Vernieuwd vak Auditing Theory in de accountantsopleiding

Joost van Buuren: “Een goede voorbereiding maakt colleges leuker en effectiever “

21 maart 2016

Op 26 februari ging voor studenten van de accountantsopleiding het vak Auditing Theory nieuwe stijl van start. Wetenschappelijke artikelen zijn nog steeds de basis van deze cursus, maar de vorm is ingrijpend veranderd. Het vak gaat over de theoretische grondslagen en actuele thema’s binnen het vakgebied Auditing & Assurance: het waarom, hoe en wat van de accountancy. De studenten worden gestimuleerd om met de stof aan de slag te gaan door interactieve werkcolleges, toepassing van theorie op praktijkcases, zelfstudieplicht en webcasts.

Meer interactieJoost van Buuren
Kerngroepvoorzitter Joost van Buuren licht de vernieuwingen toe: “De oude cursus werd wel goed gewaardeerd, maar studenten deden te weinig aan zelfstudie en dat bleek ook wel uit de slagingspercentages. Om het vak effectiever en leuker te maken hebben we ten eerste afscheid genomen van de hoorcolleges, en zijn we in plaats daarvan werkcolleges op locatie gaan geven. Hierdoor is meer interactie mogelijk en hebben studenten minder reistijd.”

Zelfstudieplicht
Studenten zijn niet verplicht om de colleges te volgen, maar als ze naar college willen komen moeten ze wel voorafgaand aan het college een persoonlijke samenvatting indienen via de portal My.Nyenrode. Van Buuren: “Door die zelfstudieplicht krijgen de colleges meer diepgang, en daarmee doen we recht aan de student die zich goed heeft voorbereid. Het is win-win: het studierendement ligt hoger én de studenten hebben wat aan elkaar tijdens het college. Sommige studenten moeten wel wennen aan die nieuwe norm. Maar deze structuur kan de studenten ook helpen om tegen hun werkgever te zeggen: die ruimte voor de studie heb ik nu nodig.”

Webcasts
Om de studenten te helpen bij hun voorbereiding zijn webcasts opgenomen. In iedere video wordt kort uiteengezet waarom het artikel belangrijk is, wat je ervan kunt leren en waar je specifiek op moet letten. Van Buuren wijst erop dat alleen de webcast bekijken niet genoeg is: “Je moet echt zelf het wetenschappelijke artikel lezen om van de samenvatting een persoonlijke analyse te kunnen maken ter voorbereiding van het college en het tentamen.”

Praktijkcases
Tijdens de werkcolleges passen de studenten de theorie toe op spraakmakende praktijkcases, zoals Imtech, Vestia en Econcern. “Hiermee laten we zien dat de theorie over de dagelijkse praktijk gaat, “ zegt Van Buuren. “In de oude hoorcolleges werd die link ook wel gelegd, maar dat was voor de meeste studenten te abstract. Nu gaan ze er zelf mee aan de slag: hier heb je een praktijkcase, pas die theorie nu maar eens toe. Tijdens de colleges kunnen studenten inloggen op de leeromgeving waar alle bronnen over de praktijkcases per college bij elkaar staan.”

Ethiekwijzer
Een andere wijziging betreft het onderwerp ethiek. Dat is nu geïntegreerd in de colleges over de andere onderwerpen. Ethiek omvat immers alle onderdelen van het vak van accountant. Van Buuren merkte dat studenten ethiek zweverig vonden. “We passen het nu toe op cases waardoor het concreter wordt. Voor het onderwerp ethiek hebben we een ethiekwijzer ontwikkeld. Hiermee kun je vanuit verschillende soorten ethiek licht werpen op een vraagstuk. De deugdenethiek bijvoorbeeld gaat uit van deugden als rechtvaardigheid, voorzichtigheid, zelfbeheersing en moed. Terwijl het bij de gevolgenethiek gaat om de uitkomsten van de keuzes die je maakt. Aan de hand van die ethiekwijzer gaan studenten tijdens het college met elkaar in gesprek. Het vak wordt er persoonlijker van.”

Investering
Om de vernieuwingen in het vak Auditing Theory te realiseren zijn honderden uren geïnvesteerd door de kerngroep en door bureaumedewerkers: Erik Witpeerd, die de filmpjes maakte, Laurien Kooij die de organisatie van docenten en materiaal verzorgde en Renske Siskens die de nieuwe leeromgeving heeft ingericht. Van Buuren benadrukt dat het gebruik van webcasts zeker geen bezuiniging is: “Die webcasts zijn er niet als vervanging van face-to-face colleges maar om de studenten te ondersteunen. Alles met het doel dat zij gaan nadenken over de uitgangspunten van het beroep. Als we dat voor elkaar krijgen ben ik een blij mens.”

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.