De waarden van Nyenrode in crisistijd

21 maart 2020
Opinie

De coronavirus-pandemie maakt ons nederig. Het bepaalt ons bij onze kwetsbaarheid. Als organisme. Als mens. Als Nyenrode. Het maakt nederig in de betekenis van een beetje onhandig, onwennig en onzichtbaar. We verdwijnen in de massa, want opeens zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, dobberend en zoekend naar nieuwe vaarkracht. Als individu en als organisatie.

Wat betekent het woord nederig? Het is gelijk aan 'eenvoud', 'simpelheid' en 'bescheidenheid'. Humilitas in het Latijn. Dit betekent: op de knieën gaan, stil worden. De nieuwe werkelijkheid zet ons stil. We worden er klein van. Niettemin blijven we overeind. Als mens. En als Nyenrode. Wij kunnen hiermee omgaan. Juist omdat wij mensen zijn. Mensen die met elkaar zijn verbonden vanuit onze missie om toekomstige leiders te vormen. Wij geloven in elkaar. Die verbondenheid vanuit de gezamenlijke missie geeft ons kracht. Mentale, sociale en relationele kracht. En verbeeldingskracht. Imagination. En zoals Albert Einstein zei: “Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.”.

De coronavirus-pandemie tast onze vrijheid en onze gezondheid aan, maar niet onze menselijke waardigheid en verbeeldingskracht. Ons mens-zijn blijft intact. Ook onze sociale identiteit, die we ontlenen aan onze familie, vrienden en verbinding met Nyenrode, blijft intact. Die identiteit krijgt misschien wel een boost. Want een crisis verbindt.

Ons ego verdraagt dit echter slecht. In het tijdperk van wedijver en populariteit scoort masculiniteit. We willen helden zijn, opvallen, geliked worden, op een voetstuk staan. De coronacrisis schudt ons echter van onze sokkels. We zijn opeens allemaal gelijk en allemaal even kwetsbaar. We worden allemaal weer bepaald bij onze menselijkheid. Als elkaars gelijken. Dat dat zo is, wisten we, maar we waren het misschien een beetje uit het oog verloren.

Deze woeste tijd geeft ons de kans om stil te worden en na te denken over wat wij met de ons gegeven tijd en talenten kunnen en willen doen. Woestijntijd kan een tijd van bezinning zijn. Zonder dat we dat hebben ingepland, worden we overvallen door deze mogelijkheid om tastend in het duister te manoeuvreren om te behouden wat we hebben en om nieuwe werkvormen te ontdekken, geholpen door technologische hard- en software.

Het moet even anders. Om onze purpose in de nieuwe werkelijkheid te blijven nastreven, namelijk serving society by shaping future leaders, moeten we allereerst ons onderwijs anders aanbieden. Maar daarnaast zullen we ook inhoudelijk de diepte in moeten. We zullen moeten ontdekken wat de nieuwe werkelijkheid betekent voor onze onderzoeksvragen, onze onderwijsprogramma’s en onze LES- principes. We zullen als Nyenrode-faculty en -soulmates moeten gaan onderzoeken en onderwijzen wat de LES-waarden in tijden van crisis inhouden en wat de nieuwe werkelijkheid van toekomstige leiders vraagt. Van daaruit kunnen we verder werken. Als en aan Nyenrode.

Sinds 1946 zijn we een gebleken wendbaar ecosysteem voor en van het Nederlandse bedrijfsleven, dus dat gaat lukken. Want wij zijn mensen die de kracht van kennis en imagination met elkaar verbinden. Shoulder to shoulder. Dat geeft ons de veerkracht die we nu zo nodig hebben. Bij leven en welzijn.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.