Toepassingsmogelijkheden IT voor advieswerk verrassend groot

Joke Ederveen, deelnemer aan de MBA in Business & IT

11 april 2017
Onderwijs

‘Mijn 35-jarige carrière vertoont een ontwikkelingscurve: van opgestapelde vakinhoudelijke kennis naar visie over de organisatie als geheel. Daar kwam mijn huidige werk als zelfstandig consultant uit voort. Die stijgende lijn wilde ik voortzetten met de keuze voor de Modulair Executive MBA in Business & IT, zodat ik mijn adviezen over bedrijfsvoering theoretisch kan onderbouwen. Met IT, de tweede pijler, voelde ik minder betrokkenheid. Totdat de IT-colleges startten en ik inzag welke krachtpatser dit is in de verbetering van proceskwaliteiten. Ik heb IT omarmd.’

Joke Ederveen studeerde biochemie. Voordat zij in 2010 een eigen consultancy oprichtte onder de naam Edra Services, stond zij onder meer als onderzoeksleider aan het hoofd van laboratoria en vervulde diverse managementfuncties. Haar advieswerk is gecentreerd rond kwaliteitscontrole, met de specialisatie microbiologie en virologie. Ederveen koos voor de volledige MBA en ging afgelopen september 2016 van start.

Verandermanagement
‘De eerste module raakte meteen de kern van mijn advieswerk – het ging over verandermanagement en organisatieontwikkeling. Ik vond de vele concepten en wetenschappelijke methoden inspirerend. Bovendien legde docente Daniëlle Zandee steeds de focus op een mensgerichte aanpak. Dat sluit regelrecht aan op mijn manier van werken. Ik ben een typische verbinder en zoek het gesprek op. Een organisatie ontwerp je niet zomaar op de tekentafel, want mensen vormen uiteindelijk de stuwende kracht.’

Bewustwording
Ederveen werkt vooral voor bedrijven waar laboratoria aan zijn verbonden. ‘Het is een bedrijfsomgeving waar de blik doorgaans naar binnen gericht is; op de inhoud, het vakmatige. Het geeft veel voldoening om mensen de brede betekenis van veranderingsdoelen te duiden en daarvoor te enthousiasmeren. Maar welk keuzepatroon ligt ten grondslag aan een daadkrachtig verandermanager? Door de inzichten uit deze module zag ik dat ik al veel in de praktijk toepaste, waarvoor ik nu de structuur aangereikt kreeg. Ik handel nu bewuster en effectiever.’

Verhelderende case
‘Daarnaast werkte het verhelderend om samen met medestudenten in een andere setting verandermanagement te oefenen’, vertelt Ederveen enthousiast. ‘Voor een B2B-bedrijf brachten we de kansen in kaart middels appreciative inquiry, een doeltreffende techniek waarbij je medewerkers laat participeren in de zoektocht naar verandering. Ons stappenplan om de verkoop via de webshop fiks te vergroten, is momenteel in uitvoering.’

Brugfunctie
‘De module Digital Strategy and Transformation overtrof mijn verwachtingen. IT bleek een fantastisch strategisch middel om meer kwaliteit en efficiëntie in de organisatie te brengen, ook in mijn sector. Zo kunnen digitale technologieën grote waarde hebben voor data-integriteit in laboratoria. Ook zal ik bedrijven ervan overtuigen om IT beter in de opzet van hun informatiemanagementsystemen te integreren. Ik zie nu tal van mogelijkheden om een brug te slaan tussen de werelden van automatisering en laboratoria.’

Warme deken
Ederveen voelde zich gelijk thuis bij de opleiding: ‘In mijn werk ken ik het klappen van de zweep; ik heb overzicht. Bijkomend voordeel is dat je de vaardigheid ontwikkelt om je tijd zeer efficiënt in te delen. De MBA en mijn bedrijf gaan dan ook prima samen. Momenteel volg ik zelfs twee modules.

Daarnaast biedt de positieve ambiance op Nyenrode een ruggensteun. Docenten voeren je stapsgewijs mee in de materie, studenten helpen elkaar en aansluiting vinden gaat vanzelf. Dat voelt als een warme deken.’

Maximale impact
‘De MBA heeft mij het afgelopen halfjaar als zelfstandig consultant gesterkt. In de aanname van opdrachten ben ik selectiever geworden. Ik stel mijzelf nu steeds bedrijfskundige vragen over organisatie en cultuur en kies die opdracht waar ik het meeste onderscheid kan maken. Want maximale impact, daar ga ik voor als consultant.’

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.