Dit zijn de 7 belangrijkste eigenschappen van duurzame leiders volgens Nederlandse CEO’s

29 oktober 2019
Onderzoek

Leiders kunnen zich niet meer beperken tot het sturen op winstgevendheid. Moderne leiders hebben ook oog voor de maatschappelijke impact van hun organisatie. Maar over welke eigenschappen moet zo'n moderne leider beschikken?

In de Verenigde Staten gaven tientallen grote bedrijven onlangs te kennen de aandeelhouder niet meer op de eerste plaats te zetten. Ook in Nederland wordt van leiders verwacht dat zij verder kijken dan de winstcijfers en oog hebben voor de impact die hun bedrijf heeft op maatschappij en milieu. Maar aan welke eigenschappen moeten moderne leiders voldoen? Niels van Tent van executive search-bureau Ebbinge deed samen met André Nijhof en Sacha Spoor van Nyenrode Business Universiteit onderzoek naar welke vernieuwing in leiderschap nodig is om een organisatie ‘beter, duurzamer en inclusiever’ te maken.

Onderzoeker en senior consultant Niels van Tent van Ebbinge: ‘De wereld verandert, dus leiderschap moet meeveranderen.’ Van Tent wilde geen belerende boodschap de wereld insturen. Dus werden er 28 interviews met Nederlandse CEO’s en leidinggevenden gehouden over leiderschap. Onder de geïnterviewden bevonden zich onder meer Arie Koorneef (ASN Bank), Erik Does (EkoPlaza) Volkert Engelsman (Eosta) en Mariah Mansvelt Beck (Yoni). Uit de antwoorden distilleerden de onderzoekers zeven kwaliteiten van wat zij Echt Leiderschap noemen. De onderzoekers schrijven dat deze zeven kwaliteiten onderscheidend zijn, maar in meer of mindere mate bij leiders aanwezig kunnen zijn. Wat in veel van de opgetekende eigenschappen doorklinkt is dat leiders een balans moesten vinden tussen volhardendheid (inzake de eigen visie) en de bereidheid om open te staan voor (en te leren van) kritiek.

De zeven eigenschappen van ‘Echte Leiders’:

Zelfbewust

Een leider heeft een goed zelfinzicht. Dit betekent dat hij niet alleen kennis heeft van zijn competenties, maar ook van zijn tekortkomingen. Volgens een van de geïnterviewden gaat duurzaam leiderschap juist over de vraag wie je bent als mens. ‘Geloof jij mensen, vertrouw jij in mensen; zit jij niet je eigen ego te projecteren op een heel bedrijf?’

Verantwoordelijk

Leiders mogen niet weglopen voor verantwoordelijkheid. Hier gaat het niet alleen om de verantwoordelijkheid voor het bedrijf, maar ook om de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de omgeving waarin de leider zich bevindt. Echte leiders willen hun talenten inzetten om een positieve maatschappelijke impact te maken.

Visionair

Echte leiders hebben geen strategie, maar een eigen visie of toekomstdroom. Ze laten zich niet leiden door de waan van de dag of kleine tegenslagen, maar houden vast aan hun langetermijnvisie en weten mensen te enthousiasmeren voor hun visie. Tegelijkertijd, zo zegt een van de geïnterviewden, moet je wel openstaan voor kritische geluiden.

Risicobereid

Wie geen risico’s durft te nemen, verandert niets. Leiders beperken zich niet tot het onder controle houden van zaken, maar zijn veranderingsgezind en bereid de consequenties van hun handelen te dragen. Ze tonen lef en gaan tegen gangbare opvattingen in. ‘Innovatie is 75% tegengas overwinnen,' aldus een geïnterviewde.

Verbindend

Een leider is een bruggenbouwer die zowel binnen als buiten de organisaties relaties kan opbouwen. Dit vereist inlevingsvermogen en de bereidheid om je kwetsbaar op te stellen. Een goede leider deelt de successen en zorgt goed voor de mensen om hem heen.

Koersvast

Een koers uitstippelen en daar volledig voor gaan is een belangrijke eigenschap van duurzame leiders. Leiders laten zich niet te gemakkelijk verleiden om van hun visie af te wijken en stellen hun doel altijd boven het redden van hun eigen hachje.

Impactvol

Een leider wil iets nalaten en is intrinsiek gemotiveerd door het doel dat hij of zij voor ogen heeft. ‘Aan het eind van mijn leven wil ik het gevoel hebben: ik heb iets nagelaten, ik heb iets bereikt. Ik had een visie, een passie,' zo verantwoordt een van de geïnterviewden deze kwaliteit.Dit artikel is ook gepubliceerd op MT.nl
Bron: nieuwsbrief Nyenrode Corporate Governance Instituut, oktober 2019.


Artikelen en columns gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief van het NCGI weerspiegelen niet per definitie een algemene visie van het NCGI, maar worden door auteurs op persoonlijke titel geschreven. Reageren kan via ncgi@nyenrode.nl.

Nyenrode Nieuwsbrief

Nyenrode deelt kennis met nieuwsgierige professionals. Abonneer je op News@Nyenrode voor al het Nyenrodenieuws.