Prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS

Hoogleraar
Tom Berkhout
 • Vastgoed
 • Belastingrecht
 • Bedrijfswaardering

 

"Mijn missie is diepe inzichten en bewezen kennis uit het verleden en het heden te koppelen aan de toekomst."

Prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS is hoogleraar Real Estate aan Nyenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van het Nyenrode Faculty Expertisecenter Corporate Reporting, Finance & Tax. Daarnaast is Berkhout directeur van Nyenrode's Real Estate Center en academisch verantwoordelijk voor de Master Fiscaal Recht. Zijn belangrijkste onderzoeksdomeinen zijn vastgoed (belastingen, jaarverslaggeving, financiering, taxeren en waarderen, vastgoedeconomie, vastgoedmarkten) en fiscaal recht. Hij heeft een groot aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een breed scala aan vastgoedgerelateerde onderwerpen waaronder: fiscaliteit (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering, vastgoedfinanciering, financiële verslaglegging, integriteit, vastgoedmarkten, beleggingsanalyse, beleggingsgedrag.

Berkhout heeft de masteropleidingen fiscaal recht en real estate aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Hij promoveerde eveneens aan deze universiteit met een proefschrift over afschrijvingen en afwaarderen van vastgoed.

Nevenfuncties

Naast zijn functie bij Nyenrode is Berkhout voorzitter van het Vastgoedkenniscentrum van de Belastingdienst en strategisch adviseur van de Belastingdienst.

Berkhout heeft in het verleden veel bestuursfuncties vervuld. Momenteel is hij voorzitter van de Stichting Fundatie Bachiene (onderzoek), lid van de Raad van Advies van het Property Research Quarterly en lid van de Centrale Raad van het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Daarnaast is Berkhout hoofdredacteur van PropertyNL Tax, hoofdredactielid van Vastgoed Fiscaal en Civiel, vaste auteur van het Weekblad voor fiscaal recht en vaste columnist van PropertyNL Magazine en het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht.

Internationale activiteiten

Berkhout is accreditation reviewer voor de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Daarnaast heeft hij ook colleges aan de Universiteit van Antwerpen.

Interesses

Zijn hobby's zijn vinyasa-yoga, roeien, hardlopen en 'old school' science fiction (Asimov, Vance, Van Vogt, Heinlein).

Meest relevante publicaties

 • Berkhout, T.M. (2022). Box 3-heffing vastgoed: van pretbox naar doos van Pandora? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2022/2537, 1-7.
 • Berkhout, T.M., & Hoogeveen, M.J. (2022). Falsifieerbare normen en omstandighedencatalogus voor vastgoedexploitanten 2.0, Weekblad fiscaal recht, 7243, 384-393.
 • Berkhout, T.M., e.a.(2022). Praktijkhandreiking taxeren duurzaam vastgoed. Van ‘bruin’ naar ‘licht- en donkergroen’ vastgoed: acht praktijkcasussen. Utrecht: NVM Business.
 • Berkhout, T.M., & Zwart, Ph.H. (2022). Basisboek Vastgoedfinanciering (4e herziene druk).
  Berkhout, T.M., & Van der Paardt, R.N.G. (2022). Basisboek vastgoed fiscaal. (9e herziene druk). Naarden: Infotax. ISBN  978-90-832307-0-2.
 • Berkhout, T.M. (2021). Bedrijfswaarde (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 2021.
  Berkhout, T.M. (2021). Hoge Raad: wat stelt ‘de bedrijfseconomie’ in BNB 1957/208 nu nog voor?, NTFR : Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2020/1776, 1-4.
 • Berkhout, T.M., & Van der Paardt, R.N.G. (2022). Basisboek vastgoed fiscaal. (9e herziene druk). Naarden: Infotax. ISBN  978-90-832307-0-2.
 • Berkhout, T.M. (2021). Hoge Raad: wat stelt ‘de bedrijfseconomie’ in BNB 1957/208 nu nog voor?, NTFR : Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2020/1776, 1-4.
 • Berkhout, T.M. (2020). ‘Economische eigendom’ van commercieel vastgoed: welke lading dekt de vlag?, Weekblad fiscaal recht, 7327, 335- 342. 
 • Berkhout, T.M., & Bril, M.C.B. (2020). De eigen woning: fiscaal nog niet klaar voor verduurzamen, Weekblad fiscaal recht, 7326, 312- 317.