Vijf tips om je Tech en Data slimmer te organiseren

7 februari 2020
Onderwijs

De digitalisering van de maatschappij zorgt ervoor dat organisaties moeten leren om technologie en data in te zetten en te organiseren. Technologie wordt steeds meer onderdeel van het primaire proces. Data zorgen voor een slimmere afhandeling in processen of een meer unieke klantbeleving. Medewerkers verwachten ook steeds meer een optimale digitale werkplek. Volgens Gerard Wijers, kerndocent van de module Organization and Value of Data en Technology, is het dus hoog tijd om je tech en data slimmer te organiseren. Hij geeft je vijf tips.

Tip 1: 
Organiseer jezelf naar verschillende soorten IT

IT is over de jaren heen een veelkoppig monster geworden. Daar waar het ooit vooral ingezet werd voor administratieve vastlegging of het een beperkt onderdeel was van technische apparatuur, is het nu de slimme koppeling naar je klanten en leveranciers toe. Processen kunnen volledig geautomatiseerd worden afgehandeld. De tijd dat je op één manier IT kon organiseren is daarmee voorbij. Sommige tech-teams verdienen rechtstreeks geld en moeten optimaal agile kunnen functioneren en leveren. Andere tech-teams hebben baat bij een bepaalde rust en is het verstandig om vooral de leverancier van de oplossing te volgen. Ook ontstaan er steeds meer faciliterende teams op het gebied van data en integratie. Het inrichten van de tech- en data-organisatie is een nieuw vak geworden waarbij teams, afhankelijk van hun doel, zich anders dienen in te richten.

Tip 2: 
Maak je tech-organisatie schaalbaar en wendbaar

Schaalbaarheid en wendbaarheid zijn belangrijke paramaters voor een moderne tech- en data-organisatie. De behoefte van vandaag is niet per se de behoefte van morgen. Nieuwe wetgeving, nieuwe markten en nieuwe producten leiden tot een andere strategische focus. Hoe buig je dan een tech-organisatie om die steeds meer ingericht is rond zelforganiserende teams? Nieuwe coördinatiemechanismen gaan ontstaan om als gehele organisatie wendbaar te worden. Zorg voor een heldere coördinatie op strategisch, tactisch én uitvoerend niveau.

Tip 3: 
Zorg voor een stevig centraal datafundament

De data-organisatie groeit snel. Steeds meer data komen beschikbaar en zijn tijdiger nodig en worden relevanter voor de dagelijkse praktijk. Omdat deze data direct weer in het dagelijks proces worden ingezet, gaat ook de benodigde datakwaliteit omhoog. Veel organisaties worstelen dan ook met een gebrekkige inrichting en een kwaliteit van hun data. Er is een bepaalde mate van centralisatie van dataverantwoordelijkheid nodig. Het datafundament moet staan. Verantwoordelijkheden ten aanzien van dataplatformen, datakwaliteit, databeveiliging en -privacy en data-architectuur zijn centrale verantwoordelijkheden. Door vanuit een stevig fundament data ter beschikking te stellen, ontstaat slimheid in het bedrijfsleven waar analisten en datawetenschappers organisaties en management kunnen helpen steeds data bewuster te worden.

Tip 4: 
Denk niet dat je alles zelf kan doen

Ooit was het noodzaak dat je al je software zelf moest bouwen. Gelukkig is die tijd voorbij. Je kan ook veel waardevolle software en functionaliteit kopen. Vaak is het ook heel goed om niet af te gaan wijken van hetgeen op de markt te koop is. Simpel gezegd: een deel van de IT is vraaggestuurd en een deel is aanbodgestuurd. Daartussen heb je nog de ontwikkeling van krachtige platformen die als het ware al veel klaarzetten. Het nadenken over wat je koopt en wat je zelf uniek wilt ontwikkelen is een verfijnd spel geworden. Daarbovenop is er vervolgens nog de vraag welke werkzaamheden je zelf wilt doen. Kies je er voor om zelf vooral de regisseur te zijn? Of heb je ook eigen tech- en data-engineeringcapaciteiten in huis? Eén ding staat vast: ga niet alles zelf doen en richt je zelf op dat wat jou als organisatie uniek maakt.

Tip 5:
Bereid je er op voor dat jezelf ook een IT- en dataleverancier wordt

Tenslotte wordt elk bedrijf ook een beetje IT- en dataleverancier. De digitale kanalen en koppelingen worden steeds belangrijker en moeten ook steeds vaker 24 uur per dag werken. Dit betekent 24 uur per dag beschikbaar zijn en bij problemen ook 24 uur per dag bereikbaar. Maar het betekent ook verstand van zaken hebben ten aanzien van IT-contracten, service-overeenkomsten en gebruiks- en verwerkersovereenkomsten. Het callcenter ziet steeds meer technische en functionele vragen op zich af komen. Wederom een reden om jezelf op gebied van tech en data slimmer te organiseren.

Gerard Wijers is kerndocent van de Modulair Executive MBA in Business & IT. Hij geeft de module Organization and Value of Data and Technology. Ook is hij adviseur en oprichter van adviesbureau Anderson MacGyver.

Nyenrode Business Universiteit biedt het Executive MBA programma in modulaire vorm aan voor iedereen die zijn of haar (privé)agenda wil combineren met een opleiding. Het Executive MBA traject is opgebouwd uit losstaande marktgedreven modules die je kan volgen wanneer het jou uitkomt. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.