, dat zijn we nu volop aan het leren.

Raken, verrassen en verrijken

Maar er is nog iets anders. Iets dat verloren dreigt te gaan in de huidige aanpassing van de activiteiten. Hoe goed ken ik nu de studenten die ik in de tussentijd les heb gegeven? Als ik eerlijk ben, nauwelijks. Ik heb gestructureerd online les gegeven. Zij hebben netjes gedaan wat er van hen gevraagd werd en dat was het dan.

Maar daarvoor ben ik niet naar Nyenrode gekomen en daarvoor komen studenten ook niet naar Nyenrode. Ik wil deelnemers aan programma’s raken, verrassen en verrijken. Hen uitdagen om eigen overtuigingen even te parkeren en open te staan voor nieuwe perspectieven, vanuit literatuur en gesprekken met elkaar. Naast het ontwikkelen van de cognitieve aspecten, gaat het dan ook om de emotionele, fysieke en spirituele aspecten van het mens-zijn. Dan wordt onderwijs betekenisvol!

Die focus op betekenisvol onderwijs is ook verankerd in de missie van Nyenrode: Serving society by shaping responsible leaders. Dat vereist meer dan het meenemen van de deelnemers in de laatste managementmodellen. Immers, dat kan ook via YouTube of een ander social media-kanaal. Alleen door de vormende kant van ons onderwijs vast te houden kan Nyenrode een reward for life zijn. Maar hoe doe je dat in een online omgeving? Ik weet het nog niet. Wel weet ik dat het zal helpen als we bij alle aanpassingen die we nu doorvoeren ons afvragen hoe we dat kunnen doen op een manier die ons dichter bij onze missie brengt. 

Doeners in de wederopbouw

We vertellen nog vaak het verhaal over het ontstaan van Nyenrode. Een vormingsinstituut waar doeners worden opgeleid om bij te dragen aan de wederopbouw van de Nederlandse economie na de Tweede Wereldoorlog. Dat was de betekenis van ‘serving society’ bij onze oprichting. Maar hoe kunnen wij de maatschappij dienen in de huidige tijd?

In plaats van een focus op Nederland gaat het met de huidige internationale ketens om verantwoordelijkheid nemen voor de wereld. En alleen wederopbouw van wat we hadden volstaat niet. Daarvoor is er inmiddels te veel duidelijk geworden over de grenzen van de groei, over het veroorzaken van klimaatverandering, over sociale ongelijkheid.

Duurzame transformatie

Leiders staan nu voor de vraag hoe zij invulling kunnen geven aan duurzame transformatie richting een economie die werkt voor ons allen. Dat vereist transformatie van niet alleen organisaties, maar ook van markten, zodat bedrijven die voorop lopen in duurzaamheid daarvoor beloond worden. Met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als breed gedragen agenda die richting geeft aan deze transformatie.

Impactvolle commitment

Door de maatregelen rond de coronacrisis is van alles aan het veranderen. Echt commitment tonen voor waar wij voor staan geeft richting aan en houvast bij die veranderingen. Het vraagt dat we ons continu afvragen hoe we kunnen veranderen op een manier die ons dichter brengt bij onze missie. Een dergelijk commitment aan de purpose van Nyenrode vraagt dat we via onderwijs en onderzoek bijdragen aan de wereld die we willen creëren.

Hoe kunnen we dat zo impactvol mogelijk doen, ook onder de huidige omstandigheden? Door daar verder invulling aan te geven ben ik er van overtuigd dat we een juiste balans kunnen vinden tussen adaptatie, nostalgie en transformatie. Daarmee is Nyenrode niet alleen klaar voor de toekomst, maar gericht op de toekomst: Serving society by shaping responsible leaders, professionals and markets!

Prof. dr. ir. André Nijhof (1969) is Kerndocent Duurzame Transitie en Stewardship voor onder andere de modules 'Sustainability and Systemic Change' en 'Toekomstgericht ondernemen, duurzaamheid in de praktijk' van de Modulair Executive MBA.

 

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.