Een creatieve, multidisciplinaire en intelligente aanpak om de kennis en vaardigheden uit het verleden en het heden van vastgoed te koppelen aan de toekomst.


Tom Berkhout is hoogleraar vastgoed, directeur van Nyenrode's Real Estate Center en academisch directeur van Nyenrode's Master Fiscaal Recht. Zijn belangrijkste onderzoeksdomeinen zijn vastgoed (belastingen, rapportering, financiën, waardering, economie, markten,) en fiscaal recht. Hij heeft een groot aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een breed scala aan vastgoed gerelateerde onderwerpen: fiscaliteit (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering, vastgoedfinanciering, financiële verslaglegging, integriteit, vastgoedmarkten, beleggingsanalyses, beleggingsgedrag.

Tom heeft zijn masteropleiding Fiscaal Recht en zijn masteropleiding Onroerend goed aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam met een proefschrift over afschrijvingen en herwaarderingen van vastgoed.

Nevenfuncties

Naast zijn functie bij Nyenrode is Tom voorzitter van het Competence Center for Real Estate van de Nederlandse Belastingdienst en strategisch adviseur van de Nederlandse Belastingdienst.

Tom heeft in het verleden veel bestuursfuncties vervuld. Momenteel is hij voorzitter van de Stichting Fundatie Bachiene (onderzoek), bestuurslid van de Stichting Reeders (liefdadigheidsinstelling), lid van de Raad van Advies van het Vastgoedonderzoek Kwartaal, lid van de Centrale Raad van het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Tom is tevens hoofdredacteur van PropertyNL Tax, redactielid van Vastgoed Fiscaal en Civiel, geaccrediteerde auteur van het Weekblad voor fiscaal recht en geaccrediteerde columnist van Vastgoedmarkt en Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.

Internationale activiteiten

Tom is gastdocent onroerend goed en belastingrecht aan de Russische Presidentiële Academie voor Nationale Economie en Bestuurskunde (RANEPA, Moskou) en Accreditatierecensent voor het Koninklijk Instituut van Registeronderzoekers (RICS).

Interesses

Zijn interesses zijn vinyasa-yoga, roeien, rennen en 'old school' science fiction (Asimov, Vance, Van Vogt, Heinlein).

Meest relevante publicaties

  • Berkhout, T.M. (2020). Over termen en begrippen: herijken van gebruiksduur en restwaarden, NTFR : Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2020/1631, 1-5.
  • Berkhout, T.M., & Bril, M. (2020). Fiscale regels nog niet klaar voor verduurzamen, PropertyNL Magazine, 4, 20- 22.
  • Berkhout, T.M. (2020). ‘Economische eigendom’ van commercieel vastgoed: welke lading dekt de vlag?, Weekblad fiscaal recht, 7327, 335- 342.
  • Berkhout, T.M., & Bril, M.C.B. (2020). De eigen woning: fiscaal nog niet klaar voor verduurzamen, Weekblad fiscaal recht, 7326, 312- 317.
  • Berkhout, T.M. en Zwart, Ph.H. (2020), Financieren van familievastgoed, Tijdschrift Familiebedrijven, 2020/28, p. 28-35.

Publicaties