Rol van L&D managers is veranderd door corona

21 juli 2021
Onderwijs

“Als gevolg van de Corona-pandemie zijn digitalisering en manieren van werken in een stroomversnelling gekomen. Er zijn in recordtempo nieuwe tools, apps en vormen van samenwerken ontstaan. De noodzaak om doorlopend te blijven leren en ontwikkelen is daardoor alleen maar groter geworden,” zo legt prof. dr. Nick van Dam uit. Hij schreef het boek ‘49 tools for learning & development’ samen met Jan Rijken.

“Het is alleen maar zichtbaarder geworden hoe – al eerder ingezette - veranderingen in het werkende en lerende  leven ineens versneld kunnen plaatsvinden. Dit heeft enorme consequenties voor leren & ontwikkelen van mensen. Learning & Development professionals en leiders zijn genoodzaakt om mee te gaan in de versnelling die plaatsvindt om hun mensen te kunnen blijven uitdagen en hun ontwikkeling te blijven stimuleren,” aldus Van Dam.

Transitie

We kunnen volgens Van Dam spreken van een roltransitie. Maar wat houdt die roltransitie met name in en waar liggen de belangrijke opgaven voor L&D in de nabije toekomst? En wat betekent dit voor de professionalisering van de L&D’er zelf? De schrijvers gaan hierop in in het nieuwe boek. ’49 Tools for Learning & Development’ is volgens Van Dam een boek dat niet in de kast, maar op het bureau van elke L&D Professional zou moeten liggen.

“Het is een boek waar je iedere dag mee aan de slag gaat in je dagelijkse werk. Onderwerpen gaan van L&D strategie tot een leven lang leren. Met telkens dezelfde opbouw. Elke tool wordt geïntroduceerd, een illustratie  wordt weergegeven, deze wordt uitgelegd en tenslotte wordt aangeven hoe je de tool kunt toepassen. Het boek wordt onder andere gebruikt in de ‘Global Masterclass L&D Leadership’ die Nyenrode verzorgt in samenwerking met IE Business School (Madrid).

In deze video leggen Nick van Dam en Jan Rijken de context van hun boek uit.

Het boek is in het Engels geschreven en er komt ook een e­book versie. Alle auteursroyalty’s van het  boek worden gedoneerd aan de Stichting e­Learning for Kids dat gratis digitaal onderwijs beschikbaar maakt voor ruim 25 miljoen kansarme kinderen

Prof. dr. Nick van Dam is een internationaal erkende visionair leider, adviseur, onderzoeker, auteur en facilitator op het gebied van corporate learning en leiderschapsontwikkeling en academisch verantwoordelijk voor de Global Masterclass Learning & Development Leadership.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.